Vi Bilägares forum

Ska vi åka på HVO från den Svenska skogen ??

Ska vi åka på HVO från den Svenska skogen ??

Just kollat på Vetenskapens värld "Slaget om skogen del 1"

Det finns flera olika riktningar, åsikter och forskning om vår skog.

Kolla själva.

2021-09-27 21:17

Kommentarer

Alla vill ha träden. En del vill att de ska stå i skogen, en del vill bygga hus och andra vill elda upp dem.

2021-09-28 08:28

Skogen är ett svårt ämne som just nu fått mycket fokus.
Vi kan åtminstone konstatera att skogsråvara är något väldigt bra, går att använda till väldigt mycket... och även där är nu problemet, att alla vill använda skogen när vi skall minska användningen av fossila material.

I Sverige pratas det väldigt mycket om att volymen virkesförråd har ökat stort de senaste åren, vilket stämmer efter att vi startade upp med kalavverkning i stor skala för ca 50 år sedan. Allt som planterats nytt efter det växer så det knakar, men har fortsatt ganska många år kvar innan den går att ta ner igen.
Här börjar det nuvarande problemet, att vi fortsätter att hugga skog som är gammal, eftersom det knappt finns virkesåkrar som är redo att huggas igen och då hamnar vi i läget som nu, att skog som borde stå kvar för samer och för den biologiska mångfalden nu nästan är det enda som går att skörda och då blir det intressekonflikter som inte gynnar skogens utveckling och användning.
Om det gick att jobba med att bara hugga virkesårkar så skulle det finnas en balans, men vi är som sagt inte där ännu.

Och om vi skall göra papper och kartong, kläder, hus, möbler och sedan biobränsle fortsatt så behöver vi balansera uttagen, men efterfrågan är större än tillgången och flera av våra stora pappersföretag är världsledande och vill fortsatt exportera av sina varor då vi är ett av få länder med väldigt hög andel skogsareal

My 5 cent

2021-09-30 09:37
*Robban

Jag kör min båt med en Volvo Penta diesel på HVO100, funkar perfekt. Sedan kan man ju fråga sig om det är bättre än att plocka upp oljan från gamla fossiler ur marken och bränna i en förbränningsmotor. Men tydligen är HVO100 bra mycket mer "miljövänligare" i utsläpp än oljan. Skrivs att det är upp till 90-95% lägre utsläpp från HVO än från oljan. Det är ju bra.

2021-09-30 13:33

Problemet är ju tiden. Fäller man skog för att göra virke, håller förhoppningsvis virket tills ny skog växt upp. En tank bränner man upp på några timmar, men trädet tar 60 år på sig.
Precis som oljan kan det inte vara hållbart i längden.

2021-09-30 16:26

Programet tar upp en sak jag inte hade en aning om.
På 1870 talet urdikade våtmarker avger mer Co2 än hela biltrafiken. En våtmark får inget syre pga vattnet, men när man tog bort vattnet kom syret åt marken och en förruttnelse börjar med utsläpp av metan.
Även kalhyggen avger Co2 i 20-30 år innan träden tar över.

2021-09-30 16:37

Intressant eller hur, Rikard!

2021-09-30 21:12
*Robban

Jo, mycket.

2021-09-30 22:57

Den metan som kommer från kalhyggen är ändå liten jämfört med den biometan som kommer från haven och bildas av bl.a. ruttnande tång, där finns en energikälla.
Men ännu värre är den metan i sibiriska tundran som varit bunden av tjälen men som nu genom ett allt varmare klimat frigörs och ger upphov till ännu mer värme.
Kunde man ta tillvara på all denna metan och omvandla till energi + CO2 skulle vi lösa två problem samtidigt.

2021-10-01 09:15
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Nisse, det är inte metan som är den stora utsläppskällan från urdikad våtmark och kalhyggen utan det är jsut CO2

2021-10-01 11:08
*Robban

Robban, all förruttnelse resulterar i metan som är 30ggr kraftigare växthusgas än CO2.
Metanet ombildas efter en tid till CO2.

2021-10-01 11:14
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Alltså, skogen är bra men ska vi köra alla bilar på det blir det inget kvar. Det ENDA klimatvänliga vi kan göra med trä är att bygga, då stannar den bundna koldioxiden i träet. Det går mycket fortare att elda upp ett träd än att få det att växa.
Däremot är jag för att använda sånt som inte går att ha till annat, både avfall och ris, löv m.m för att göra biobränsle men man kan inte räkna med att det räcker...

2021-10-03 13:25
Lossa skruvarna och skaka! hur svårt kan det vara?

Om man anser att skogsrester är någon sorts avfall som kan användas för bränsleproduktion så får skogsrester ersättas med gödsling av skogen och gissa vad konstgödsel görs av.
Samma sak med exempelvis svartlut som används som bränsle vid pappersbruken börjar göras om till fordonsbränsle och då ersätts med fossil olja för energin behövs till pappersbruket oavsett var det kommer ifrån!

2022-03-21 18:51
PREVIA