Vi Bilägares forum

Miles PLUS Diesel

Miles PLUS Diesel

Någon som vet hur ev. andel bio/HVO ser ut i detta bränsle? Lyckas inte hitta något entydigt. Är även intresserad av skillnaden i innehåll är mot annan diesel.

2019-09-12 09:46

Kommentarer

Ja, när det gäller CircleK:s miles diesel och milesPlus diesel är det något svårt att förstå vad som gäller inblandning av förnyelsebart.

Tittar man på https://m.circlek.se/sv_SE/pg1334117226274/privat/drivmedel/diesel.html står att "I tillägg innehåller miles diesel 7% biodiesel/RME (rapsmetylester)".

Man får uppfattningen i länken ovan att miles diesel innehåller enbart 7 % RME och eftersom inget skrivs om andel förnyelsebart vad gäller milesPlus diesel, så kan man anta att den också innehåller enbart 7 % RME. Men kollar man på produktbladet för milesPlus diesel (reviderat 23/11-2018) på https://circlek.chemicontrol.dk/Download/DataSheet/-1358999978 står följande:

"MilesPLUS diesel är på så vis en premiumdiesel bestående av MK1-diesel och upp till 35% HVO. Innehåller också max 7,0 % RME (rapsmetylester) samt extra stor mängdmultifunktionellt additiv med kraftigt renhållande verkan för att tvätta rent och motverka uppbyggnad av beläggningar, vilket är särskilt viktigt för insprutningsmunstyckena."

För att göra det hela än mer invecklat finns tydligen (om man läser vidare i första länken ovan) också en variant av miles som ska innehålla upp till 35 % HVO och upp till 7 % RME ("miles diesel med upp till 42% biodrivmedel") OCH så finns en sort som heter miles diesel bio som också ska innehålla upp till 35 % HVO och upp till 7 % RME.

Bra att tänka på är när det står "upp till" och en viss procent förnyelsebar andel, är att det sannolikt betyder att värdet kan variera och därför i bästa fall är just den nämnda siffran som t ex 42 %.

För övrigt är skillnaden mellan miles och milesPlus, att Plus innehåller förbättrade funktionsadditiv och en högre mängd additiv än miles diesel.

Man verkar på CircleK ha blandat ihop nyare information med gammal, så vill man vara helt säker på vad man tankar lär det vara bäst att kolla upp vad som gäller just på den aktuella stationen. Någon ansvarig för informationen på deras sida verkar ha slarvat ganska påtagligt… = )

2019-09-13 03:28
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

OKQ8 har två sorters diesel (förutom HVO 100) varav den ena är OKQ8 GoEasy Diesel med vårdande tillsatser och enligt produktdatabladet (augusti 2018) på https://www.okq8.se/foretag/smorjmedel/ står följande om denna:

"GoEasy Diesel med upp till 42 % andel förnybar diesel (upp till 35 % syntetisk diesel av förnybar råvara och upp till 7 % RME, raps-metyl-ester).

Den syntetiska dieseln är ett modernt och miljöanpassat alternativ även kallat HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) med mycket hög teknisk prestanda, t.ex. ett mycket högt cetantal vilket ger lättare kallstarter och mjukare gång."

Det står under "Total förnybar andel" 7 - 42 %, så denna mängd kan alltså variera.

Den andra dieselsorten är GoEasy Diesel Extra och den innehåller en större mängd rengörande och smörjande tillsatser än GoEasy Diesel och enligt produktdatabladet på https://www.okq8.se/foretag/smorjmedel/ står följande om denna:

"GoEasy Diesel Extra innehåller alltid minst 40 % andel förnybar diesel (upp till 35 % syntetisk diesel av förnybar råvara och upp till 7 % RME, raps-metyl-ester).

Den förnybara syntetiska dieseln är ett modernt och miljöanpassat alternativ, även kallat HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), med mycket hög teknisk prestanda. T.ex. ett mycket högt cetantal som underlättar kallstarter och mjukare gång."

Här är en generell länk till OKQ8 och deras diesel: https://www.okq8.se/pa-stationen/drivmedel/diesel/

2019-09-13 03:31
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."

Och det där blev man klokare av?
Skulle vilja påstå att dom där extra super plus epiteten på diesel bara är ett sätt att lura lättlurade bilister att motorn mår jättebra av att tankas med diesel som har magiska tillsatser. Dvs ett enkelt sätt för oljebolagen att tjäna mer pengar. Bäst och snålast går en dieselmotor om du fyller tanken med blankdiesel.

2019-09-13 09:49
Guran
Guran skrev:

Bäst och snålast går en dieselmotor om du fyller tanken med blankdiesel.

Det hörs att du inte testat 100 % HVO. ; )

2019-09-14 00:10
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."
John2008 skrev:

Guran wrote: Bäst och snålast går en dieselmotor om du fyller tanken med blankdiesel. Det hörs att du inte testat 100 % HVO. ; )

Ser ingen idé i att fylla tanken med dyrare soppa med lägre energivärde. All HVO som finns tillgänglig lär behövas för att klara kraven på iblandning i vår diesel. Betydligt bättre att man använder det som finns för att blanda ut dieseln än att ett fåtal idealister förbrukar allt i sin gamla orenade bil.
Men jag har testat diesel med lägre inblandning av HVO och RME än vår Svenska diesel och helt plötsligt minskar förbrukningen.
Har även en nära bekant i entreprenadbranchen som kör vissa maskiner på blankdiesel enkom för att förbrukningen minskar och prestandan ökar så markant att det är värt att få det transporterat 20 mil extra.
Men visst vill man rädda jorden kör man en gammal bil utan någon form av modern rening på HVO100.
Bäst är väl i så fall att köra en gammal Mercedes på frityrolja från MC Donalds.

2019-09-14 00:29
Guran

Många tror felaktigt att energivärdet på drivmedlet är av allra högsta betydelse för ett fordons prestanda och förbrukning, men även om HVO har något lägre energiinnehåll än diesel, så har den istället ett betydligt högre cetantal som medför att den brinner mer effektivt och på så vis kompenserar sig själv med en effektivare förbränningsprocess. Vid konstant lågt effektuttag så är förbrukningen därför jämförbar med MK1 diesel, men vid fullast något högre.

2019-09-14 01:02
"När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar eller hissar segel."