Vi Bilägares forum

Snabbast till 100km/h ?

Snabbast till 100km/h ?

Läs artikel i följande länk. Sen behövs ingen diskussion vem som är snabbast till 100!
(Vinnaren gör 0 till 100 på en hundradels sekund)

2016-01-16 15:21

Kommentarer

bgl skrev:

Läs artikel i följande länk. Sen behövs ingen diskussion vem som är snabbast till 100!
(Vinnaren gör 0 till 100 på en hundradels sekund)

http://www.sydsvenskan.se/sverige/sma-kameleonter--storst-tung-talang/

2016-01-16 15:32