Vi Bilägares forum

Schweiz sätter stopp för Porsches diesel SUV

Schweiz sätter stopp för Porsches diesel SUV

http://www.di.se/bil/schweiz-satter-stopp-for-porsches-lyx-suv/

Tycker det verkar konstigt att man tillåter gamla mer smutsiga att fortsätta köra men att man förbjuder nya renare liknande bilar att säljas. Då omöjliggör man ju att dom bilarna byts ut till nåt renare så att dom gamla kan användas mindre eller skrotas ut.

Begpriserna på dom befintliga lär väl skjuta i höjden också.

2017-08-19 11:29

Kommentarer

Konstigt? Det är väl logiskt att börja i den ändan.. Euro 6 dieseln är också väldigt skitig i verklig körning!

Uppdaterat: 2017-08-19 13:21

Bilen finns med bensinmotor också så det blir ju lätt ett konstigt beslut.

Uppdaterat: 2017-08-19 15:06

Bond, det är endast dieseln man vill förbjuda.
Att göra det retroaktivt skulle medföra dyra domstolsförhandlingar med stora skadeståndsanspråk och det vill man undvika.

2017-08-19 15:19
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

mw73, dom förbättrar ju hela tiden och gör man det rätt med dagens teknik så får man ner NOx värdena riktigt mycket. Att köra en sån bil med bensinmotor är ingen höjdare förbrukningsmässigt, låt vara att dom som köper bilen kanske har råd med höga bränslekostnader. Skulle dessutom tro att bensinmotor behöver partikelfilter för att ge bra avgasvärden.

2017-08-19 15:21

Som Vidstige är inne på .. Skillnaden mellan bensin och diesel är mest en smaksak vad gäller nedsmutsning. Nu har Schweiz inte så många fartyg omkring sig så andelen dieselsmuts borde rimligen vara proportionerligt lågt i förhållande.

Uppdaterat: 2017-08-19 15:26
Alles volk bist volk.
Vidstige skrev:

http://www.di.se/bil/schweiz-satter-stopp-for-porsches-lyx-suv/
Tycker det verkar konstigt att man tillåter gamla mer smutsiga att fortsätta köra men att man förbjuder nya renare liknande bilar att säljas. Då omöjliggör man ju att dom bilarna byts ut till nåt renare så att dom gamla kan användas mindre eller skrotas ut.
Begpriserna på dom befintliga lär väl skjuta i höjden också.

Bra, tumme upp!

2017-08-25 04:38
"Fit for 55" är ett klimatpaketet som bl a innebär att EU ska minska sina växthusgasutsläpp med 55 % till år 2030 (jämfört med 1990 års nivå) och som har det övergripande klimatmålet (enligt den klimatlag som antogs i juni 2021) att hela EU ska vara klimatneutralt senast år 2050.