Vi Bilägares forum

Hyundai skyfflar runt

Hyundai skyfflar runt

Jag läste i utländsk media att Hyundai har gjort stora ändringar i koncernledningen. Biermann har blivit "advisor" hemma i Europa och Schreyer har en liknande roll. Är det slut på de europeiska dragen i designen nu och kommer fjädringen tappa den "tyska" känslan?

Att de slutar utveckla avgasmotorer i egen regi är kanske mindre konstigt. De har ju varit bra på att få fram elektriska saker.

2021-12-28 08:54

Kommentarer