Vi Bilägares forum

Betalade fordonsskatten 5/2 (istf 31/1), avgift?

Betalade fordonsskatten 5/2 (istf 31/1), avgift?

Fick hjärnsläpp och bommade att betala fordonsskatten i tid (var bombsäker på att jag betalade redan några veckor efter att vi köpte bilen).

Dubbelkollade idag och såg att förfallodatumet var 31/1. Misstänker att det är en automatisk förseningsavgift nu.

Passade på att anmäla till e-faktura. Tycker det är botten med pappersfakturor.

Någon som vet hur mycket jag får betala i avgift?

2018-02-05 17:20

Kommentarer

Lätt hänt i dagens pappershysteri i postlådan. Ring och fråga vad du skall pynta in extra så kan du göra det redan nu innan påminnelsen dyker upp. Så du inte glömmer igen =)

"Efter angiven sista bokföringsdag får fordonet inte användas om skatten inte är betald. Det gäller även om skulden avser en tidigare ägare. Om du använder fordonet ändå, har polisen rätt att ta fordonets registreringsskyltar.

Om skatten betalas för sent påförs dessutom dröjsmålsavgift på minst 100 kronor.

Fordonet får heller inte användas om det finns tidigare obetald fordonsskatt från de två senaste skatteåren."

"Dröjsmålsavgift
Fordonet får inte användas efter sista angiven bokföringsdag, om skatten inte har bokförts som betald på Transportstyrelsens konto för fordonsskatt. Om en skatt inte betalas i tid, påförs alltid dröjsmålsavgift på minst 100 kronor.

Dröjsmålsavgiften beräknas efter en procentsats utifrån det ursprungliga beloppet men är alltid minst 100 kronor. Undantag gäller om den obetalda summan är mindre än 100 kronor: då blir dröjsmålsavgiften samma belopp som den obetalda skulden. Så länge skatten inte betalats, ökar procentsatsen vid varje månadsskifte.

Systemet med dröjsmålsavgift är lagstadgat och ska

främja intresset av att betalningen sker i rätt tid
verka för en snabb betalning även efter förfallodagen
ge staten rimlig ersättning för de extra kostnaderna
täcka statens ränteförlust och kostnader för faktisk utnyttjad kredit.
Om det finns särskilda skäl, kan Skatteverket medge befrielse från dröjsmålsavgift."

"En påminnelse får du om vi saknar inbetalningen för din fordonsskatt. Eftersom skatten inte har betalats i tid, får fordonet inte användas. Du är skattskyldig och måste betala skatten även om du har sålt fordonet. Om skatten inte betalas i tid, tillkommer alltid dröjsmålsavgift.

Om vi saknar uppgifter om att en fordonsskatt är betald, skickar vi ut en påminnelse den följande månaden. Påminnelsen skickas till den som är skyldig att betala skatten. Det gäller även om någon annan nu äger fordonet.

Har du betalat skatten i rätt tid – men ändå fått en påminnelse? Då vänder du dig till din bank för att reklamera betalningen eller skickar en kopia på kvittot på din betalning (inte kopia på betalningsordern) till oss:"

Uppdaterat: 2018-02-05 17:33

Här är lagtexten så kan du räkna själv på det:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970484.htm

Gissar på att detta gäller dig:

"Dröjsmålsavgift tas ut med två procent på belopp som betalas inom tio dagar från den dag då beloppet skulle ha betalats. Lag (2011:1541)."

2018-02-05 17:36

8,68 kr i så fall. Lite som trängselskatten jag fick på 18 kr.

Förmodligen en ren förlustaffär.

2018-02-05 19:53

100 kr
Klarade att skriva en nolla istället för en åtta när jag betalade
Kom en räkning på 900kr, resterande 800 + 100kr dröjsmålsavgift

2018-02-06 10:57
Guran

Det är i alla fall en rimlig förseningsavgift jämfört med trängselskatten. Där kostar det 500 spänn oavsett trängselskattebelopp om man är en (1!) dag sen (eller om man som min sambo råkar betala beloppet till Trygg-Hansa istället för till Transportstyrelsen... )

2018-02-06 16:00

Det var i allafall rätt de två första bokstäverna. =)

Haken med fordonsskatten är ju att från dag ett är det körförbud.

2018-02-06 16:16

Ja det var just det där med begynnelsebokstäverna - har man mottagarna inlagda i en lista i internetbanken kan det (tydligen) hända att man "slinter" och råkar ta en som ligger intill...

2018-02-07 15:54

100 kr kostar det.
Lustigt nog ingen förseningsavgift på påminnelse om förseningsavgiften. Jo, jag har lyckats med det också!

2018-02-07 20:38