Antal döda i trafiken 2017 rekordlågt!

15 inlägg 0 nya
Antal döda i trafiken 2017 rekordlågt!

Från SVT TextTv:

Rekordlågt dödstal i vägtrafiken

Antalet personer som omkom i vägtrafik
i fjol var det lägsta i modern tid,
enligt Transportstyrelsens statistik.

Undet 2017 dog 254. Det var 16 färre
än året före. Antalet döda i
spårtrafik och sjötrafik sjönk också.

Dödstalen i vägtrafik har under flera
år pendlat runt 260 om året. Att döds-
talen nu sjunker, i den preliminära
statistiken kan inte ses som ett
trendbrott, enligt Transportstyrelsen.

Siffran är dock den lägsta sedan efter
andra världskriget. Det tidigare
rekordet var 259 döda 2015.

************************

Fakta: Antalet trafikdöda

Antalet omkomna i vägtrafik i Sverige:

2011: 319

2012: 285

2013: 260

2014: 270

2015: 259

2016: 270

2017: 254 (preliminär siffra)

************************

Av de omkomna 2017 färdades 136 i
personbil, 12 i buss eller lastbil,
35 på motorcykel och 24 på cykel.

36 var gående som blev påkörda av
motorfordon.

Källa: Transportstyrelsen

************************

Om lyfter teknikstöd igen, såsom AEB:
Undrar hur många av fotgängarna som kunnat räddas?
Hur många i bil kunde räddats?
Hur många cyklister?
Hur många motorcyklister?
Vilka avåkningar hade kunnat hindras med styrassistans?

En del finns säkert statistik för, en del kan man säkert härleda fram ur statistik, men det vore intressant och bra om man kunde få loss mer data från bilar som förhindrat saker eller lindrat saker.

Hoppas det fortsätter nedåt iallafall. Med dagens teknikutveckling så, max 200 döda om fem år?

AL, du som är bra på sådant här och förhoppningsvis inte sitter med kräksjuka i familjen och skriver på en telefon:
Hut ser relationen ut för de senaste åren: döda/körda kilometer, döda/antal bilar i trafik, eventuellt även någon annan intressant måttstock?

Visst är det intressant att veta hur många som omkommer men man måste ändå fundera över hur många som SKADAS. Med vår sjukvård i världsklass (den slipper man vanligtvis att se) så överlever folk men behöver kanske assistans osv. Min gissning är att mellan 1000-2000 ligger i den gruppen.

306 - 232

Här finns en del av det du frågar efter, dock är inte allt riktigt rätt, se nedan.

Källa:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Nationell-statistik/

"* Fr.o.m. 2010 exklusive dödade av avsiktlig handling.
** Större bortfall när det gäller skadade under 2013, 2014 och 2015 pga. problem med polisens ärendehanteringssystem. "

Antal döda i trafiken 2017 rekordlågt!

Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

pinjong wrote:
Visst är det intressant att veta hur många som omkommer men man måste ändå fundera över hur många som SKADAS. Med vår sjukvård i världsklass (den slipper man vanligtvis att se) så överlever folk men behöver kanske assistans osv. Min gissning är att mellan 1000-2000 ligger i den gruppen.

Självklart är det så, och då måste man även ta hänsyn till allvarlighetsgraden på skadan. STRADA har en del information om sådant.
Sedan är det ju faktiskt så att oavsett hur bra sjukvården är så kan man inte rädda en redan död person.
Jag tror att gräver man i statistiken så ser man att antalet allvarligt skadade också sjunkit över tid.
Tyvärr är ju statistiken för skador inte lika tillförlitlig som för döda.

Xanthopteryx. Jag skriver via telefonen tyvärr och är mycket riktigt sjuk (hur visste du det?)

Men vi kör i runda slängar mer än någonsin. Måttet - skadenivåer i relation till körda kilometer (DSS-kvot) är det mest relevanta för att visa på skillnader över tid. Googla gärna så hittar du säkert mer information.

MVH AL

Att anklaga ­någon för att använda härskarteknik är en härskarteknik i sig (Camilla Ländin)

hultarn wrote:
Här finns en del...

OK, säg att ca hälften av allvarligt skadade är oskyddade trafikanter. Då har vi ändå 3-4 allvarligt skadade personer i bil varje dag...

306 - 232

Vad som ickså är intressant att se är mängden såld bensin i diagrammet #3.

Det ser ut som man fått mycket snålare bilar eller att det körts mindre över tid.
Men, andelen dieselbilar jag ju ökat rejält (fram till nyligen).

Riktigt hur man definierar skadade är också oklart. Skadad = skärsår i handen eller men för livet?
Jag har en bekant som hamnade i rullstol efter en nackskada, men det tog något år innan hon blev så dålig. Finns hon med där?

Antalet elcyklar ökar riskerna, och det är nog därför som antalet omkomna cyklister har ökat. Dessutom är 85% av cykelolyckor singelolyckor. Är det något som syns i diagrammet ovan?

Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

pinjong wrote:
hultarn wrote:Här finns en del...
OK, säg att ca hälften av allvarligt skadade är oskyddade trafikanter. Då har vi ändå 3-4 allvarligt skadade personer i bil varje dag...

Just nu hittar jag bara lite siffror från Stockholmsområdet.

http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/trafikolyckor/

Där är drygt 30 procent av skadade i bil, men då räknas allt från lindrigt till allvarligt.

Xanthopteryx wrote:
Just nu hittar jag bara lite siffror från Stockholmsområdet.
http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/trafikolyckor/
Där är drygt 30 procent av skadade i bil, men då räknas allt från lindrigt till allvarligt.

Jag tror att det traditionellt har varit en skillnad mellan polisens inrapporterade allvarliga skador och sjukvårdens uppfattning. De förra har undervärderat och de senare har rimligtvis varit närmare sanningen i och med högre kompetens och mer tillgänglig tid.

306 - 232

I polisrapporterade olyckor används svårt eller lindrigt skadade. Med svårt skadad har polisen bedömt att den skadade blir inskriven på sjukhus minst ett dygn. Sedan finns det allvarlig eller måttlig skada. Bedöms antagligen av sjukvården eftersom det är bedömt utifrån skadorna.

Fallolyckor finns inte med i polisrapporterade olyckor. Väldigt få singelolyckor med cykel finns med.

Om man jämför statistiken från 1985 för polisrapporterade olyckor om dödsfall, svåra olyckor eller lindriga olyckor så minskar andelen döda och svårt skadade.
1985 omkom i genomsnitt 4,4 %, 28 % blev svårt skadade och 67 % lindrigt skadade.
2016 omkom i genomsnitt 1,7 %, 14 % blev svårt skadade och 84 % lindrigt skadade.
Båda åren blev i genomsnitt 1,35 personer skadade per olycka.

Det som är konstigt i föregående inlägg är att fr.o.m. 2010 - 2016 har det inte blivit någon förbättring i fördelningen när det gäller både döda och svårt skadade.

Men det kanske inte är det ändå. Trafikolyckorna beror på ökad andel alkohol och droger. Dessutom så med minskad koncentration på vägen och lägre hastigheter så ökar tiden med ouppmärksamma förare för varje resa.

Det som måste tas hänsyn till när det gäller skadade, är att man 2016 ändrade sättet att redovisa in i STRADA.
"de patienter som inte fyllt i en trafikskadejournal inte blir registrerade i STRADA"

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/31760/Ineko.Product.RelatedFiles/2017_175_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_i_trafikverket_region_nord_ar_2016.pdf

Som vanligt värnar Trafikverket om kameror, trots att hastighetsefterlydnaden sjunker år för år, trots att antalet kameror ständigt ökas.
Istället använder man en beräkning som VTI gjorde 2010, där man påstår att 25% färre dödas när det finns kameror.
Men, aktuell fakta för 2016 visar alltså motsatsen: en minskad efterlydnad. Det är endast lastbilar med släp som blivit bättre, och de berörs ju mindre av kameror.

Likaså har man sedan 2010 slutat räkna in de som tar självmord på vägarna, det beräknas vara ungefär 10% av de totalt omkomna, dvs cirka 30 per år.
https://www.suicidezero.se/nyheter/item/218-tio-procent-av-alla-doedsolyckor-i-trafiken-aer-sjaelvmord

Att trafiken blivit säkrare är det ingen tvekan om, men största anledningen måste vara de säkrare bilarna. Likaså mitträcken hjälper till, om man bara slapp 2-1-vägar så... 2-2 vore fint.

Ingen vet hur gammal en Citroen kan bli...

Runt 250 döda i trafiken, samtidigt uppskattar man runt tio gånger så många på grund av felbehandling och väntan på vård.
Får jag vara så dristig att jag påstår att man lägger resurser på fel saker?
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/wELLA4/chocksiffran-40-000-sjukskoterskor-saknas

Olika konton.....

Samtidigt tar en allvarlig trafikolycka sinnessjuka resurser av just sjukvården och kringorganisationer.
Man måste titta på var varenda krona spenderad sparar mest.

Ja, tycker knappast att man ska lägga ner trafiksäkerhetsarbetet bara för att det finns andra hål att stoppa pengar i. Det har det ju alltid gjort, och hade man alltid tänkt så hade vi inte kommit så långt som vi ändå har.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.