Vart tog försvaret vägen?

1 inlägg 0 nya
Vart tog försvaret vägen?

[b]Vart tog försvaret vägen?[/b]

Carl Bildt lär ha sagt i början på 1990-talet, att “ingen annan försvarar Sverige, och vi försvarar bara Sverige". Detta påstående saknar helt trovärdighet efter flera års militär nedrustning. Denna nedrustningstragedi, började som “värst" när Sverige hade blivit medlem i EG, före detta EU. Sedan förutnämnda incident inträffade, har den militära nedrustningen bara skenat iväg mot ättestupans avgrund. Sverige uppgav, i och med EG (EU)medlemskapet, både sin neutralitet och sitt kärnvapenmotstånd (vissa EU-medlemsländer har kärnvapen), därför att EG:s ledning i Maastricht år 1991, beslöt om en gemensam försvars- och utrikespolitik på “alla områden" för hela EG (EU). Fruktan för att Sverige inte skulle få chansen till medlemskap i EG utnyttjades som skäl, varför man i panik ansökte härom. Med andra ord, fruktan förblindar. EG:s syfte var, att göra slut på krig mellan europeiska länder och bygga upp ekonomin.
Problemet är, att just stora unioner har haft inre konflikter och spänningar mellan folk, kulturer och olika sorters mentalitet. Före detta Sovjetunionen och Jugoslavien är två nutida exempel på, hur den enda möjligheten att hålla samman en union är diktatur, förtryck, tortyr och mord (massavrättningar). Det visar också, vad som sker när den uppdämda vreden får komma till uttryck. Då kommer krig mellan nationer och folkgrupper att bryta loss. Även EUdiktaturen kommer att upplösas. Alltså. EU är ingen demokrati, utan en diktatur. Vi kan lära en hel del från den svensk-norska unionen. Under dess existens avlöste den ena krisen den andra. Men när unionen upplöstes 1905, försvann kriserna. Sedan dess har Norge och Sverige samarbetat bra och haft goda relationer som självständiga länder. Med tanke på ovannämnda, ska Sverige därför, fortast möjligast begära utträde ur den bedrägliga kärnvapenmakten EU.

Vi, som vill rädda Sverige och Norden från medlemskap i EU:s diktatur, har kritiserats för att vara Europafientliga. Men det är vi, som är de verkliga Europavännerna. Vi har nämligen genomskådat EU och funnit, att dess superstatsmodell är en kopia av det före detta Sovjets kommunistiska diktatur. Vi älskar Europa. Därför vill vi rädda detta område från ännu en superstatsdiktatur. Vi tycker, att det räcker med de kommunistiska, nazistiska och fascistiska diktaturerna, som funnits under 1900-talet i Europa. Dessa diktaturer skapade fattigdom, tortyr och massavrättningar, det vill säga en outhärdlig tillvaro för människorna. Må Gud bevara Europas folk från ännu ett superstatsinferno. De som arbetar för EU är sålunda de verkliga Europafienderna!

Lösningen för Sveriges del ligger i, att vi inser följande:
1. Att ett militärt angrepp österifrån inte kan uteslutas. Särskilt nu, med tanke på, att inom en snar framtid kommer ryssen att ha nära till både Gotland och det övriga svenska fastlandet, eftersom, de med militära medel ska bevaka naturgasledningen i Östersjön. Och, dessutom förekommer det fortfarande ubåtskränkningar i svenskt vattenterritorium. Vem vet, ryssen kanske planerar en invasion och ett blodbad? Rysslands framtid är avgörande för Nordens säkerhet, och därför kan vi aldrig ta för givet, att inte en nygammal Stalin-terrorregim tar makten i Ryssland, genom en militärkupp igen. EU har inte ett tillräckligt militärt försvar för att kunna hjälpa Norden vid ett angrepp österifrån. Om Norden angrips österifrån kommer vi därför inte att kunna räkna med militärt stöd från EU, även om vi är medlem i denna superstat. Det är naivt, att tro att någon part startar det tredje stora kriget i Europa för att rädda oss och dra sig själv och hundratals miljoner européer i fördärvet.

2. Att Tyskland står för huvuddelen av markstridskrafterna i Centraleuropa. Man kan inte utesluta, att nazister och fascister kan komma att ta över makten i Tyskland i framtiden. Dylika rörelser växer i detta land.

3. Sverige måste bygga upp ett starkt försvar, som har möjlighet att avvärja angrepp från flera håll. Vi kan inte utesluta, att trupper från öst och syd vill skaffa sig terräng i norr samtidigt. Dessutom måste vi gräva ner hela el- och telenätet i marken, dels för, i skydd mot eventuella inkräktares åverkan, och dels för, framtida oväder.

4. Sverige bör samarbeta med Finland och Norge i ett gemensamt försvarsförbund. Även Norge bör finnas med i ett sådant försvarsförbund av följande skäl:
a) Norge kan inte vara säker på, att NATO-trupper hinner fram i tid för att kunna hjälpa detta land i händelse av ett angrepp österifrån. NATO-trupper på väg till Norge kan också till stor del bli utplånade.
b) Sverige, Norge och Finland utgör tillsammans en naturlig enhet, som står starkast tillsammans både ekonomiskt och militärt.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.