Mekanisk- kontra elektronisk insprutning

1 inlägg 0 nya
plusminus
Mekanisk- kontra elektronisk insprutning

Jag citerar från en Teknikens värld, från 70-talet.

[b]Ny insprutning dödar elektroniken[/b]

Om Volvos nya insprutningssystem håller vad det lovar, blir elektroniken kortlivad.
Faktum är, att t ex västtyska Bosch har överflyttat allt sitt utvecklingsarbete, när det gäller bränsleinsprutning till det nya systemet, som på Volvo kallas CI (kontinuerlig insprutning).
Systemet är egentligen häpnadsväckande enkelt. I princip går det ut på, att man mäter den mängd luft som strömmar in i motorn, och anpassar bränslemängden i direkt proportion.
Fördelarna framför elektroniken: CI-systemet är enklare och billigare att tillverka, enklare och billigare att göra service på. Man kan undvika den ryckighet, som ofta präglar motorer med elektroniskt styrd insprutning.
Däremot ger det inte högre effekt än elektroniken.

[b]CI-systemets funktion[/b]

Från tanken matas bränslet av bensinpumpen till en tryckackumulator, och vidare genom bränslefiltret till bränslemätaren.
Samtidigt strömmar luft in i motorn, genom en konisk öppning. I denna finns en mätskiva. Detta är luftmätningsenheten.
Hur mycket luft som släpps in, regleras av luftspjället, som i sin tur påverkas av gaspedalen.
Ju mer luft som kommer in, desto mer lyfts mätskivan. Denna är förbunden med en hävarm, som är försedd med en motvikt. Hävarmen påverkar en styrkolv.
Styrkolven lyfts samtidigt med mätskivan, och släpper in mer eller mindre bränsle beroende på varvtalet.
För varje cylinder finns en slits med differenstryckventil, vilken ser till att bränsletrycket ovanför kolven hålls konstant.

Nu har bränslemätningen skett, och bensinen strömmar vidare till en fjäderbelastad insprutningsventil. Ventilen öppnas vid ett tryck av tre bar, och insprutningen sker kontinuerligt.
Även när motorn stängts av, behålls ett tryck i ledningen. Detta förhindrar ångbildning.
Det finns också en kallstartventil, vilken styrs av en termotidgivare, så att extra bränsle kan sprutas in när motorn är kall.
Ännu en ventil, sänker sedan trycket ovanpå styrkolven, så att motorn får en fetare bränsleluftblandning.

Någon som vet svaren på följande frågor?

1. Varför slopade Volvo det mekaniska CI-systemet, till förmån för den elektroniska insprutningen?
2. Vilka Volvo-modeller, var försedda med CI-systemet?

[Edited on 2010-07-07]

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.