Kort- eller långslagig motor?

1 inlägg 0 nya
Kort- eller långslagig motor?

Jag frågade en äldre besiktningsman på bilprovningen, vilken som var bäst utav en lång- eller kortslagig motor ur avgasreningssynpunkt. Han svarade: "Med beaktande om låga avgashalter, och om bilen inte är försedd med katalysator, är som regel den långslagiga motorn att föredra, eftersom den grundkonstruktionsmässigt har ett lägre varvtal vid samma medelhastighet hos kolvarna, längre förbränningstid och därmed effektivare förbränning. Men det finns undantag från regeln. Två utmärkta exempel på detta, är [i]Volvos[/i] kortslagiga åttaventilade B 21- och B 23 motorer, vilka istället har för ändamålet (låga avgasemissioner) optimalt formade förbränningsrum.

[Edited on 2010-08-18]

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.