Vi Bilägares forum

Klimathotet

Klimathotet

Jag tycker att sanningen är viktig, i alla frågor. Även i klimatfrågan. Är medlem i Naturskyddsföreningen sedan 20 år, vilket dock inte betyder att jag sväljer allt som miljörörelsen basunerar ut. Särskilt inte det som FN:s klimatpanel IPCC tjoar ut. Det är en rent politisk panel, som har förfalskat vetenskapliga rapporter för sina egna politiska syften.

Länge har vi fått höra att ökad halt av CO2 ger höjd temperatur, som frigör mer CO2, som ger ökad temperatur o.s.v. Det stämmer inte, enligt experterna på [url=http://www.friendsofscience.org/index.php?id=1]http://www.friendsofscience.org/index.php?id=1[/url] Kolla denna sida - det är en mycket intressant sida, som drivs på frivillig basis, mestadels av pensionerade vetenskapsmän, som alltså inte är beroende av att uppvisa rätt åsikter för att få forskningsanslag, och därför kan säga vad de tycker och vet.

Till exempel vet man från geologiska prover att ökad CO2-halt i atmosfären är ett RESULTAT av höjd temperatur, inte ORSAKEN till det!! Det är ju tvärtom mot vad vi blir itutade nuförtiden. Det finns många myter om klimatet som de avslöjar och förklarar med vetenskapligt stöd på sidan. Det vore MYCKET intressant om Vi Bilägare, Teknikens Värld eller någon annan tidning skulle granska dessa förhållanden mer, ur ett kritiskt perspektiv. Enligt ovanstående fakta så är det alltså helt meningslöst att jaga CO2-gram i avgasutsläpp för att sänka den ökande medeltemperaturen - som förresten inte har stigit, enligt dessa forskares data. De värden som gått upp är vid mätstationer nära städer - som växer och avger värme...

Hur många miljarders miljarder skall vi lägga på ev. meningslösa klimatåtgärder??? Hur många MÄNNISKOLIV i tredje världen skulle vi inte kunna hjälpa genom bistånd och företagsamhetsstöd, utbildning etc. för de pengarna? Och lägga mer pengar till skolan och vården där det skärs ner kraftigt nu.

Är detta historiens största bluff?? Vem VÅGAR skriva om detta? Var är det journalistiska kuraget och kärleken till sanningen?

Vem vågar anta utmaningen?

Erik Fogelmark, Svensk Bilrådgivning

Uppdaterat: 2010-09-24 01:45

Kommentarer