Vi Bilägares forum

Klimatförändring och CO2

Klimatförändring och CO2

Jag har just sett en mycket intressant film på friendsofscience.org, som överskådligt (ca. 30 min.) redogör för missuppfattningar kring klimatförändringarna vi ser idag. På 70-talet gällde larmen en kommande istid. Nu har det vänt. FN:s klimatpanel IPCC har publicerat felaktiga temperaturkurvor, och till och med förfalskat/manipulerat forskares rapporter för att de ska passa rådande klimatmodell.

Friendsofscience.org drivs av frivilliga forskare, varav många är pensionerade och därmed inte beroende av forskningsanslag, varför de inte måste uppvisa politiskt korrekta åsikter för att få forskningsanslag. I filmen berättas bl.a. att ökad halt av CO2 INTE leder till global uppvärmning, utan att det är den globala uppvärmningen som leder till ökad halt av CO2 i atmosfären. I filmen ges exempel från isborrkärnor, där man ser att en CO2-topp kom ca. 800 år efter föregående uppvärmning. De ökade temperaturer vi ser idag på jorden är helt inom normala gränser, sett 1000 år tillbaka. Under vikingatiden var det t.ex. så varmt att vikingarna odlade grödor på Grönland! Koldioxid är INTE den främsta/största/vanligaste växthusgasen. Det är vatten som är det, och innehar plats 1, 2, 3 och 4 på listan. På en svag 5:e-plats kommer koldioxid, berättas det i filmen.

Vi måste givetvis minska utsläppen av gifter och ämnen till naturen, men klimatet är i konstant förändring och vår största utmaning är inte att vända det (för det är omöjligt), utan att anpassa oss till det. Exempel på det kan vara att lägga om många klimatmiljarder från utsläppssidan till insatssidan; att hjälpa drabbade människor på jorden att komma undan översvämningar och andra katastrofer. Det är dessa människor som blir utan hjälp/får mindre hjälp när katastrofer sker, då vi istället lagt miljarderna på att jaga koldioxidutsläpp i fabriker och bilar.

Detta är vansinne och en av vår tids största villfarelser vad gäller politik och vetenskap.

I Tyskland är 37% av klimatforskarna övertygade om att mänsklig aktivitet är orsaken till den globala uppvärmningen. Det talas däremot tyst om att 36% är övertygade om att mänsklig aktivitet INTE är orsak till uppvärmningen! Siffrorna kan antas gälla större delen av västvärlden också.

Hur solidariskt och kärleksfullt (och intelligent) är det att vi bortser från seriös vetenskap och vräker ut pengar på verkningslösa klimatåtgärder, istället för att hjälpa de 100-tals miljoner människor som svälter, dör av sjukdomar och drabbas av naturkatastrofer?

Jag välkomnar mod och kritiskt tänkande i denna fråga.

Erik Fogelmark, Svensk Bilrådgivning
[url=http://www.bilradgivning.se]www.bilradgivning.se[/url]

Uppdaterat: 2010-09-24 01:45

Kommentarer

Här är länken till filmen på friendsofsciences hemsida: [url=http://www.friendsofscience.org/index.php?id=172]http://www.friendsofscience.org/index.php?id=172[/url]

Mvh

Erik Fogelmark

2009-09-12 19:44

Här finns en länk till IVAs vägval energi:
[url=http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article645944.ece]http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article645944.ece[/url]

Där framgår att vindsnurror inte är speciellt kostnadseffektiva.
Det har jag heller aldrig trott.

2009-09-30 11:45
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Att vindkraftverk inte skulle vara speciellt
kostnadseffektiva!
Den uppfattningen delar man tydligen inte i USA där vindkraftsproducerade elen
nu är uppe i 52 TWh per år och som har en utbyggnadstakt av en fördubbling
vartannat år, så i slutet av 2011 har dom en produktion av elenergi som är
104TWh eller mer. Men redan nu är produktionen så stor att den skulle räcka
till Sveriges alla hushålls totala förbrukning av el.
Kina är uppe i liknande siffror och har ett ännu ambitiösare mål att 30 % av
deras elenergiproduktion skall täckas av vinkraftproducerad el år 2030.
[Edited on 2009-11-08]

2009-11-08 14:19
Elbil2

Nu är ju varken USA eller Kina kända för att vara särskilt miljömedvetna, de har ju t.ex. mycket svårt att skriva på några konventioner när det gäller minskade CO2-utsläpp.
När det gäller vindkraftproducerad el så har man tittat på totalkostnaden från projektering, konstruktion, tillverkning, montering, driftunderhåll, distribution och destruktion och kommit fram till att vindkraften aldrig kan bli lönsam!

2009-11-09 21:47
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre