Inte så "vetenskapligt"

5 inlägg 0 nya
Gäst (ej verifierad)
Inte så "vetenskapligt"

[b][i]Hej ![/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]I dagens eko den 13 sept 16.45 intervjuades en av experterna[/i][/b]
[b][i]på Vägverket (Jan Moberg) med anledning av sommarens mätningar av hastigheterna[/i][/b]
[b][i]på vägarna. Man konstaterade att 7 av 10 bilar och 8 av 10 mc körde för[/i][/b]
[b][i]fort. Ingen överraskning i och för sig. Nämnde expert kommenterade[/i][/b]
[b][i]denna undersökning på följande sätt - exakt ordalydelse:[/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]"VV har gjort beräkningar som vilar på vetenskaplig grund och som[/i][/b]
[b][i]visar att om alla höll gällande hastighetsgränser så skulle vi spara 150 liv[/i][/b]
[b][i]om året - vilket är mer än vad som skulle bli effekten av att alla körde nyktra".[/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Jag har kanske missat medias reaktion på detta märkliga uttalande men[/i][/b]
[b][i]jag har alltså inte sett någon kommentar i vare sig dags- eller motorpress ![/i][/b]
[b][i]Vad är Vi Bilägares reaktion på ett sådant påstående från ansvarig myndighet ?[/i][/b]
[b][i]"Beräkningar på vetenskaplig grund" som visar att vi kan spara 150 liv !!![/i][/b]
[b][i]Är det inte sensationellt nog för en kommentar ??[/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Rätta mig om jag har fel men antalet utplacerade fartkameror skulle enl.[/i][/b]
[b][i]VV spara ca 40 människoliv - senare reviderat till hälften - och medelhastigheten[/i][/b]
[b][i]har sjunkit enl. samma VV med ca 4-5 km/timmen, på vissa vägavsnitt med[/i][/b]
[b][i]så mycket som 8 km/timmen !! Resultat: under senaste året har antalet dödsoffer[/i][/b]
[b][i]i trafiken ökat inte minskat ....[/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Även om vi inte skall tillskriva kamerorna ökningen av antalet dödsoffer, så kan[/i][/b]
[b][i]man ju fråga sig hur det skulle kunna vara möjligt att en ytterligare reduktion[/i][/b]
[b][i]av medelhastigheten på vägarna med ca 5-6 km/timmen = att alla höll gällande[/i][/b]
[b][i]hastighetsgränser skulle medföra att 150 liv sparades pr år !!! Och....VV [/i][/b]vet
[b][i]att resultatet skulle bli detta, man har vetenskapliga bevis för det !![/i][/b]
[b][i]Fa´n trot, sa Relingen ![/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Att VV gör sådana utspel, att reaktionen verkar utebli, man kan bli betänksam[/i][/b]
[b][i]för mindre.....! [/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Jag har ställt frågan om dessa "vetenskapliga bevis" till Vägverket men inte[/i][/b]
[b][i]fått något svar - ännu. Kanske Vi Bilägare har bättre tur ??! Lycka till ![/i][/b]
[b][i][/i][/b]
[b][i]Med vänliga hälsningar och tack för en utmärkt tidskrift ![/i][/b]
[b][i]Bo Nyqvist[/i][/b]

mångordig (mångårig) prenumerant

PS Ang. Fart = Fara.... en liten reflektion .......

Inom Formel ett händer det att man kör av banan i 250-300 km/t
utan att föraren erhåller mer än lättare blessyrer. Hur rimmar det
med Fart = Fara ???? Hursa ? Hinder i vägen ?! Javisst, VV skall
ju se till att området på och invid vägarna skall städas och farliga
hinder avlägsnas......jag missade det, sorry !
Men jag är i gott sällskap eller hur, Vägverket ????

Då jag faktiskt har tagit del av en del av de vetenskapliga undersökningar som åberopas måste jag invända mot dej Bo - det finns en god vetenskaplig grund att hävda att 150 liv skulle sparas om alla alltid höll hastighetgränserna. Man verkar dock ha missat att belysa det viktiga "allt annat lika" i informationen du återger. Om antalet dösdoffer ökar beror det nog i hög grad på att "allt annat" också ändrar sig (fler som kör onyktra, eftersatt vägunderhåll, ökade trafikmängder etc.). Notera att jag skrev "om" i förra meningen. Att antalet dödsolyckor ökat det sista året är ett alldeles för klent statistikt underlag för att man ska kunna dra några som helst slutsatser.

mugge, sporadisk läsare ;-)

Jag måste få motsäga dig.

Jag anser INTE att det är farten som dödar. Det är förarnas attityder som är den mest bidragande orsak till att det sker olyckor ute på vägarna.

Säg att på en 70-väg så färdas två bilister mot varandra i motsatt riktning. Den ene gör en omkörning och frontalkrockar med den andra. Sluthastigheten i krockögonblicket blir summan av de bådas fart, dvs 140 kn/h. Fixeringen vid att om man kör lagligt, i detta fall 70km/h har ingen som helst betydelse för olyckans utgång. Däremot om föraren hade gett f@n i att köra om så hade inget hänt!

Det är likadant överallt; man kör med meterstora avstånd i motorvägsfart, man saktar ner på motorvägen innan avfart till stadsfart, man ger inte prioritet, man visar inte sin avsikt, osv...

Farten är kanske bidragande till olyckans utgång, men aldrig att den är orsak!

Sackese - Jag är inte säker på vem du vill motsäga, men jag för min del håller helt med - det är inte farten som dödar, det är en alltför hastig fartändring. Eller som engelsmannen sa "It's not the fart that kills, it's the smell.". Skämt åsido så håller jag med om att de flesta olyckor beror på misstagen folk gör. Poängen som bland annat vägverket gör är väl att konsekvensen av misstagen blir värr ju högre fjärt, förlåt fart bilarna har.

Ditt resonemang om sluthastighet är dock lite vilseledande. För att förstå vilket krockvåld det handlar om i ditt exempel behöver man ha reda på begreppen rörelsemängd och rörelseenergi. Om två identiska bilar möts i 70 km/h (relativ hastighet mellan bilarna 140 km/h) utsätts varje bil för samma krockvåld som om den körde in i ett fast hinder som exempelvis en bergvägg i 70 km/h.

[Edited on 2007-11-16]

Måste bara tillägga att hastigheten bör hållas.

Men sen samtidigt så ser jag ingen fara att ligga i 120-130km/h på europavägar dvs där man inte möter trafik.

Övriga vägar så tycker jag att hastigheten ska hållas och detta gäller även Söndags körarna som ligger i 50km/h på 90km/h väg.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.