Vi Bilägares forum

Är ni obildade ViBilägare?

Är ni obildade ViBilägare?

Läste en sak i nyaste numret nyss som fick mig att rysa/skratta. Som prenumerant kände jag ansvaret att 'läxa upp' er lite :)

Det står på två ställen i tidiningen att Volvos etanolversion av V70 släpper ut nästan 200g co2 /km, vilket är riktigt mycket för en tvåhjulsdriven kombi. Men sedan står det att "bara 20% av dessa utgörs av den farliga fossila sorten" !!!

CO2 är CO2 punkt slut. Det finns ingen 'farlig' eller 'miljövänlig' eller kretsloppsbaserad CO2. Om ni tror annorlunda så kan ni ju försöka ändra på CO2 molekylen och se hur många sätt det finns att sätta ihop en kol och två syre :)

Sedan så finns det bara ETT sätt att återföra CO2 till ursprunget syre och kol, och det är det växterna (och vissa alger) pysslar med : FOTOSYNTES.

Vad bränslet kommer ifrån spelar ingen roll (olja eller majs etc.) det skall ändå behandlas utav fotosyntes. Etanol är tillochmed sämre då man avverkat grödor som annars skulle kunna ägna sig åt fotosyntes. Därtill förbrukas extrema mängder vatten, gödsel, och andra resurser för att odla 'miljöbränsle-råvaror'. Resurser vi kunde använt till något vettigt.

Idioternas moder är ständigt gravid, det är därför så många är lurade att etanol som bränsle är bra för vår planet.

Uppdaterat: 2010-09-24 01:45

Kommentarer

Vad bra att du redan har reagerat erito, tänkte faktiskt lägga in ett inlägg själv, så hör ni VIB jag kräver också en förklaring...

" Bara 20% av dessa utgörs av den farliga fossila sorten" , fattar inte ett skit...

Uppdaterat: 2008-01-31 09:15

Hela resonemanget om etanol och andra biobränslen bygger ju på att petroleumbaserad CO2 är skadlig för miljön medan växtbaserade bränslen är ofarliga för miljön, Det bygger i sin tur på att det bara är CO2 från nutida växter som återgår i kretsloppet, d v s sugs upp av växtligheten på jorden.
Och det är just detta som gör att bl a Sverige och USA subventionerar t ex etanol. Att USA gör det beror också på att bönderna i USA producerar mer än vad som förbrukas, i stället för att skeppa överskottet till Afrika bränner man upp majsen, med statsbidrag. Om man i Sverige bara subventionerade inhemskt biobränsle kunde man ha viss förståelse.

I Sverige importeras det mesta av etanolen från Brasilien, där odlas sockerrör som ganska lätt raffineras till sprit, t ex rom och etanol. Där offras regnskogen för att plantera sockerrör. Den i Sverige producerade etanolen kräver en liter olja för att producera en liter etanol, sägs det.

Just det här fotosyntesresonemanget är intressant. Jag tror mig att ha läst någonstans att det bara fungerar till en viss grad, växterna blir "mätta". Vad kan det finnas för relation mellan utsläpp och intag i kretsloppet? Är det säkert att sockerörsetanol-CO2 "sugs upp" av våra granar och tallar? Eller är det så illa som erito påstår, CO2 är CO2 oberoende av vad man bränner. Eller är det något annat i avgaserna som genererar växthuseffekten? Eller är vi gundlurade av politikerna, i så fall varför?

Uppdaterat: 2008-01-31 17:28
maccaddam

Det här med miljövänlig/farlig CO2 bygger på ett balansresonemang som
har antingen 10-tusentals år eller 10-tals år i perspektivet. Att
ifrågasätta detta är enligt min mening klokt. 10000-års teorin bygger
på att stora mängder i naturen binden CO2 plötsligt frigjordes (via
t.ex. vulkanutbrott/meteroritnedslag/enorma numera försvunna
civisationer..) Detta ändrade klimatet radikalt och allt så att säga
började om på nytt.
10-års perspekivet är lite mera förmätet, här
tänker man sig att våra modeller av väder och vind, 300 års
temperaturmätningar, gissningar om hur det såg ut för flera tusen år
sedan är alla korrekta. I denna modell är all tidigare lagrad koldioxid
skadlig. Punkt slut.

Att höga CO2 halter i atmosfären är
skadliga (för de nuvarande livsformerna) verkar de flesta vara överens
om. Om detta inte är sant får alla teorimakare börja om...

Jag
vet inte vilken modell som är mera sannolik, båda kan vara felaktiga,
båda kan vara riktiga. Det kan till och med tänkas att det finns bättre
modeller. I varje fall har de flesta av våra nuvarande politiker
beslutat sig för den senare modellen. Om du inte gillar det, försök att
kämpa mot, starta eget parti, gå med i ett parti och ändra det inifrån
etc. Håller du ej med dem du röstat på, rösta på någon annan.Systemet
kallas demokrati och jag är själv beredd att ta en del personliga
nackdelar för ha det kvar.

Uppdaterat: 2008-01-31 18:13

Ja, CO2 är CO2, varifrån den än kommer. Dock - man måste se det hela i ett kretsloppsperspektiv. Den CO2 som kommer från fossila bränslen ingår inte i dagens ekosystem på jorden, utan är avlagringar från tidigare perioder i jordens liv. När vi då pumpar upp dessa bränslen och eldar upp dem så frigör vi en massa CO2 och mycket annat, som inte skall vara i dagens ekosystem. Det blir obalans.

Inom hela jordens naturliga kretslopp av idag så är balansen total, mer eller mindre. När vi sedan påverkar den genom att tillföra mer CO2 än vad som bildas av natur, djur och människor själva så blir det fel. Tanken med etanol är ju att utsläppen kommer från grödor som bundit CO2 under sin livstid, och att de frisläppta CO2-gaserna sedan binds av nya växter o.s.v. o.s.v.

Visst binds fossilt CO2 också på samma sätt av växterna, men då blir det ju på bekostnad av den CO2 som naturen producerar naturligt = överskott = växthuseffekt. Etanoltanken är därmed en bättre helhetstanke än fossila bränslestrategin. Sockerrör från Brasilien är ganska energieffektivt producerade, vad jag läst, även om man tar med lastbilsdiesel och traktordiesel etc. Det är värre med svenskproducerad etanol. Men - om man gör en kombinationsanläggning vid svensk etanoltillverkning, vilket man kommer att göra, så kan man samtidigt få ut fjärrvärme och två saker till = man får ut 4 produkter = väldigt energi- och miljöeffektivt.

Det är alltså en inte helt enkel kalkyl. Sen är det givetvis sjukt att regnskog avverkas för sockerrörsodling. Samma sak gäller sojaodling, också i Brasilien. Alltså bör vi undvika att använda sojabönor som grund i framtida biosyntetdiesel.

Nej - biogas och vätgas tror jag är framtida realistiska bränslen. Bygg ut gasnätet i Sverige! Bättre att köra upp gasen än att elda upp den eller bara låta den pysa ut.

/Erik

Uppdaterat: 2008-01-31 22:01

Ja, jag är faktiskt sugen på att starta ett parti då man förundras över alla dumheter som försigår i vårt land och vår värld.

CO2 är CO2, ingen magisk co2 som 'sugs upp' av växter finns. Vår natur har en oerhörd förmåga att 'läka', men för detta måste det finnas stora mängder regnskog, barrskog, lövskog, koraller, fisk, ... kort sagt allt som vi i för hög takt förbrukar och förstör.

DET är problemet, tillsammans med kolkraftverk etc. Problemet är inte om du tankar en ny bil med bensin eller diesel.
Ytterligare problem som vida överstiger co2 debatten är alla kemikalier, läkemedel och icke-nedbrytbara ämnen som vi framställer och släpper ut i naturen. Våra reningsverk klarar inte av sötningsmedel tex. Inte heller läkemedels spill i form av antibiotika m.m.

Men tillbaks till ViBilägare nu, och där måste det väl vara så att någon Volvo-säljare grundlurat dem? Eller kanske någon politiker som inte vill vara beroede av 'oljestaterna'? :)

Uppdaterat: 2008-01-31 22:14

" biogas och vätgas tror jag är framtida realistiska bränslen" skriver Erik. Låter bra, men då är frågan hur energieffektiv är produktionen av biogas och vätgas? Finns det några bra exempel?

Uppdaterat: 2008-01-31 23:35
maccaddam

Shogun, du har rätt. Vanligtvis är det hårda krav och tester innan något nytt kemiskt får släppas ut på marknaden. Så var inte fallet med etanol som bränsle och det förvånar många. En kallstart av en etanolmotor släpper ut extremt mycket partiklar såsom kolväten, kväveoxid, aldehyder, etc. "Kallstart", som definieras av endast några få plusgrader, har vi sex månader om året i Sverige. Aldehyder har inga regelverk, men många utav dem är cancerogena.

Uppdaterat: 2008-02-01 09:05

erifog/Erik du är den enda som har fattat vad det handlar om, ni andra bör läsa på...
Nu sticker jag ut hakan me´n ni får ursäkta, ni har inte förstått vad kretsloppet är för något. Självklart är co2 det samma från vilket utsläpp som helst. Skillnaden är om co2 binds i kretsloppet eller om det tas upp ur berggrunden där det bindits under jorden bildande. Enklast förklarat, det blir en nettotillförsel av co2 i atmosvfären. Det blir det inte av etanolen. Däremot så går det åt mkt energi att tillverka etanol, och den kanske inte alltid är så miljövänlig...effekten totalt är inte så bra som om man enskilt tittar på bara utsläpp från bilmotorn när den förbränner etanol.

Ger er rätt i att anledningen till att Volvo gått över till etanol istället för gas är politikers vänliga inställning till miljöbränsle, men där ingår också gasen. Etanolen är dock enklare att föra in i det ordinarie infrastrukturen därav att den blivit störst i swe.

Själv är tror jag endast att etanol är en parentes, ett övergångsbränsle, till bättre alternativ. Ett enkelt sätt att få vanliga människor samt biltillverkare och oljebolag att påbörja den långa och jobbiga resan mot nya bränslen och ny teknik. Att "få in" miljötänket i huvudet på människor, att det blir naturligt att kräva miljövänliga produkter, då måste också tillverkare och producenter ändra sig. Även om det krävs större insatser från deras sida.

mvh
Arvid

Uppdaterat: 2008-02-01 12:34

Det s.k. "kretsloppstänkandet" är ett säljargument för etanol som fordonsbränsle. Det är felaktigt då även tex. olja kommer från växter som gjort sin del av fotosyntes under sin livstid. De har bara legat längre för att omvandlats till olja, och nu borrar vi fram den. Det ligger så otroligt mycket pengar och prestige i etanoldebatten att få vågar sticka ut hakan och vara politiskt inkorrekta genom att motarbeta etanol som bränsle.

Lyssnade ni på vetenskapsradion imorse så fick man höra att ca 850miljoner människor svälter och att skog avverkas i för hög takt = jag tror inte vi behöver köra våra bilar på cellulosa baserat material, vi har nog med problem ändå.

1.5miljarder människor lider av övervikt. Fettsug dem och omvandla till biobränsle :)

Visst är det bra att effektivare metoder kommer för framställning av etanol och att 'rest-energi' under processen går till tex. fjärrvärme, men att vi skulle kunna köra en stor del av fordonen på etanol går iallafall inte jag på......

Politikerna borde sluta med hets-jakt på de som faktiskt kör nya energieffektiva bilar (bensin, diesel, hybrid) och se till att få bort alla gamla 'skitbilar' och motorfordon som verkligen släpper ut onödigt mycket. Vi är faktiskt väldigt många som inte har tunnelbana, pendeltåg eller ens lokalbuss.....

Uppdaterat: 2008-02-01 16:14

Ja, erito...du verkar ju ha bestämt dig...kretsloppstänkandet är ett säljargument för etanol...

Ni andra som läser detta hoppas jag tar er för att ta in information hur detta egentligen fungerar, innan ni bildar er en uppfattning.

mvh
Arvid

Uppdaterat: 2008-02-02 11:39

"...man omvandlar cellulosa till etanol..." Jättebra, bortsett från ett par saker. Man har lagt ner en hel del pengar på detta under ett antal år. Hur har det gått?

Jag tror att Björn Gillberg på sin tid sade att Sverige skulle bli kalhugget på 30 år om vi skulle använda skogsråvara för Sveriges energibehov. Om det gäller vårt glesbefolakde land, hur skulle det då bli för världen i stort.

Apropå att Saab och Volvo producerar en massa etanolbilar tack vare skattesubventioner - jättesmart, dom blir ju inte inmålade i något hörn, samma bilar fungerar ju även på ren bensin. Vilket många använder. Miljörabatter, trängselavgiftsfri, fri parkering etc. Trots att de kanske kör på ren bensin!

Uppdaterat: 2008-02-02 11:53
maccaddam

Arvid, jag hoppas ALLA läser på innan de bildar sig en uppfattning. Kretskoppstänkadet är helt rätt i sig, men inte då det gäller CO2 och etanol. Det finns inga olika former av CO2 molekylen. Punkt slut.

Det som sedan bränns till CO2 är ju beståndsdelarna kol och syre i någon annan molekylform. Att man skulle kunna göra ett effektivt bränsle som inte släpper ut mycket CO2 skulle ju vara lösningen och helt underbart, men etanol är mindre energieffektivt än tex olja och bensin, alltså måste du förbränna MER för att få MINDRE effekt och lika mycket CO2 + restprodukter (partiklar, aldehyder etc.).

Självklart har jag bestämt mig, jag har inte gått på etanol-bluffen. Kanske kan man i framtiden både framställa etanol på ett bra sätt och bygga effektiva motorer som utklassar bensin/diesel/hybrid, men inte idag och inte på många år.

Uppdaterat: 2008-02-02 11:54

- FN misstror etanolen, enligt ledaren i Dalarnas Tidningar idag.
Läs hela på [url=http://www.dt.se/opinion/ledare/article275912.ece]http://www.dt.se/opinion/ledare/article275912.ece[/url]

Uppdaterat: 2008-02-02 15:14
maccaddam

co2 från etanol ger ingen nettotillförsel av co2 i luften. Dock är det samma co2 som från tex bensin, skillnaden ligger i att co2 från etanolen ingår i kretsloppet. Tydligare än så går det nog inte att förklara.

Etanol som miljöbränsle är jag tveksam till av tidigare nämnda orsaker, från mig och andra. Förutom "omställningseffekten" i människors huvud. (som jag förklarade tidigare).

Att höja co2 skatten ytterligare 70 öre svider som fan, särskillt för oss som bor på landsbygd och är beroende av bilen. Dock är jag övertygad om att höjningen (samt även förväntade ytterligare höjningar) är till för att göra miljöbränslen, inte bara etanol, konkurrenskraftiga prismässigt. Att göra fossil co2 så dyr att andra mer miljövänliga alternativ är billigare.

En sak är säker - vi kan inte fortsätta släppa ut mer fossil co2 i luften med de konsekvenser det kommer att få i framtiden. Hur gör vi för att förhindra det? Att fortsätta med att bränna olja som drivmedel är inte hållbart. Oljan dock kommer alltid att behövas i vårt samhälle att gör tex plast av.

Uppdaterat: 2008-02-02 19:15

Det spelar ingen roll om det är "netto CO2" eller brutto CO2, vi måste minska CO2 utsläppen oavsett vad man går på för argument om etanol.

= Vi behöver det mest energieffektiva och rena transportmedel vi kan få, hela kedjan inkulderad. Där ligger en diesel-hybrid bäst till just nu. Nya uppfinningar är välkomna, etanolen är inte energieffektiv och ren.

Plast och polymer-material som kommer ifrån olja kan vi återvinna och DET är kretsloppsbaserat tänkade, så visst behöver vi dessa produkter och kan använda dem miljövänligt.

Bra inlägg där om Saab Volvo och skattelättnader och snabba/enkla företagsekonomiska vinster utan risker.

Tänk att alla vi är överens, skall vi starta ett parti? :)

Uppdaterat: 2008-02-02 19:44

Bioetanol skulle i [b]teorin[/b] kunna vara koldioxidneutral, men detta förutsätter att man går försiktigt fram med hur man på detta nyttjar en del av det ekologiska kretsloppet. I [b]praktiken[/b] innebär dagens etanolproduktion en långsiktigt ohållbar belastning på ekosystemen.

Etanolindustrin matas både direkt och indirekt med fossila råvaror, delvis direkt och delvis indirekt (t ex diesel till traktorer, konstgödning, bränsle till transportkedjan), och sättet hur detta bör räknas för jämförelser är inte alls självklart. Ska man ränka på bästa fallet av brasiliansk sockerrörsetanol? Tillvaratagande av biprodukter från jord- och skogsbruk? Amerikansk majsetanol? Ska man räkna på ett genomsnitt eller på marginalproduktion eller ett medel av nya produktionstillskott?

Oavsett hur man räknar så ger syntetisk diesel tillverkad av biomassa (fischer-trop-diesel, ej RME och liknande) betydligt fler mil per hektar än etanol. Och oavsett hur man räknar så räcker inte jordens ekosystemproduktion till att tillgodose dagens efterfrågan på flytande bränslen. Allteftersom den senare insikten sjuker in i beslutsfattares medvetande kommer nog etanolen att falla tillbaka som en marginalprodukt.

Uppdaterat: 2008-02-05 08:32

Mugge, helt rätt.

Om ett tag (år eller decennium) kommer vi att se tillbaks på våra försök med etanol som fordonsbränsle och undra vad vi höll på med :)

Sålänge det är företagsekonomiskt väldigt gynnsamt pga. vilseledande skattelättnader, bidrag etc. får vi dras med etanolbluffen.

Uppdaterat: 2008-02-05 09:06

Håller med om att etanolen som drivmedel inte är särskilt lyckat och speciellt när den används som bränsle i gamla sugmotorer där man inte kan utnyttja fördelarna utan enbart får en hög förbrukning.
Etanol kräver överladdning för att komma till sin rätt.

Men det bästa är ju biogasen, den är relativt lätt att framställa, den ger metan som så småningom omvandlas till en väldig mängd CO2 om den inte förbränns och omvandlas till energi.

Problemet ligger i distributionen och byggandet av nya gasmackar.

Det är här staten borde subventionera i stället för att satsa på etanol!

[b]Biogasen är framtidens drivmedel![/b]

Uppdaterat: 2008-02-12 11:54
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Varför Etanol överhuvudtaget?
I Damark har man räknat ut att 1 vindkraftspark räcker för att förse alla Damarks 1,9 miljoner bilar med el (om dom vore elbilar).
Se denna länk: [url=http://uk.youtube.com/watch?v=lgleV9ESkN8]http://uk.youtube.com/watch?v=lgleV9ESkN8[/url] Vi har ju inte lika mycket sol som dom på videon, men stort överskott på el på nätterna.Den här familjen försörjer båda sina El-Toyoter + husets behov av el bara från solceller på taket,resten säljer dom till kraftbolaget.
Bilarna EV-Toyota har samma gamla nickelhydridbatterier som dom kom med på början av tvåtusentalet samma typ som i Priusen.
Se länk nedan.
Värmepump för cupevärme och kyla i bilen.År 2010 kommer väl Toyota med sina plugginhybrider och då behöver de flesta av oss ej tanka vare sig bensin diesel eller etanol.[url=http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV]
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV[/url]

Och för den som tror på vätgasbilar visar den här filmen att det bara behövs fem underverk för att den bilen skall bli var mans egendom.
[url=http://uk.youtube.com/watch?v=v_ZUf32c_qc]http://uk.youtube.com/watch?v=v_ZUf32c_qc[/url]

Uppdaterat: 2008-02-13 23:36
Elbil2

Ni har helt rätt. Det här är väl någonting som ViBilägare verkligen borde skriva om!

Uppdaterat: 2008-02-14 09:41

Det är väl helt klart att inte etanolen är det bästa alternativet men det är ju trots allt bättre än bensin och diesel.
Men varför talas det så lite om gasen?
Det måste ju finnas åtskilliga som har erfarenheter att förmedla. Jag vet att det varit problem med tillgång på gas ibland.
Är det det fortfarande?

Uppdaterat: 2008-02-14 11:20

Hej på er alla Forumare!!

Jag tror att de flesta har dålig koll på koldioxidproblematiken. Jag skall förklara detta så alla förstår.

1. Koldioxidprolematiken beror på balansen i kolförrådet på jorden. Det vill säga: Var finns kolet "lagrat".
I jordskorpan (som olja) i luften (gas, koldioxid) eller bundet i biosfären (växter, djur mm) eller löst i vatten (havet).
Nu har vi använt oss av en massa fossilt bränsle som har omvandlats till gas i atmosfären och orsakat en rubbning i balansen på jorden.

2. Etanol tillverkas av bland annat av sockerrör i Brasilien. Kolet från sockerrören omvandlas till etanol och vidare till gas efter förbränning.
Under tiden har nya sockerrör vuxit upp och balansen är därmed återställd. Men endast under förutsättning att det VERKLIGEN har vuxit upp
ny biomassa under tiden. Om man hugger ner skog för att odla sockerrör minskar mänden kol i biomassan i området. Träd, eller skog binder
mer kol än sockerrör. Därför blir den totala ekvationen att man tillför mer koldioxid till atmosfären om skogsarealen minskas. Dessutom förstörs
många viktiga biotoper i de känsliga områdena.

3. Det fossila lagret av koldioxid utarmas ständigt, likaså kolet som är lagrat i biomassa (regnskog skövlas mm.). Allt hamnar i atmosfären. För att
få bort koldioxiden i atmosfären måste det lagras i biomassa, eller tillbaka till de fossila fälten (vilket är svårt och kostsamt i dagsläget). Det
kvastår alltså att vi kommer fortsätta släppa ut MER koldioxid för varje år som går. Och vi ska vara den mest intelligenta organismen på vår
jord.. Hopplöst!!

ALLA BARA SNACKAR OM KOLDIOXID HIT OCH DIT.. GÖR NÅT ÅT PROBLEMET ISTÄLLET. MINSKA PÅ ER FÖRBRUKNING AV BRÄNSLE. KÖR INTE OMKRING I ERA SAABAR OCH VOLVO OCH TROR ATT NI GÖR MILJÖN EN TJÄNST BARA FÖR ATT NI KÖR MED ETANOL! "VISA- GRANNEN-MENTALITETEN" ÄR LÄTT ATT GENOMSKÅDA.
ÖVER LITERN MILEN ÄR JU SKRÄMMANDE FÖR EN NY BIL. RIKTIGT BOTTENBETYG ÅT DE SVENSKA BILTILLVERKARNA!
JAG KÖR PÅ 0,3 LITER MILEN MED DIESEL ELLER RME. VAD GÖR DU? DÖVAR DITT SAMVETE MED ETANOL!
ÄR DU NÖJD MED DET? KAN DU VERKLIGEN MENA DET?

Uppdaterat: 2008-02-14 16:50

Enligt OKQ8 nedan går det åt en hel del fossil olja för att framställa etanolen,förhållande 1:6 betyder att man får ut hela 1,6 liter Etanol per liter fossilt bränsle för produktionen av bränslet.Sedan häller man i 25% bensin för att bilen skall starta under 6 månader av året.Bilen drar 30-40 % mer bränsle än bensinbilen då energin i bränslet är lägre än för bensinen.Tätare oljebyten på grund av att Etanol är ett aggressivare bränsle som förstör oljan fortare en bensinen.Är det sedan någon som tror att det är bättre att köra med Etanol i tanken än att köra en hybridbil som drar cirka 0,5 l bensin på sommaren och 0,6 l på vintern.

Fortfarande går det dock åt en del fossil energi för transporter, för att driva traktorer och tillverka gödsel för odlingen. Förhållandet mellan insats av fossilt bränsle och av etanolen ersatt fossil bränsle blir enligt IVL-rapporten 1:6. Utbytesförhållandet är avgörande för hur mycket koldioxidutsläppen kan reduceras.

Vinteretanol är en vinterkvalitet av E85 som innehåller 10% mer bensin. Anledningen är att etanolbilar tidigare har varit svårstartade vintertid, ett problem som nu kan minskas genom att ångtrycket höjs.

Uppdaterat: 2008-02-14 17:15
Elbil2

Ytterligare två svenska etanolprojekt har avbrutits.
Planerade Härnösand och Vilhelmina kan inte starta, allt beroende på höga spannmålspriser och på att EU sänker Brasiliens tullar,
enligt Ny Teknik.
Varför gör inte våra politiker något? De är ju ändå valda av svenska folket för att tillvarata våra intressen!
Ska vi finna oss i detta?
Etanolen är ett bränsle som kanske inte behövs och som kommit för att det är enkelt att konvertera bef. motorer till det, men varför begriper inte politikerna att det gäller att styra över till gasdrift?
[i][b]Det är ju politikerna som har maktmedlen![/b][/i]
[i][b]Här har de ju alla möjligheter att visa sin miljömedvetenhet, men de verkar vara alltför korkade![/b][/i]

Uppdaterat: 2008-02-14 19:55
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Shogun, vi vet att du alltid sjunger Toyotas lovsång men den klingar ofta falskt.

Prius är inget miljöalternativ. Om du kollar kostnaderna för Vi Bilägares långtestbilar så finner du betydligt billigare och mer prisvärda köp.

Och jag hoppas att du inser att det inte enbart är Toyota som utvecklar hybridteknik?

Honda har ju i princip samma lösning (till ett lägre pris och med ett vackrare utförande (?))!
Och flera är på gång.

Men parallellhybrider hör till fossilerna, de fanns för över hundra år sedan och de försvann, det som kommer är seriella hybrider med etanol, bensin, diesel, kol, ved, eller vad som helst brännbart som kan generera el till driften.

Jag tror inte Toyota ligger efter här men de kanske inte heller ligger först, kanske har de låst sig alltför mycket vid gammal teknik.

Men jag håller med Toyota när de säger att etanolen inte är frälsningen för världen.

Uppdaterat: 2008-02-14 23:52
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Jo Shogun här kommer B.
Jag anser att du är märkesblind, du har fått för dig att Toyota är de enda som gör bilar som håller och är värda att köpa och det framhåller du väldigt ofta.
Jag har erfarenhet av Toyota sedan 1976 och vet att de är långt från felfria. Före mitten på 1980-talet gick de heller inte så många mil innan de löstes upp, en egenskap som de delade med många andra japanska modeller.
Nu är det ju annorlunda.
Men Toyota passar inte alla, den enda modell som passade mig var Camryn, den var komfortabel, hade bra stolar, den gick tyst och förutom att den var lite slö (den 4-cyl.) var den trevlig.
Men när jag skulle köpa en togs den inte in till Sverige.
Jag erbjöds istället Avensis, en bil som inte alls passar mig.
Alla har vi olika smak, behov och uppfattningar och det är väl därför det finns så många märken och modeller att välja på.

Uppdaterat: 2008-02-16 09:39
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

OK Shogun, jag har inte provat Auris men jag ska göra det på din rekommendation.
Jag återkommer med mina synpunkter.
Jag är inte låst vid Saab även om jag trivs väldigt bra med den, men jag kör många andra bilar också, oftast V70.

Men för att återgå till tråden. Är det inte underligt att FN sänkt importtullarna på etanol från Brasilien?

Uppdaterat: 2008-02-16 16:13
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Verkar inte det här som en ganska perfekt bil?
[url=http://www.fordonsgas.se/pdf/Nyhet_VW_Passat_TSI_Eco_Fuel.pdf]http://www.fordonsgas.se/pdf/Nyhet_VW_Passat_TSI_Eco_Fuel.pdf[/url]

Jag har bara kört den vanliga bensinvarianten men den var helt OK.

[i]Men ursäkta! Jag är en obotlig gasfreak !!!!!![/i]

Jag kommer förmodligen aldrig att sluta propagera för gasen.

Uppdaterat: 2008-02-16 22:25
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Jo det är billigare med gas!
Upp till 30%.
[url=http://www.gasforeningen.se/]http://www.gasforeningen.se/[/url]

Uppdaterat: 2008-02-16 22:44
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Nej,oftast inte på nya bilar som från början konstruerats för gasdrift där man utnyttjar hålrum i balkar och liknande under bilen.
Men reservhjulsbaljan brukar försvinna, men den behöver man ju inte nu för tiden när allt fler bilar levereras utan reservhjul.

Men bilar som konverteras för gas brukar tappa en del utrymme i skuffen.

Ett problem som jag ser är det relativt sett låga trycket 200 bar, om det kunde dubbleras skulle ju också körsträckan dubbleras.
Men det verkar inte gå, 200 bar verkar vara en standard.

Det vore intressant om några gasdrivna bilister hörde av sig med sina erfarenheter
Hittills har jag bara sett åsikter från Peter i Sydney.

Uppdaterat: 2008-02-17 12:29
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Jag kom på en sak till.
Både etanol och gas kan vi ju producera själva utan att behöva förlita oss på oljeleveranser.
När det gåller etanol verkar man från statligt håll vara ointresserade av framställning och några privata producenter hoppar nog inte på tillverkning utan subventioner.
(Jag bortser nu från alla de privata tillverkare som ute i stugorna runt om i landet har små puttrande burkar. Men där framställs det ju inte som bränsle. Eller?).

Men när det gäller gas är det ju annorlunda.
Gasen kan ju i princip produceras vid varje någorlunda stort reningsverk och soptipp.

Största problemen uppstår väl dels i logistiken och att ett tappställe blir betydligt dyrare i uppbyggnad än motsvarande för etanol.

Uppdaterat: 2008-02-17 12:43
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre

Ja, detta ger ju en tankeställare om vad ankorna i den svenska dammen resonerar om.
Sverige är en flugskit på världskartan, mindre än 0,1% av världens befokning har någonsin hört talas om Sverige.
Ändå är det vi som alltid ska utgöra världens samvete!

Enligt en insändare i Vi bilägare skulle det, om alla i Sverige slutade att använda energi under ett år, ändå bara spara en tusendel av den energi som förbrukas i världen!

Uppdaterat: 2008-02-17 18:42
Varje Saab är värd att vårdas och bevaras, sådana bilar görs inte längre