Vi Bilägares forum

klimatanläggning på V70 140 2001

klimatanläggning på V70 140 2001

Kylkompressorn startar inte längre. Det började med att den gick en kort stund men bara när det var riktigt varmt ute.
Trycket är 4,9 bar vid 18 gr C vid stillastående kompressor (vilket är lite lågt och indikerar slut på gasen, eller?)

Men varför får kopplingen ingen ström så att komp. startar? Tryckvakten på kompressorn är inte bruten. Finns det flera lågtrycksvakter och vilket tryck ligger dessa på? Till tryckvakten på torkfiltret går det tre kablar varav en har 5 volt och de andra 0 volt. Är det både en hög- och lågtrycksvakt eller varför tre kablar och är 5 volt riktigt? Hur arbetar vakten? Det kan väl inte vara en temp.givare?

Finns det fler temp.givare än avfrostningstermostaten på förångaren som kan styra kompressorns koppling?

2013-05-18 13:59

Kommentarer