Bild
Nästa artikel
Nyheter

Vi är laglydiga

22 mars 2011

Det verkar som om manegen är krattad för att införa ett förbud mot SMS under bilkörning. Ingen vettig människa har väl något att invända mot det.

Enda felet är, precis som med det väntade förbudet mot eftersupning, att det inte skedde för länge sen.

En vanlig invändning mot SMS-förbudet är att det är svårt att kontrollera att lagen efterlevs. Jag ger inte så mycket för det argumentet.

Det är rätt många lagar i tillvaron som är svåra att kontrollera. Poängen är att ett förbud skickar en så kallad "signal" om att ett visst beteende inte är tillåtet.

Det räcker för väldigt många av oss – laglydiga som vi är.