Bild
Nästa artikel
Nyheter

Upp med hakan, Nissan!

4 november 2008

Några siffror ur Nissans resultatrapport för första halvåret av räkenskapsåret 2008 som avslutas sista mars 2009.


Nettoinkomsten var 7,8 miljarder kronor, nettointäkterna var 299 miljarder kronor perioden april-september. Rörelseresultatet blev 11,8 miljarder kronor, ordinarie vinst blev 12,5 miljarder.


Under första halvåret sålde Nissan 1,9 miljoner fordon över, upp 4,7 procent.


Allt det där ser ju ut att vara lysande siffror. Men på Nissan sitter direktörerna med pannorna i bekymrade veck.


“Den globala finansiella och ekonomiska krisen har haft djupgående effekter inom alla områden av vår industri, med kreditrestriktioner och minskat konsumentförtroende som de mest skadliga faktorerna," säger Nissans vd Carlos Ghosn. “Då vi inte ser någon ljusning inför det andra halvåret, ska vi vidta alla nödvändiga och ansvarsfulla åtgärder för att skydda företaget och bibehålla vår förmåga att komma igen när situationen förbättras."


Jag säger: upp med hakan, Nissan-direktörer!