Bild
Nästa artikel
Nyheter

Slutet för småverkstäder

14 april 2011

Antalet små bilverkstäder har minskat med två tredjedelar de senaste fem åren enligt färsk statistik som redovisas i tidningen Motorbranschen. Orsaken är att moderna bilar kräver dyra investeringar i både verktyg, datormjukvara och utbildning av personal.

Små verkstäder har att välja mellan att växa eller att lägga ner och drygt 60 procent har alltså valt det senare. Det är för övrigt samma trend i övriga Europa. Det här är en utveckling som inte förvånar men som likafullt är trist.

Förra veckan tittade jag in på ett par mindre verkstäder och den personliga kontakten mellan kund och mekaniker man får på sådana existerar inte på större anläggningar.

Jag tror att de flesta bilägare i likhet med mig känner ett större förtroende för mindre verkstäder än för branschens giganter där man riskerar att reduceras till ett anonymt könummer.