Bild
Nästa artikel
Nyheter

Hur förankrar man snö på biltak?

10 juni 2010

Åtalad för bristfälligt förankrad last på ett biltak. Det kan väl i och för sig vara relevant.


Men snö på taket - ska det verkligen räknas som last? Och hur förankrar man den i så fall?


Nog verkar åtalsrubriceringen mot mannen på Västkusten vara av det mera rigida slaget. "Uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att ha lasten förankrad på föreskrivet sätt", heter det.


Dubbelfel. Snö på taket är väl knappast att räkna som någon "last" och inte heller lär det finnas några föreskrifter om hur man förankrar snö på biltak.


Orsaken till det sistnämnda är att man inte ska förankra snön; man ska sopa bort den. Det borde förstås snömannen på Västkusten ha gjort innan han gav sig ut i trafiken.