Bild
Nästa artikel
Nyheter

Gröna Bilister - för eller emot?

10 mars 2009

Är Gröna Bilister för eller emot bilism? Namnet till trots så är svaret på den frågan inte alldeles självklart. Men tittar man på organisationens grundsyn och mål så klarnar det. Under första punkten är man mot:


"Gröna Bilister konstaterar att bilismen idag är en stor källa till utsläpp...och därför kraftfullt måste motverkas".


I tredje punkten är man för: 


"Gröna Bilister vill värna den frihet och rörlighet bilen ger...under villkor som kan accepteras av de naturliga kretsloppen".


I sista punkten i programförklaringen vill Gröna Bilister främja individuell transport genom cykling och gång. I linje med det har man anställt en ny verksamhetsledare som vill att det ska bli möjligt att starta med cykel på landsbygden och därefter ta med sig cykeln på bussen eller tåget in till staden utan svårigheter.


Ett utmärkt förslag, tycker jag. För dom som har buss- och/eller tågförbindelse. Och en cykel. 


Men...måste inte Gröna Bilister byta namn när de är klara med sin kraftfulla motverkan av bilismen? Vad sägs om Gröna Nihilister?