Bild
Nästa artikel
Nyheter

Enkelspårigt om övergångsställen

2 februari 2011

De flesta fotgängare trafikskadas på övergångsställen. Alltså är dessa farliga och bör tas bort.

Det kan ju låta som en oomtvistlig logik. I Sävsjö kommun i Småland har man definitivt tagit till sig detta samband och planerar att ta bort kommunens samtliga övergångsställen.

Men, det är att förenkla problematiken. Förvisso förde zebralagen med sig att många gångtrafikanter började se övergångsställen som en garanterad frizon. Det var bara att stega ut utan att se sig om eller söka ögonkontakt med bilförarna.

Och visst är det så att man ser sig för bättre om man ska ta sig över en gata utan övergångsställe.

Men, precis som NTF föreslår, övergångsställen behövs; de måste bara göras säkrare med hjälp av avsmalningar, upphöjningar, hastighetsbegränsningar, belysning med mera.

Det allra viktigaste är dock att ändra trafikanternas attityder. Jag tycker att de flesta bilister är bra på att respektera zebralagen (utom dom som är upptagna med att prata i mobilen).

Gångtrafikanter har inte samma respekt för riskerna. Alldeles för många struntar i att "läsa av" läget och utgår från att ingenting ont kan hända dem på ett övergångsställe.

Det kan det, bevisligen.