Bild
Nästa artikel
Nyheter

Brännebrona K-märks – tacka Riksettan för det!

23 februari 2009

Brännebrona heter en märklig byggnad längs E20 i Västergötland. Det var cementkungen Ernst Skarp som på 60-talet lät bygga ett motell vars arkitektur, kallad Googie, inspirerats av Apollokapslar och prärievagnar. Tanken var att det hela skulle se så märkligt ut att bilisterna lockades att stanna till.

Det har bilisterna inte haft mycket för det senaste året. Motellet stod tomt under 2008 och risken för rivning blev överhängande. Nu finns dock en ny ägare som vill renovera motellet.

I förra numret av tidningen Riksettan föreslog redaktören Jörgen Persson K-märkning av Brännebrona, vilket skulle innebära att motellet bevaras för framtiden.

Nu verkar det som om Riksettans föslag blir verklighet. Västergötlands museum har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att bedöma om Brännebrona ska K-märkas. Det blir i så fall Sveriges sjunde bilistiska byggnadsminne.

Nästa nummer av Riksettan utkommer den 21 april.