Bild
Nästa artikel
Nyheter

Belöning en ny trend i trafiken

18 november 2010

"Regler är till för att följas", brukar det heta från den välkammade delen av mänskligheten.

Svårt att invända mot i princip (även om det förvisso finns regler som inte är verklighetsanpassade) men fruktansvärt jobbigt att alltid leva upp till. Inte minst i trafiken. Man kan tycka att självbevarelsedriften skulle vara starkare bland bilister; det handlar ju i yttersta fall om ett val mellan liv och död. Men riskkalkyler är som bekant inte många bilisters bästa gren. 

Övervakning och bestraffning är de konventionella sätten att motverka regelbrott. Böter och/eller fängelse, körkortsindragning. 

Nu ser vi en ny trend med belöning till trafikanter som håller hastighetsgränser, kör säkrare och miljövänligare. Jag deltog själv i ett projekt som NTF och Volkswagen genomförde i centrala Stockholm. En fartkamera registrerade alla som körde lagligt, 30 km/tim, och därmed hade chansen att vinna 20 000 kronor (jag vann inte).

Snitthastigheten sjönk från 31,5 till 24,7 km/tim på den aktuella sträckan.

Till våren startar ett ettårigt forskningsprojekt med 300 privatbilister som rekryterats ur MHF:s medlemskader. Deras körningar mäts med GPS-teknik som registrerar hastighet, körsträcka, kraftiga inbromsningar och bränsleförbrukning. Ju mer ekonomisk och miljövänlig körning, desto större rabatt på bilförsäkringen upp till 30 procent. Förutom MHF står SaluAnsvar, Folksam och Trafikverket bakom projektet.

Helt ny är inte tanken; vi har ju länge haft bonus på försäkringspremien men villkoren har varit "lång och trogen tjänst", vilket uteslutit yngre förare.

Alla sätt är bra utom de dåliga. Belöningssystemet är inte så pjåkigt.