Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Stockholm i en återvändsgränd!

8 september 2011

För 14 år sedan lades det så kallade Dennispaketet ner slutgiltigt. Det hade gett Stockholm en hel ringled, som skulle ha varit klar idag.

Nu närmar sig kungliga huvudstaden allt mer en trafikinfarkt, samtidigt som Stockholm förtätas med allt fler bostäder. Ändå käbblar politikerna om varför inte fler bostäder byggs.

Satsningar på infrastrukturen i takt med ökad folkmängd uteblir. Efter mycket om och men påbörjades bygget av norra länken 2007. Den ska vara i bruk om fyra år – helt klar 2017. Spårvagnar ska vi tydligen inte ha. Förbifart Stockholm ifrågasätts också.

Samtidigt skenar restiderna i region Stockholm. Pendeltågen krånglar särskilt vintertid. Det är infamt att inte inse vad det kostar. Inte bara i bekvämlighet utan för effektivitet och miljö.

Fem ledande trafikforskare påstod på Svenska Dagbladets debattsida i lördags att bilar inte behövs. Vad vi inte behöver är forskare eller politiker som är både blinda och döva. Bygg ut T-banan, skapa bättre tvärförbindelser med spårvagn och utveckla vägnätet.

För närvarande består Stockholms utfart från Norrtull av ett enda körfält. Precis som när vi körde med häst och vagn för hundra år sedan.