Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Skrämmande forskning om partiklar

11 april 2012

Nyligen redovisade Umeå universitet en studie i vilken man kommit fram till att 30-40 personer fler i Stockholm dör på grund av dagar med höga halter av grova partiklar från dubbdäck!

Tidigare har andra forskare från samma universitet framfört teorin att de minsta partiklarna är de som är farligast.  Inom EU finns samma farhågor. Nu har vi tydligen kommit fram till att det är tvärt om.

Och det är ju just nu på vårkanten som dubbdäcken antas skada vägbanan mest och därmed orsaka partiklar. Det finns visserligen en finsk undersökning som visar att friktionsdäcken lyfter och virvlar upp vägdamm mer än just dubbdäck.

Men det intressanta och skrämmande, är att man nu lyckats sätta en siffra på det ökade antalet dödade av luftföroreningar från just dubbdäck. Och det är ju något som sker helt öppet på våra gator.

Samtidigt uppmuntrar lokala politiker storstads- och förortsbor att cykla. Man förlägger också cykelbanor mitt i de absolut värsta stråken, som t ex Hornsgatan och Götgatan i Stockholm. Borde vi inte med denna nya kunskap flytta cykelbanor från dessa farliga platser?

Och så finns det ju undersökningar som visar att partikelhalterna tidvis på vissa platser i tunnelbanan är tiofalt högre. Det kanske orsakar än fler dödsfall? Det är i vart fall en anledning till att utöka forskningen. Tänk om 300-400 personer dör på grund av luftföroreningar i lokaltrafiken. Hemskt!

Med det här senaste forskningsresultatet bör man överväga om det verkligen är lämpligt att cykla mitt i en storstad?