Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Så luras kunden på nybilsgarantin

29 november 2012

Vi har i senaste Vi Bilägare som i dagarna gått ut till våra prenumeranter tagit upp bilbranschens oförmåga att lämna full garantitid från den dag då den nya bilen levereras till kund.

Det beror på att många bilhandlare sedan decennier tillbaka tillämpar ett falskspel med registreringar. Fabriksnya bilar registreras ena dagen för att nästa dag ställas av. På så vis undviks skatten, men i stället noteras nyregistreringen hos generalagenten som kan tillföra den i statistiken som "såld bil".  Bilhandlarna uppmuntras av generalagenten genom bonusregistreringar som ger extra klirr i fickan per såld bil.

Vad som blir mycket allvarligt i hela den här processen är att kunden inte får full garantilängd på sin nyinköpta bil. En fabriksny bil kan i själva verket vara flera månader gammal. Rena bondförnuftet säger ju att en garanti ska börja gälla först vid leveranstillfället. Så fungerar det i alla andra sammanhang – men uppenbarligen inte inom bilbranschen.

En ärlig bilhandlare ska som läget är nu självfallet upplysa om tidig registrering och kompensera med rabatterat pris, för reducerad garantitid och i specifika fall också för ett förlorat "årsmodellår". Om inte kunden får kompensation är det läge att anmäla till Allmänna Reklamationsnämnden.

För att stoppa det här falskspelet, som jag ser det, bör bilens livscykel räknas från den dag då den levereras till kund och tas i trafik på riktigt.  Ska det vara så svårt?

I papperstidningen (som utkommer den 4 december) låter vi branschens företrädare komma till tals och bemöta frågorna om avkortade garantier, registreringsbonus och om trovärdigheten med registreringsstatistiken.