Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Kia-målet avgörande

5 april 2012

I korridorerna utspelas ett kallt krig mellan tillverkare/generalagenter och de obundna verkstadskedjorna, och det kan medföra stora konsekvenser för oss konsumenter.


Det sedan länge emotsedda målet i marknadsdomstolen om svenska Kias villkorade garantier som skulle upp i förra veckan sköts fram till september. ”Fem i tolv” presenterade Kia ett dokument på 42 sidor där de påvisade att underlaget för stämning var för litet.

Det här målet är mycket större än vad vi anar. Det handlar inte bara om svenska Kia utan om hela den europeiska bilbranschens möjligheter att gå vidare med villkorade garantier, alltså att för lång tid framåt utestänga de obundna verkstäderna och att minimera konsumenternas alternativ att fritt välja verkstäder. Bakom Kia står hela den svenska märkesbundna bilbranschen med Bil Sweden i spetsen.

Marknadsdomstolen är sista instans och domen kommer att bli prejudicerande och det är därför som hela Europa följer det svenska Kia-fallet.

Målet är komplicerat eftersom EU-kommissionens gruppundantag säger något helt annat. Fri konkurrens ska råda. Tillverkarna hävdar i sin tur att de inte kan erbjuda längre garantier om de inte själva får ta hand om bilarna.

Här ställs kundens ökade trygghet med längre garantier, om de nu fungerar som utlovats, mot friheten att själv välja sin verkstad. I slutändan är det ändå vi konsumenter som får betala. Det är klart att längre garantier kostar och om Kia vinner målet uppstår en närmast monopolliknande situation där det ges obegränsade möjligheter för alla märkesverkstäder att höja sina priser. Och kunden som bor i glesbygd tvingas kanske åka 20-30 mil för service, om garantierna ska fortsätta att gälla.