Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Delat ansvar nödvändigt

4 januari 2012

Nyligen presenterade Trafikverket antalet olyckor 2011. Jag kan inte säga att jag är förvånad. Tyvärr. Olycksstatistiken för 2011 pekar uppåt jämfört med 2010 och tidigare. Enligt redovisningen räknade man i och för sig bort offer på grund av medveten handling 2010, men inte 2011.

Jämför man därför med 2009, så innebär 334 omkomna ändå en minskning. Men självklart inte så stor som önskat. Och ett problem är att antalet skadade och omkomna fotgängare ökat kraftigt. Till detta kommar att körstilen på våra vägar urartar allt mer. Nonchalans och egoism leder till farliga trafiksituationer  

Det är inte så smart att köra i fatt en bil som ligger under omkörning, pressa sig om och sedan tvära högerut för att hinna av på nästa avfart. Man kan heller inte köra 5-10 meter bakom en annan bil i hög fart och tro att det är säkert, ens om hastigheten håller sig inom maximalt tillåtna!

Och man kan inte gå över en gata utan att se sig för – ens om man går ut på ett obevakat övergångsställe. Visserligen har alla som kör eller cyklar skyldighet att stanna.

Men det håller inte att ensidigt lägga allt ansvar på andra trafikanter än de som går. Man måste faktiskt se sig för innan man går över. Tyvärr ser jag varje dag människor som oförfärat bara går. En nonchalans som är mycket riskabel. När ska våra trafiksäkerhetsvårdande myndigheter inse att också gående har ett ansvar?