Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Alléer trafikrisk i Polen

6 maj 2011

Vi Bilägares långtestbilar har nu rullat ner mot polska kusten. På det mindre vägnätet kör man påfallande ofta genom alléer av kraftiga almar eller lindar. Träden har en diameter på 1-2 meter eller mer och gav ett gott skydd mot både blåst och nederbörd för den tidens vanligaste transportmedel – häst och vagn!

Troligen stabiliserar också rötterna själva vägkroppen. Men att blåsa förbi dessa bjässar som står bara några decimeter från vägkanten har sina risker. Det ger vackra men sorgliga minnesarrangemang tragiska bevis på.

I Sverige flyttar vi undan farligheter som till exempel stolpar från vägen. Men polackerna kan knappast såga ner tusentals 100-åriga träd! Och sänka hastigheten tycks inte heller vara ett gångbart alternativ. Trots att tillåten hastighet är 70 eller till och med 90 friskar många glatt om vår karavan.