Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Törstig avgasrening

1 februari 2016
AdBlue-tanken tömdes nästan helt under vintertestet.

Ett meddelande dök upp i displayen på Vi Bilägares Audi A4 redan på hemväg från vintertestet. Då hade vi haft bilen i en vecka!
 
”Fyll på minst 6 liter AdBlue – återstående körsträcka 2500 km”
 
Jo, nog hade vi sett det där lilla blå locket i tankluckan, med texten AdBlue på. Men vi anande inte att avgasreningen gjorde av med så pass mycket av vätskan att man måste fylla på mellan servicetillfällena.
 
I instruktionsboken uppges en förbrukning av 1-2,5 % av bränsleförbrukningen. Drar bilen en halvliter milen och man kör i 1000 mil borde det då gå åt mellan 5 och 12,5 liter – antar jag. Skulle vår Audi ha slukat hela tanken, som rymmer 12 liter, på 450 mil. Nej, den var troligen inte fylld till max när bilen levererades.
 
När det bara återstod 100 mil körsträcka, dök ett nytt meddelande upp.  Då informerades vi om att det gäller att fylla på minst 6 l AdBlue - när vätskan tar slut går det inte att starta motorn (utan att först fylla på AdBlue). Dessutom började en gul  varningslampa att lysa konstant i bilens display.

Bild borttagen.
 
I instruktionsboken står också att AdBlue kan fyllas på av verkstad, eller av bilägaren själv. Jag bestämde mig för att inte vänta längre utan köpte två dunkar AdBlue  a 4,7 liter och för 119 kronor per styck. Bilens totala körsträcka var då 3770 km. AdBluetanken svalde hungrigt bägge dunkarnas innehåll och gula lampan slocknade. För att ta reda på hur mycket AdBlue bilen förbrukar, inhandlades ytterligare en dunk och tanken, som rymmer 12 liter, fylldes till brädden.
 
Vätskans fryspunkt är minus 11 grader. Men tanken och ledningarna är eluppvärmda för att avgasreningen ska fungera även i sträng kyla. Däremot kan man fråga sig om det är lämpligt att åka omkring med reservvätska i bilen. På förpackningen står att den ska förvaras i 0-25 plusgrader.