Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Svårbegripliga tilläggstavlor en säkerhetsrisk

16 juli 2014
Svårtolkade tilläggstavlor skapar förvirring.
Även fast det är självklart att bilister ska sänka farten där många gångtrafikanter vistas så måste skyltarna vara begripliga.


Den här skylten står när man kör in till Djurö på Värmdö i Stockholm. Många begriper inte vad den betyder och varför.
 
För min egen del tolkar jag den som att maximalt tillåten hastighet är 30 km/tim alla dagar mellan 7.00 och 18.00 under månaderna 15 maj till 15 september. Övrig tid är det 50 km/tim.
 
Men nu råkar det vara så att på den här sträckan finns förutom affärer, restauranger, bibliotek, Djurö vårdcentral också Djurö skola. Så då undrar man, varför är det 50 km/tim strax innan skolan slutar och strax efter det att skolan sätter igång?
 
Eller är det helt enkelt så att 30 gäller alla dagar utom 15 maj till 15 september? Men då lappar ju den högre tillåtna hastigheten också över skolans vår- och hösttermin!
 
I närliggande Stavsnäs är skyltarna betydligt tydligare. Där finns en 30 skylt med tilläggstavlan 7 – 19.00 och med texten ”alla dagar”. Glasklart och logiskt!
 
Det sorgliga är att väldigt många bilister kör för fort både genom Djurö och Stavsnäs, där det är 30. Stockholmarna tycks alltid vara sent ute när de ska med någon båt från Vinterhamn ut i skärgården och så struntar man i hastighetsbegränsningen. Och på Djurö kanske man inte fattar vad skylten egentligen betyder. Kanske inte jag heller?
 
Det jag däremot fattar och tycker, är att man ska sänka hastigheten vid skolor, busshållplatser, affärer, idrottsanläggningar och liknande där många gående finns i närheten av vägen. Men jag har faktiskt flera gånger blivit omkörd på sådana sträckor, till och med på övergångsställen vid busshållplatsen! Hur tänker man då?  Det lär inte hjälpa att skylla på att man inte fattar vad trafikskyltarna betyder om man blir upptäckt av polis.  Å andra sidan är den risken dessvärre mycket liten. Polisen prioriterar hastighetsbevakning på snabbare vägar eftersom skaderisken då bedöms som större – det är vad jag fått till svar när jag frågat.