Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Subaru rycker fram

19 maj 2016

Som av en händelse har Vi Bilägares AutoIndex och branschens egen generalagentsenkät presenterats samma vecka. Det som återförsäljarna kan uppleva som problem smittar självfallet av sig också på kunderna.
 
Vi Bilägares konsumentundersökning bygger på vad kunderna anser om sitt bilägande. GA-enkäten handlar om vilka relationer som återförsäljarna upplever att de har med sina respektive generalagenter.
 
Den fråga hos återförsäljarna som vållar mest kritik är hur generalagenterna hanterar garantiersättningarna. Här har det påvisats att verkstäderna snuvas på 100 miljoner kronor och att ”GA:s garantiersättningar är ett hån mot branschen”. En nyligen genomförd undersökning av MRF visade att 38 procent av alla garantiarbetena inom den auktoriserade handeln varit obetalda.
 
Självfallet påverkas också kunderna av om det råder misstämning internt inom säljleden. Det går att dra intressanta paralleller av de båda undersökningarna. Subaru och Volvo hamnar i toppositioner såväl i AutoIndex som i GA-enkäten. Och i Subarus fall handlar det om en remarkabel förbättring i GA-enkäten, från 15:e till tredje plats. Också i AutoIndex är Subaru ett av de märken som betygmässigt ökat mest under det senaste året.
 
I GA-enkäten framgår det att det är mest oroligt hos Nissans och Fiats återförsäljare och i AutoIndex är Seat- och Fiatkunderna minst nöjda med sitt bilägande.