Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Spaning på kollektivet

4 juni 2014
Jag har åkt buss och tunnelbana de senaste dagarna, delvis beroende på att den haltande tågtrafiken ordnar ännu värre köer i Stockholmsområdet. Och jag har gjort några iakttagelser som förmodligen inte är några nyheter för mer rutinerade busspendlare. Men för mig som oftast åker bil är det ändå några saker som förvånar!

Spaning nummer ett: De flesta resenärer står snällt på sin plats i busskön. Men några går förbi. Ska de ta bussen från nästa hållplats? Ja en del. Men somliga tränger sig in i kön lite längre fram. Antagligen för att säkra en sittplats! Det finns alltså en motsvarighet i kollektivtrafiken till busarna som håller i en ratt och beter sig illa.
 
Spaning nummer två:
Moderna bussar har bälten. Men jag såg bara ytterligare en resenär, förutom mig själv som använde dem. Och vi satt ändå på en buss som åker ett bra stycke på motorväg. Om något händer! Tala om elefanter i baksätet.
 
Spaning nummer tre: Man får tydligen stå i en buss som kör i 90 km/tim. Kommer ofelbart att tänka på bl a arbetsmiljöverkets information om krockvåld. Man orkar hålla emot sig vid en krock – om det inte går fortare än 7 km/tim!  En krock i 90 km/tim motsvarar ett fall från 10:e våningen.
 
Det vilar ett stort ansvar på chaufförer som skjutsar kanske 50-60 personer. Och så vitt jag känner till är också olycksfrekvensen mycket låg i busstrafiken. Men för mig är det ändå anmärkningsvärt att man faktiskt får stå i bussar som kör utanför tätorter och alltså snabbare än 50 km/tim och att så få använder bälte.