Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Rostskyddsgaranti ett skämt

11 juni 2015

Vi Bilägare har genom åren skrivit spaltmetrar om bilbranschens vilseledande rostskyddsgarantier. Det är glädjande att Konsumentverket nu äntligen också sätter press på branschen.
 
Det finns ingen garanti i bilvärlden som är så tunn och andefattig som rostskyddsgarantin. Ändå fortsätter bilbranschen att år efter år marknadsföra en garanti som för konsumenterna i praktiken inte är värd vatten.
 
Språkbruket är felaktigt och med det vaggas kunderna in i en sorts falsk trygghet där bilar med lång garantitid ”aldrig ska rosta”. Ingenting är mer fel.
 
Jag har i dagarna tagit del av en skrivelse som Konsumentverket riktat till branschorganisationen Bil Sweden. Där uppmanas bilbranschens medlemmar att använda sig av begrepp som är mer lättförståeliga och som går i linje med vad villkoren egentligen handlar om.
 
Garantivillkoren handlar
enbart om genomrostning. All annan rost, typ gravrost eller angrepp i skarvar, är undantagna. Det är inte konstigt att bilbranschen alltid hävdar att garantifallen för rost är närmast obefintliga. Rostangrepp vilka så småningom leder till rosthål, kanske efter garantitidens utgång, räknas ju inte. Här blir det upp till kunden att åtgärda dessa i tid. Rostskyddsgarantin är bara att glömma.
 
Bra att
Konsumentverket tar strid om garantierna. Det är inte en dag för sent.