Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Ny chans för etanol?

18 december 2015
Kan etanolen få en ny chans? Beskedet i veckan om svenskt undantag från EU:s statsstödsregler för beskattning av biodrivmedel borde också ge en öppning för E85.

Efter skattepålagan 1 december blev E85 i praktiken osäljbar, kanske med undantag för de mest hängivna miljöivrarna. Priset kommer inte heller att förändras i brådrasket trots beskedet tidigare i veckan. Däremot bör regeringen återkomma till EU och ansöka om skattelättnad också gällande överkompensationsreglerna som var den direkta orsaken till etanolprishöjningen.
 
Det rullar hundratusentals bilar i Sverige i dag som kan gå på etanol. Under de senaste tio åren har samtidigt bränslebolagen genom den tvingande pumplagen investerat i storleksordningen en miljard kronor för att tillhandahålla bränslet på var och varannan mack. Jag menar att det är ett enormt resursslöseri och flera steg tillbaka för klimatnyttan att i en hast bara fullkomligt överge etanolen som alternativt fordonsbränsle.
 
Det besked som regeringen fick tidigare i veckan handlar om att Sverige får ytterligare tre års skattebefrielse för flytande biodrivmedel och fem år för biogas.  EU:s beräkning av skattepålagan för E85 gjordes när oljepriset stod som högst, och då prisskillnaden i Sverige mellan bensin/diesel och E85 var mycket större än den är i dag. Det är just den gamla beräkningsgrunden som svenska regeringen bör åberopa i en ny ansökan om specifikt undantag för Sverige.
 
Det är ju så att Sverige har den största andelen av biodrivmedel för transportsektorn i hela EU. Det borde vara argument nog, sett till det globala klimatavtal som träffades i Paris förra veckan.