Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Mer nyanserat om äldre förare

21 augusti 2017

Det var visserligen en tragisk olycka som satte igång debatten om äldre förare den här gången.
Men ändå, det kanske behövs en mer nyanserad bild. Det finns förmodligen en hel del äldre personer som borde sluta köra. Å andra sidan finns det en hel del yngre förmågor som inte borde börja köra bil.

I Sverige finns en kultur av åldersnoja, där man i många avseenden börjar bli för gammal redan vid 40.
När det gäller trafiksäkerhet visar statistiken att det är yngre förare som innebär en högre riskfaktor – inte äldre.

Självklart finns en gräns för när en äldre person ska lägga körkortet i byrålådan och sluta köra. Men gränsen i år räknat är individuell. Det skulle ett praktiskt körprov kunna visa. Ett misstag är heller inte avgörande. Hur många förare har inte åstadkommit olyckor, men får fortsätta köra?

Vi har troligen ett avsevärt större problem med drogpåverkade bakom ratten än jämfört med äldre förare.