Bild
Nästa artikel

Mer nyanserat om äldre förare

Biltestarbloggen
Mer nyanserat om äldre förare
Det var visserligen en tragisk olycka som satte igång debatten om äldre förare den här gången.
Men ändå, det kanske behövs en mer nyanserad bild. Det finns förmodligen en hel del äldre personer som borde sluta köra. Å andra sidan finns det en hel del yngre förmågor som inte borde börja köra bil.

I Sverige finns en kultur av åldersnoja, där man i många avseenden börjar bli för gammal redan vid 40.
När det gäller trafiksäkerhet visar statistiken att det är yngre förare som innebär en högre riskfaktor – inte äldre.

Självklart finns en gräns för när en äldre person ska lägga körkortet i byrålådan och sluta köra. Men gränsen i år räknat är individuell. Det skulle ett praktiskt körprov kunna visa. Ett misstag är heller inte avgörande. Hur många förare har inte åstadkommit olyckor, men får fortsätta köra?

Vi har troligen ett avsevärt större problem med drogpåverkade bakom ratten än jämfört med äldre förare.
 

Kommentarer

#1
2017-08-21 14:11

Det finns ingen åldersnoja i Sverige. Det är media och äldre pigga människor som målar på den bilden för att det är PK att tycka att det är synd om alla 40+ (som mig) som blir bortvalda till förmån för ynglingar..

Sen är det självklart att förarförmåga är individuellt, oavsett ålder. Många har tjatat om det här i urminnes tider. Att köra bil är ingen rättighet efter att man tagit körkortet. Det finns inget förarbevis som behandlats så liberalt som b-körkortet.

#2
2017-08-21 14:29

Det är konstigt att den falska dikotomin unga vs gamla ska användas. Att några har ett problem innebär inte att andra inte har andra problem. Jag tror inte på att automatiskt dra körkortet vid en viss ålder, men när man inte längre klarar kunskaps- eller läkarkraven som ställs när man skaffar körkortet ska det dras in.

#3
2017-08-21 15:11

Varför inte införa obligatoriska teoriprov varje gång ett körkort skall förnyas. Detta borde enkelt kunna göras via webben, antingen hemma eller på Trafikverket.
Den som vill fuska, får väl göra det. Men har förhoppningsvis lärt något av de rätta svaren.
Den som inte klarar provet, får inget förnyat körkort. Kan få ett id-kort utan körkortsbehörigheter.
Praktiskt körkortsprov är säkert bra, men det finns väl knappt tider för de som är körkortsaspiranter.

#4
2017-08-21 15:28

I Spanien krävs ett medisinskt test som inkluderar koordiationsförmåga vart femte år hos äldre. Det tar en kvart och sorterar säkert ut en del olämpliga förare.

#5
2017-08-21 16:08

Det är möjligt att en del äldre glömt lite teori men de verkar ändå rätta sig ganska bra efter de lagar som finns.

#6
1
2017-08-21 17:52

Statistik visar att 75-åringar kör bäst och de under 30 sämst. Men ungdomarna har stort självförtroende och är stora i truten, så då blir det en snedvriden debatt. Personligen tycker jag medelåldersgubbar i diesel-SUV kör sämst, också ett omotiverat stort självförtroende men man kan ju undra varför.

#7
2017-08-21 18:17

Äldre har kraftigt tunnelseende.

#8
2017-08-21 20:11

T.o.m. de som är 90 år gamla kör generellt säkrare än de som är 35 år visar en ny undersökning. Där fick pensionärshatarna något att bita i.

#9
2017-08-21 20:49

Många äldre som är halvblinda. Och med åldersnoja så ska de göra som ungdomarna, kolla mobilen samtidigt under körning.
Praktiskt prov regelbundet från 65 års ålder.

#10
2017-08-22 07:53

Läs den här lite utförligare artikeln från TV. http://teknikensvarld.se/90-arig-forare-inte-farligare-an-en-35-arig-525...
Axa: Kanske någon form av årligt test för 35 åringarna och därunder också? Själv saknar jag någon form av test av omdömet och förmågan till hänsyn.

#11
2017-08-22 08:36

Hej adzam, jag undrar just vem som har tunnelseende när du dra alla äldre över samma kam. Och döma över ditt namn så kör du Mazda. Och då undrar jag om du har nedsatt hörsel, för Mazda är ju kända för att bullra så förfärligt.

#12
2017-08-22 09:56

Många av de lite yngre här som är väldigt snabba med att döma ut "pensionärer" som bilförare. Dock brukar väldigt många av dessa så småningom ändra sig en aning när dom själv närmar sig denna ålder och upptäcker att dom fortfarande är hyfsat klara i huvudet och att även fysiken är helt OK. Sen ligger det väldigt mycket i det Thomas Sollentuna säger om det nu skall bli tester - "Själv saknar jag någon form av test av omdömet och förmågan till hänsyn.". Känns som avsevärt väsentligare än generella, åldersrelaterade tester.

#13
2017-08-22 10:32

Ja med statistik kan man ju bevisa vad som helst.

Om valet stod att som passagerare åka med en random 35- eller 90-åring så skulle jag ta den yngre alla dar i veckan, även om det givetvis finns farliga förare i alla åldersgrupper. Min personliga erfarenhet när jag åkt med äldre förare är att uppmärksamheten och förmågan att klara stressande trafikmiljöer avtar ganska raskt när de passerat 70-års strecket.

Tvivlar starkt att det finns 90-åringar som bör köra bil, möjligen är de då extrema undantag.

#14
2017-08-22 10:38

Rålle - fast du flesta som misstror äldre talar ju om obligatoriska prov från typ 65-årsåldern och i valet mellan en stressad 35-årig förare (verkar finnas många sådana på vägarna, tyvärr) och en 65-årig så skulle jag nog välja den äldre. Därmed inte sagt att jag skulle föredra en 90-årig förare i din jämförelse. Tror att 90-åriga förare trots allt är relativt ovanligt.

#15
2017-08-22 11:55

Tycker Rönnblom:s artikel är sansad och belysande. Det råder i Sverige, som han påpekar någon slags åldersnoja eller ännu värre. Det anses tydligen inom vissa led att då man passerar 65, inleds någon slag fördummningsprocess i symbios med fysiskt förfall. Nonsens. Det finns idag många i gruppen 60-80 år som är i liknande eller bättre form än många 45-50- åringar. Tänker för tillfället inte ta upp plats i detta forum för att rada upp talande exempel, men tar man del av tillgänglig statistik, av vilken försäkringsbolagen:s torde vara den mest tillförlitliga, så får man nog en hyfsad bild av verkligheten. Med dessa fakta som bas grundar bolagen sina avtal och premier. I mitt försäkringsavtal står bl.a att bilen inte får brukas av person under 25 års ålder. Avseende övre gräns finns inget reglerat.

#16
2017-08-22 11:55

@ Pi:

Nä, jag vet inte om obligatoriska prov efter en viss ålder är lösningen heller. Däremot så är det ju konstaterat att läkare i de allra flesta fall underlåter att rekommendera indraget körkort när de bedömer att körförmågan har försvunnit för äldre och sjuka förare. Där borde kraven och kollen på läkarna definitivt skärpas. Att köra bil är ingen mänsklig rättighet, vilket verkar vara den rådande uppfattningen idag. Men å andra sidan så när, (om?), helt autonoma fordon kommer så kan vi väl köra,(eller snarare åka), ända till det bittra slutet, hur dementa vi än är ;-)

#17
2017-08-22 12:00

Även om jag inte räknar mig själv som yngling så tycker jag att det ska ställas krav på äldre förare med förarprov från viss ålder. Jag har inga problem med att få indraget körkort på grund av ålder. Det är något man måste acceptera och oftast saknas insikten att ens förmågor försämras. Hur många gånger har man inte sett ambulans hämta upp gubbar vid korpmatcher?

#18
2017-08-22 12:15

Axa.
Hur gamla brukar "gubbarna" vara ? På ett ungefär bara?

#19
2017-08-22 14:46

En sans önskas i ålderdebatten. Det finns och har sedan länge funnits en överdriven och polariserad kultur i kring detta med ålder som gärna håller sig till ytterligheterna jätte bra och usel vilket skapar både harm och rivalitet.
Läste här om dagen en sådan floskel att 75 åringar är de bästa förarna, så är det ju inte men att många är fortfarande fullt dugliga och kör bra.
Det här med att hur man är o fungerar det är högst personligt och ska inte åt något håll smetas ut på på hela grupper, det vi vet är att vi är äldre och friskare än någonsin.

#20
2017-08-22 17:52

Lasse J
65 och uppåt?

Tvärnit
Hm. Varför ska man ta hänsyn till individen om det gäller körkort för äldre men inte för yngre? Finns säkert de som skulle vara fullt dugliga för körkort redan vid 17 års ålder.

Att 75 åringar kör så bra må vara sagt men vi vet inte om 75 åringar som redan blivit av med körkortet finns med i den statistiken?

#21
2017-08-22 18:46

Det vore strålande om man tog hänsyn till individen vad gäller yngre. Fysik, mental balans och attityd. Det vore åtskilliga som aldrig skulle komma ifråga för ett körkort.

#22
2017-08-22 18:51

Ni som kategoriskt vill ha prov m m från pensionsåldern - det skulle vara intressant att veta hur kategoriska ni är den dag ni själva uppnår den åldern..:) Då om inte annat kanske ni inser att pensionsåldern för de flesta numera inte är nån ålder när man är mogen för ättestupan.

#23
2017-08-22 19:18

Ofta framhåller ungdomen sin enorma reaktionssnabbt. Den är faktiskt inte så mycket bättre och i praktiken saknar den betydelse. Det spelar ingen roll hur snabbt man reagerar om man reagerar fel.
Nyblivna körkortsinnehavare blir stressade i komplexa trafiksituationer, det gäller även tuffa grabbar. Samma stress kommer igen när man passerat pensionsgränsen med åtskilliga år. Då på grund av långsammare varseblivning.

Ungdomar kör ofta över sin förmåga. Medelålders kör ofta nonchalant, struntande i blinkers, heldragan linjer och rondellkörningsregler. Gamla kör ofta försiktigt till den grad att andra blir stressade.

Kunskapstester i all ära, men det är nog viktigare att se hur de tillämpas.

#24
2017-08-22 19:54

Att åldern inte är helt avgörande, bara man får vara frisk, finns det goda exempel på. Midnattssolsrallyt som återuppstod 2006 har ju vid många tillfällen varit "gubbarnas " fartfest. Med få undantag har yngre förmågor kunnat hävda sig. Vi har ett antal segrare som varit sextioplussare och även i år vann en sextioåring totalt. Sedan har vi ju legenden Erik Berger, med en sjuttioårig tävlingskarriär bakom sig då han la hjälmen på hyllan som nittioåring, för att året därefter få ett återfall och avslutade sin karriär med en femteplats i sin sista tävling. Det gäller att hålla förmågan vid liv, så kan det räcka långt.

#25
2017-08-22 20:47

Pi
Som sagt, jag ställer gärna upp på förarprov från 65 eller 70 års ålder.Här där jag bor har det varit ett antal olyckor med äldre. Hellre att någon säger till att jag inte duger som förare än att jag dör i bilolycka eller har ihjäl någon annan.

Att några gubbar är duktiga i Midnattsrallyt betyder inte att alla 70-åringar är duktiga på att köra bil. Lika lite som att alla ynglingar kör som idioter.

#26
2017-08-23 09:03

Många av de yngre som framhåller att de är så duktiga att köra bil visar sig alltför ofta vara fullständigt livsfarliga i trafiken.
Finns det någon statistik på hur många av de äldre som varit inblandade i trafikolycka som själv orsakat olyckan? Tror inte det, det tror man bara för man läser i tidningen att en äldre varit en av parterna.

#27
2017-08-23 10:34

Jag gissar(se#15) att försäkringsbolagen har den mest tillförlitliga statistiken, då dom baserar sin verksamhet på riskbedömningar. Förbehållen i försäkringsavtalen gäller genomgående åldrarna upp till 25 år. Vad jag försöker föra fram i inlägg 24, är att kompetens kan bibehållas med kontinuerlig träning. En åttioåring som kör tre gånger per år är sannolikt ett riskmoment, vilket även gäller yngre personer med ringa körträning.

#28
2017-08-23 11:34

En av mina vänner råkade ut för en äldre herre som körde ut framför hans mc (som kom först i en rad fordon på huvudled). Till polisen deklarerade herren att det var tredje gången han blev påkörd av nån han inte hade sett.
En närstående på dryga 80 undrade hur hennes blinkersglas kunnat gå sönder och trodde det kunde vara från stormarknadsparkeringen. När jag bytte glaset var det lätt att matcha skadan med garageporten. Hon vägrade dock att köra bil med hörapparat för att "det lät så illa då" så hon hade väl inte hört när hörnet gick åt.

En annan närstående (c:a 70 år) insåg när synen var borta på ena ögat att hon drabbats av glaukom. Hon hade inte märkt det förrän sikten skymdes för det andra ögat. Det andra ögat fick synfältsbortfall vilket hjärnan kompenserar för så att hon trodde att hon hade brett synfält. Känner sig extremt handikappad av att inte kunna köra bil.

Jag förstår inte att man kan motsätta sig medicinska bedömningar och återkommande tester. Det är ju ens egen säkerhet det handlar om till stor del.

#29
2017-08-23 18:51

Synkontroller bör göras, men då inte bara med de vanliga mätningarna, utan dynamiskt enligt den modell som Vi Bilägare beskrev för några nummer sen.

En man lånade ett släp, kom tillbaka efter en stund, backa snyggt in släpet på sin plats och uttryckte en entusiastisk fundering på att skaffa ett själv eftersom han funderat på att flytta neråt landet. Han var 95 år.
Detta som motvikt till L. Mäkinens kommentar. Vi kan alla hitta enstaka exempel på både det ena och det andra.

#30
2017-08-23 20:15

Det finns en klar åldersnoja i Sverige. Ett av de mest åldersdiskriminerande länderna i världen, skulle jag vilja säga. Både yngre och äldre är utsatta. Egentligen är det bara i ett kort intervall mellan 30 och 40 som man är riktigt gångbar. Rätt sjukt egentligen, när folk lever längre och längre. För några decennier sedan var det få som blev 90 år. Nu och framöver kommer det bli mer regel än undantag.

#31
2017-08-24 12:18

Finns 30-40 åringar som kör riktigt illa och hänsynslöst, skall de också få göra nytt körprov med jämna mellanrum?

#32
2017-08-24 13:20

Varför inte nya prov för alla med jämna mellanrum? Visst medför det en kostnad, men det kanske sparar lite lidande. Självfallet både teori och praktik eftersom regler ändras oregelbundet.

#33
2017-08-25 09:40

Kanske bättre att jämföra hur många mil man kör i relation till olyckor.
75 åringar kör i allmänhet betydligt mindre än 20-40 åringar.
Jag är övertygad om att statistiken skulle se ut helt annorlunda då.
Om 75 åringar orsakar en olycka per år och kör 500 mil per år, 35 åringen orsakar en olycka per år och kör 2500 mil per år, vilken är säkrast i trafiken då ?
Skulle alla dar i veckan hellre åka med en 35 åring än en 75 åring.

#34
2017-08-26 08:26

Erik, motivera nåt dåligt med nåt sämre är inte konstruktivt (ang sista meningen) Alla problem ska bearbetas för sig och om man rör sig i trafiken så är det uppenbart att överåriga förare är ett problem i mängden som bör adresseras.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.