Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Ifrågasatt trovärdighet

19 september 2016

Organisationer som kontrollerar sig själva ger inga bra signaler. Trovärdigheten sätts på spel när MRF-ägda KBV, Kontrollerad Bilverkstad, ska granska MRF:s egna verkstäder.
 
Jag tvivlar inte på att Kontrollerad Bilverkstad gör ett bra jobb, men när granskningen och utfallet blir ifrågasatt på grund av ägarstrukturen är det något som är fel. I förlängningen handlar det om branschens trovärdighet gentemot konsumenterna.
 
Verkstadsbranschen har genom åren varit hårt ansatt. Det var också därför som kontrollorganet KBV föddes, från början med uppbackning av bland andra Konsumentverket, Bilprovningen, Motormännen, Motorbranschens Riksförbund, Bil Sweden och bränslebolagen.
 
När intressenterna efter en tid av olika skäl hoppade av – i samband med utförsäljningen av Bilprovningen – stod MRF plötsligt kvar som ensam ägare. MRF ville ändå behålla kontrollorganet, men här uppstod ganska tidigt också intressekonflikter, bland annat när MRF-anslutna Bilias skadeverkstäder hastigt lämnade KBV efter en kritisk rapport. När kritik kommer inifrån den egna organisationen blir läget som alltid extra känsligt. 
 
Kontrollen av bilverkstäderna är en så viktig funktion att den inte bara får försvinna, men för trovärdighetens skull ska naturligtvis granskningen ske av neutral part. Dekra är ett sådant oberoende kontrollorgan. Läge för affär med MRF?
 
Åsikterna om KBV:s vara eller icke vara i MRF:s regi har också skapat oro i samarbetet mellan MRF och SFVF, Sverige Fordonsverkstäders Förening.  Det är inte bra när man ska enas om framtida riktlinjer för skadeverkstäder.