Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Hur lång är en tvåfil?

18 januari 2019

När det nya långteststallet kör hem efter avslutad testvecka i Funäsdalen tar vi vägen över Hudiksvall och kör sedan längs E4 söderut. Det är kallt, mörkt och stjärnklart ute, vintern har ett stadigt grepp, men väghållaren har gjort ett förnämligt jobb med att hålla körfälten rena från snö. Det är bara i vänsterfilens vänstra kant det ligger kvar ett tunt täcke som kan ge upphov till den besvärande snörök som uppstod på inlandsvägarna tidigare under dagen.


Vi är fem bilar i följe och hamnar snabbt i en given lunk, jag själv längst fram i ledet. Motorväg med ständigt två filer är en lisa för själen under dessa förhållanden, men vid Söderhamn övergår som bekant E4 till så kallad 2+1-väg.


Det är där jag, efter ett tag, slås av att det inte finns någon angivelse för hur långa de tvåfiliga sträckorna är. Tvåfilssträckornas bekanta tavla med två parallella svarta pilar på vit botten finns förstås, men ingen uppgift om hur länge tvåfiligheten varar.


Konstigt, tänker jag, den upplysningen finns ju på exempelvis sträckan Västerås-Fagersta, som jag kör väldigt ofta. Det är väl bra att veta hur länge tvåfiligheten varar, tänker jag, och ringer Trafikverkets presstjänt för att få reda på vad som gäller. Jag når Katarina Wahlström, pressinformatör som föredömligt snabbt återkommer efter att ha undersökt saken:


- I Trafikverkets VGU, Vägars och gators utformning, finns faktiskt inget generellt krav att ange den sträckan. Däremot ska det alltid finnas tydlig skyltning när det är 400 meter kvar av tvåfilssträckan och sedan en skylt när filerna går ihop. Det ska räcka, enligt regelverket.


Det kanske det gör, förutsatt att alla bilister kör som folk – och det kan man som bekant inte alltid förutsätta. Nog såg vi en del sistasekunden-omkörningar på vår resa hem…


Sträckan Söderhamn-Gävle är olycksdrabbad och tidvis mycket hårt trafikerad. Trafikverket vill på sikt göra om den till riktig motorväg.


Mitt tips, i all enkelhet och oavsett om utbyggnad sker eller ej, är att alltid ange hur lång tvåfiligheten är, vad reglerna än säger. Det borde gälla på alla 2+1-sträckor. Vad säger du?


Trevlig helg, alla läsare! I nummer 3 av Vi Bilägare kommer hela vintertestet!