Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

Har miljöarbetet varit förgäves?

21 maj 2014

Måhända tänkte Volkswagen att deras "Future Mobility Day" skulle inspirera till klimatpolitiska stordåd och fång av positiva miljöbilsartiklar. Jag vet inte hur alla de politiker, tjänstemän och journalister som deltog kände sig efteråt men själv är jag rätt uppgiven. Bland talarna fanns professor Johan Rockström från Stockholms Universitet som förklarade hur redan dagens måttliga globala temperaturökning om + 0,85 grader orsakar en kraftig ökning av antalet extrema väderhändelser. Rockström sa också att vi redan missat fönstret för att stoppa den globala uppvärmningen vid mindre än + 2 grader till år 2100. Många fattiga och låglänta nationer världen över fruktar enorma katastrofer redan vid 1,5 graders temperaturökning.

På samma tillställning förklarade VW:s elbilsboss Thomas Lieber att man inte valt att ansluta sig till Nissans system för snabbladdning av elbilar eftersom det man själv utvecklat "var bättre". Därmed har VW bidragit till den soppa som för dagen består av fyra olika system för snabbladdning! Jag tror att den typen av problem hämmar elbilarnas möjlighet till framgång och därmed också övergången till en fossilfri mobilitet.
Sedan har vi också frågan om var elen kommer ifrån. Johan Rockström talade om att på lång sikt måste vi få ett energisystem baserat på solenergi. Dock har nu mycket av finansieringen som tidigare satsades på alternativa energikällor, dragits tillbaka för att istället satsas på utvinning av skiffergas!

Södermalmsnytt skriver om att i Värtahamnen driver Stockholms stad ett kolkraftverk tillsammans med Fortum som släpper ut lika mycket koldioxid som 75 % av all trafik i Stockholm! Kolkraftverket behövs inte längre för fjärrvärme men ska ändå köras i ytterligare 16 år för att producera el som ska exporteras till Tyskland. Vilken ironi om stockholmsk kolkrafts-el blir det som driver Volkswagens elbilssatsning!
På radion i morse berättade man om hur skolorna i delstaten Wyoming förbjudits att lära eleverna om klimatförändringar och människans inverkan på dem. Delstaten fruktade att sådan kunskap kunde vara dålig för den lokala ekonomin.

Vi lever i ett välstånd som majoriteten av världens människor bara kan drömma om. Ett välstånd som nästan helt är uppbyggt på fossil energi. Hur ska vi få Kina, Indien, Indonesien och hela Afrika att avstå från att sträva efter allt vi tar som självklart?
Jag tror det kommer att bli mycket sämre innan det blir bättre. Vad tror du?