Bild
Nästa artikel
Biltestarbloggen

AutoIndex engagerar

22 maj 2014

Vi Bilägares konsumentundersökning AutoIndex engagerar, det märker vi av reaktionerna både från bilbranschen och läsarna.  Mer än hälften av bilimportörerna i Skandinavien använder sig av undersökningsresultaten i någon form.
Kvalitet kan mätas på flera sätt, men det som bilbranschen är mest intresserad av är hur de uppfattas hos sina kunder.  Rent krasst går det att påstå att en produkt inte behöver uppnå toppkvalitet, det viktigaste är att kunden blir helnöjd. Till en början kan självklart en kund bli vilseledd, men i förlängningen avslöjas alltid det som är av mindre bra kvalitet.

Det som är glädjande med utvecklingen är att bilägarna i genomsnitt blir mer och mer nöjda med sitt bilinnehav.  Jag har pratat med professor Magnus Söderlund på Handelshögskolan i Stockholm som i sin forskning kommit fram till att kunder till och med kan övervärdera en vara, för att inför sig själv och andra rättfärdiga sitt köp. En av de absolut största parametrarna av hur kundnöjdhet utkristalliseras är vilka förväntningar som finns med i bilden.

Loyalty Group – som har arbetat med marknadsundersökningar i olika branscher i 45 länder – har bearbetat materialet statistiskt för Vi Bilägares räkning sedan 2001. Enligt Loyalty Group är inkomna svar säkerställda tack vare olika filterfunktioner och testrutiner i databehandlingen. Eftersom metodiken bygger på svar från ett slumpmässigt urval bilägare som uppfyller förutbestämda kvoter – och där adresser köps in från Bilregistret och större skandinaviska marknadsanalysinstitut – är alla resultat jämförbara med varandra och statistiskt säkerställda i samma grad som allmänna marknadsundersökningar, också när det gäller värderingen av de bilägare som avstår från att medverka i AutoIndex.