Bild
Nästa artikel

AutoIndex engagerar

Biltestarbloggen
Vi Bilägares konsumentundersökning AutoIndex engagerar, det märker vi av reaktionerna både från bilbranschen och läsarna.  Mer än hälften av bilimportörerna i Skandinavien använder sig av undersökningsresultaten i någon form.
Kvalitet kan mätas på flera sätt, men det som bilbranschen är mest intresserad av är hur de uppfattas hos sina kunder.  Rent krasst går det att påstå att en produkt inte behöver uppnå toppkvalitet, det viktigaste är att kunden blir helnöjd. Till en början kan självklart en kund bli vilseledd, men i förlängningen avslöjas alltid det som är av mindre bra kvalitet.

Det som är glädjande med utvecklingen är att bilägarna i genomsnitt blir mer och mer nöjda med sitt bilinnehav.  Jag har pratat med professor Magnus Söderlund på Handelshögskolan i Stockholm som i sin forskning kommit fram till att kunder till och med kan övervärdera en vara, för att inför sig själv och andra rättfärdiga sitt köp. En av de absolut största parametrarna av hur kundnöjdhet utkristalliseras är vilka förväntningar som finns med i bilden.

Loyalty Group – som har arbetat med marknadsundersökningar i olika branscher i 45 länder – har bearbetat materialet statistiskt för Vi Bilägares räkning sedan 2001. Enligt Loyalty Group är inkomna svar säkerställda tack vare olika filterfunktioner och testrutiner i databehandlingen. Eftersom metodiken bygger på svar från ett slumpmässigt urval bilägare som uppfyller förutbestämda kvoter – och där adresser köps in från Bilregistret och större skandinaviska marknadsanalysinstitut – är alla resultat jämförbara med varandra och statistiskt säkerställda i samma grad som allmänna marknadsundersökningar, också när det gäller värderingen av de bilägare som avstår från att medverka i AutoIndex.

Kommentarer

#1
2014-05-22 15:42

Tyvärr säljs också adresserna till .. i första hand lånehajar :o(

#2
2014-05-22 21:09

Autoindex är endast ett jippo för att få tag i adresser att sälja.

#3
2014-05-22 21:20

Jag tror ändå mer på Vi Bilägares tester än på Auto Index. Det finns så många bilägare som inte begriper sig på bilen att de inte är värda att använda som representanter för mina krav på en bil. Bilen är det viktiga för mig.

Försäljaren träffar jag bara en plus en dag totalt (beställning och leverans). Service görs under ca två timmar en dag per år. Tvättar bilen gör jag själv ett femtiotal gånger per år, så om någon annan tvättar bilen en gång till på året kan kvitta. Men bilen däremot sitter jag i varje dag i timmar. Det är med den jag ska trivas. Inte med försäljaren eller kundmottagaren.

#4
2014-05-24 11:40

Jag trivdes betydligt bättre med Lexus som bil än Mercedes, likaså med BMW. Allt är så välgjort på Lexus. Att sedan service nivån var betydligt bättre och att man tar kunderna på allvar är bara gräddsås på moset vad gäller Lexus. Bra att Vibilägare mfl i andra länder presenterar Autoindex. Att sedan inte vissa fanatiker tycker om resultaten när inte älsklingsmärket är bäst är inget att bry sig om. Verkligheten svider och hinner ikapp. Dock är alla dessa tre märken bra och fina bilar, inget snack!

#5
2014-05-24 18:35

Är nog rädd för att Autoindex mest speglar kundernas upplevelser än några egentliga fakta. Har man nyligen köpt en bil så vill man att bilen ska vara bra av olika skäl (vem vill medge ett misslyckat köp?) och höjer den nog lite mer än bilen kanske är värd. Men är den uppenbart dålig så blir besvikelsen desto större och det negativa omdömet väldigt starkt.
Ett i kundens tycke "finare" märke får därför också högre betyg (med samma reservation).

Ett exempel från tidigare mätning är trion C1, Aygo och 107 som trots att de var fullkomligt identiska sånär som på lite plast i fronten och byggda på samma fabrik ändå fick olika betyg.
Det säger väl det mesta om undersökningens reella kvalitet.

Det är också lite märkligt hur lätt man glömmer alla gånger bilen varit på verkstad om man i övrigt är nöjd med bilen.

"...är alla resultat jämförbara med varandra och statistiskt säkerställda i samma grad som allmänna marknadsundersökningar, också när det gäller värderingen av de bilägare som avstår från att medverka i AutoIndex."
Ja, jag tror till och med att resultatet är betydligt bättre än de flesta av de väljabarometrar och liknande som publiceras i olika media.
Yogov, som ofta används av Metro, använder sig av en panel där deltagarna själva anmält sitt intresse, vilket redan där är ett stort filter och definitivt inte något slumpmässigt urval. De som sen väljer att svara är de som är speciellt intresserade i frågan och/eller har en stark åsikt i det speciella fallet. Bortfallet vet man ingenting alls om. Någon signifikans anges aldrig.
Yogov menar att de med diverse statistiska bearbetningar kan kompensera för allt, vilket förstås är rent nonsens. Så stort är inte underlaget.

I en del undersökningar redovisas dock de viktigaste fakta. Minns ett tillfälle där det stod i en lite halvt undangömd ruta att alla skillnaden låg inom den statistiska felmarginalen - med andra ord fanns inget resultat att redovisa. Men det gjorde de i all fall!
Jag kontaktade företaget och frågade hur de kunde låta publicera ett resultat som faktiskt inte existerade. De menade på att de ju angett förhållandet i den där faktarutan. God dag yxskaft.
Sanningen är väl den att de urskiljningslöst redovisar allt bara för att visa att de gjort sitt jobb åt tidningen - och att tidningen därmed ska anlita dem igen.
Riktigt lustigt blev det när tidningens politiska "experter" med pannorna i djupa veck analyserade utfallet - som alltså inte fanns.

Att Autoindex ger ett statistiskt hyfsat resultat betyder inte att det för den skull är speciellt användbart eftersom det endast speglar kundernas tyckanden utifrån givna frågor.

#6
2014-05-24 22:07

"Eftersom metodiken bygger på svar från ett slumpmässigt urval bilägare som uppfyller förutbestämda kvoter – och där adresser köps in från Bilregistret och större skandinaviska marknadsanalysinstitut"

Men det går ju att fylla i Auto Index utan att fylla i varken bil, person eller adressuppgifter. Fyller man då i relativt trovärdiga resultat borde det gå att påverka statistiken. Jag litar inte på biltillverkare i detta fall.

#7
2014-05-29 17:23

Tack Boo Wennerberg och Vi Bilägare för att ni redogör för hur Autoindex är uppbyggt. Jag vill dock ändå passa på att peka på några svagheter som försvårar den statistiska analysen och tolkningen.

1. Filterfunktionen avgränsar per automatik urvalet - d.v.s egenskaper hos denna funktion kan påverka utfallet i undersökningen i den ena eller andra riktningen. Hur detta filter ser ut - och har för egenskaper - är alltså högst relevant information för oss som vill veta mera om denna undersökning.

2. Jag tolkar dessutom detta som att Autoindex inte definierat populationen utan snarare bara använder en undersökningsgrupp (de som fått för sig att på egen hand skicka in svar - vem som därtill verkligen svarat på frågorna är okänt). I så fall är det också helt meningslöst att använda inferenstekniker - som bygger på att man försöker skatta populationens medelvärde.

3. Vidare anges att det är frågan om statistiskt säkerställda skillnader (?) mellan grupperna (olika bilmärken). Jag förutsätter att dessa skillnader bygger på traditionell hypotesprövningsmetodik och 5% signifikansnivåer. Om skillnaderna verkligen är säkerställda på denna nivå är dock ganska ointressant - eftersom man alltid får en signifikant skillnad vid tillräckligt stora urval. Jag vill alltså ha effektstorleken redovisad istället - då den "skvallrar" mer om styrkan i resultatet och inte påverkas av stickprovets storlek (som vi får förutsätta är någorlunda "representativt").

Så fortfarande kvarstår mina tidigare invändningar. Autoindex brister dels i sin insamlingsteknik, då man som sagt har väldigt begränsade kunskaper om vilka eller vem som svarat samt eventuella faktorer som snedvrider resultatet, och dels saknas det fortfarande relevanta spridnings- och effektmått i den statistiska analysen. Utan tillgång till sådan data är denna undersökning inte värd att ta på allvar - utan får snarare ses som någon slags åsiktsyttring från en eller några icke-definierbara individer.

MVH AL

#8
2014-06-02 22:34

Vore faktiskt kul om ni kunde räta ut lite av mina frågetecken. Tanken med ett sådant här index är ju god. Men det behöver putsas till lite så har ni ett verkligt bra instrument att dänga i huvudet på biltillverkarna!

MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.