Bild
Nästa artikel

Bilfrågan: Vem har rätt om utsläppen?

Bilfrågan

"Jag har läst att utsläppen av koldioxid från nya personbilar i Sverige minskat med rekordfart - från 174 g/km till 164. Hur räknar Transportstyrelsen och hur räknar regeringen? Vem har rätt?" Vi Bilägare svarar.

FRÅGA:
Jag har läst att utsläppen av koldioxid från nya personbilar i Sverige minskat med rekordfart - från 174 g/km till 164.

Förklaringen är att många etanolbilar ersatts av dieselbilar. Det visar statistik från Transportstyrelsen.

Statistik är ju det möjligas konst. Men nog har jag hört att anledningen till att regeringen subventionerade varje etanolbil med 5 000 kr var för att dessa bilar sänker koldioxidutsläppet i förhållande till bensin- och dieselbilar.

Att det kommer ungefär lika mycket koldioxid från avgasröret oavsett vilket drivmedel som används förstår även jag, men att vid produktionen av sockerrörbaserad etanol så förbrukar växten koldioxid och däri ska vinsten ligga.

Hur räknar Transportstyrelsen och hur räknar regeringen? Vem har rätt?

Olle Svedåker

SVAR:
Siffrorna 174 respektive 164 g tar inte hänsyn till om det är biodrivmedel eller inte.

Det är egentligen bara ett mått på bränsleförbrukning på det bränsle bilarna certifierats på: bensin och diesel och eventuellt naturgas. Det förklarar varför värdet sjunker om dieselbilsförsäljningen ökar på etanolbilarnas bekostnad.
   
Sedan är det en helt annan sak vad nettoutsläppen av koldioxid blir från en etanolbil. Det beror naturligtvis på om den verkligen tankas på E85. Men det beror också på hur etanolen producerats, vilken råvara som använts etc.

Riktigt "usel" etanol från majs med torftiga odlings- och produktionsmetoder ger i stort sett ingen nettoreduktion alls.

SEKAB, som svarar för merparten av E85-leveranserna i Sverige, hävdar att det endast är brasiliansk sockerrörsetanol som används och i så fall släpper en etanolbil som körs på E85 ut ungefär hälften av vad den skulle ha gjort om den körts på bensin.

Olle Hådell, Trafikverket
Taggar: Bilfrågan
Bilfrågan: Vem har rätt om utsläppen?

Kommentarer

#1
Charlie Rydén
2010-07-26 11:18

E85 levererad från SEKAB reducerar fossil CO2 med i genomsnitt 71 %. Läs gärna mer på http://www.hallbaretanol.se/
Charlie Rydén, SEKAB

#1
MattiasD
2010-07-26 13:03

Svenska staten skattesubvensionerar Diesel som ökar utsläppen och låser fast oss mer i oljeberoendet. Oljebolagen firar med tårta och höjer glasen mot svenska motorjournalsiter som länge bedrivit ett drev mot biobränslen.

#1
MT
2010-07-26 14:43

Ursprungs dieselmotorn gick på jordnötsolja. Det är inget krav att en diselmotor måste ha dieselolja som bränsle.

#1
Johan L
2010-07-26 15:28

MattiasD:
Sverige har minskad skatt på Diesel MK1 för att på så sätt göra det förmånligare att köra på den dieseltypen än Diesel MK3 som resten av europa använder. Hade vi haft jämn beskattning av diesel av MK3 och bensin så hade priset varit ungefär detsamma som idag.

#1
MattiasD
2010-07-26 15:33

Johan L, ja precis, och det är nog tom så att Dieseln skulle vara lite dyrare än Bensin idag om bränslena beskattats lika. En viss del av dieselskatten tas från fordonet. Men har då fordonet 5 år skattebefrielse (<120 g) handlar det då om ren skattesubvention av dieselbränslet.

#1
Pelle
2010-07-26 16:28

Charlie - Hur ska man vara säker på att man får just hållbar etanol när man tankar?

#1
Calle
2010-07-26 17:14

Svenska Etanolbilister är miljöhjältar och föregångare - missa inte det!
Vi borde tillverka mer biodrivmedel(etanol och diesel) i Sverige. Då kan araber o norrmän stå där med sin olja - vi blir självförsörjande!

#1
S-E S
2010-07-26 18:33

CHARLIE RYDÉN, 71 % av vad?

#1
Bullen
2010-07-26 18:38

Det enda verkliga miljödrivmedlet är biogas. Det är skandal att inte biogasen främjats från statens sidan. Vi kan köra på biprodukter från våra reningsverk om vi verkligen vill.

#1
Konservator
2010-07-26 23:06

Men herrejösses, håller ni fortfarande på att räkna på koldioxid-"utsläpp"? På fullt allvar? Det är ju nästan näpet.

Lämna det där pseudovetenskapliga tramset åt AGW-religiösa politiker, kvällspress och andra som saknar grundläggande kunskaper inom naturvetenskap.

Bränsleförbrukning anges lämpligast i volym förbrukat bränsle per tillryggalagd sträcka. Separata siffror på CO2-"utsläpp" är inte bara idiotiska, de är överflödiga också, då de är direkt proportionella mot bränsleförbrukningen.

#1
Mythbuster
2010-07-26 23:18

CO2-reduktionen med hållbar E85 är 71% jämfört med den CO2 som släpps ut vid förbränning av motsvarande energimängd bensin. Det är det normala sättet att räkna.
Dessutom är E85 aningen energieffektivare än bensin, så reduktionen per km blir faktiskt ännu lite större.
Bullen - staten har satsat betydliga pengar på biogas. Varenda biogasanläggning har fått statliga pengar, varenda biogasmack har fått statliga pengar, så gott som varenda biogasbil har fått statliga pengar, bränslet är lika skattebefriat som etanol. Biogas är bra - men dyrt. Åtminstone i uppbyggnadsskedet.

#1
Mythbuster
2010-07-26 23:20

Konservator - jag antar att du då är lika nöjd med en pint lättöl som med en pint starköl - det är ju samma volym... ;-)

#1
Mythbuster alternative
2010-07-26 23:59

Mythbuster. Det beror helt på vilken beräkningmodell som används. EUs standard säger ungefär 71% beroende på vilken typ av källa som etanolen anges ifrån. Se biodrivemdelsdirektivet. Lägg märke till att detta dock är för ren etanol. Altså inte E85. Trafikverkets senaste värden där även en ökad andel vete etanol ingår och man räknar med 81% etanol (sommar / vinter) visar på 51% CO2 reduktion när bilen körs på E85. Börjar med räkna med biprodukter som drank till foder och bagass till el och då den ersätter soja (drank) som växer i nyhuggen regnskogområden och för el ersätter olja till el blir naturligvis värdet högre. Men denna typen av systemexpansioner är något skakiga. Likaså att ta med markröjning, lustgas pga dålig gödsel m.m.
PS.. använd gärna nicket mythbuster. helt ok om du är faktabaserad, men skippa de där dåliga jämförelserna. De är helt enkelt osakliga.

#1
Reidar
2010-07-27 01:48

Än en gång. Brasilien har officiellt bett sverige om hjälp med att minska den skövling av regnskog som blir följden av att vi köper så mycket etanol från dom. Sockerrör odlas på jordbruksmark. Jordbruk flyttas till gräsmark. Regnskog skövlas för att få gräsmark. Hur kan det ge koldioxidreduktion menar ni?

#1
MattiasD
2010-07-27 02:07

Reidar, läs det här så slipper du sitta på felaktiga uppgifter:
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=708&news_item=5143

#1
Mythbuster
2010-07-27 02:59

Av brassilens åkermark upptar den delen som används till etanolframställning ca 1%. De flesta av dessa områden ligger ca 150 mil från Amazonas. Om det du påstår Reidar stämmer är det väldigt anmärkningsvärt att denna 1% 150 mil bort påverkar så kraftigt Amazonas.

#1
Johan L
2010-07-27 10:02

MattiasD
Nu tror jag du både missförstod mig och räknade fel samtidigt.
Diesel MK3 är idag ca 1,15 billigare att producera än Diesel MK1 per liter. Skatterabatten på diesel mk1 jämfört med bensin är ca 1,25kr.
Skulle diesel mk3 beskattas som bensin så skulle ingen större skillnad på priset ske. Se på de tyska priserna som exempel. Anledningen till att diesel mk1 har låg skatt är att de höga tillverkningskostnaderna för att ha ett eget dieselbränsle i Sverige måste vägas upp. Diesel mk3 som används i resten av europa straffskattas istället hårdare.
Jag skulle gärna se att Diesel mk1 försvann och mk3 återinfördes som standardbränsle utan att straffskattas.
Samtidigt skulle jag gärna se att den stora subventionen av etanol togs bort och att detta bränsle beskattades som drivmedel. Då skulle det hamna på ungefär samma literpris som bensin.

#1
Charlie Rydén
2010-07-27 10:29

71% reduktion är det enligt vår verifierade LCA på ett genomsnitt av sommar och vinter E85. Från ax till limpa. För att vara säker på att få Verifierat hållbar etanol fråga ditt bränslebolag vad dom säljer. Sockerrörsodlingar har funnits i Brasilien i flera hundra år. Etanol från en del av dessa är en mycket liten del av verksamheten.

#1
Per
2010-07-27 12:21

Johan; Om E85 kostar lika mycket som bensin blir drivmedelskostnaden ca 35% högre för den som vill vara miljövänlig - tycker någon det är bra?

#1
S-E S
2010-07-27 12:22

CHARLIE RYDÉN, 71% av ert verifierade LCA. Vad är LCA?

#1
Charlie Rydén
2010-07-27 13:00

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

#1
MattiasD
2010-07-27 13:05

Johan L, nej snarare borde europa införa diesel mk1 och vi i sverige måste sluta att subventionera diesel. Biodrivmedel måste ha stöd då fossila bränslena är för billiga. Att lägga skatt på etanol skulle bara gynna dieselbilar och det är ingen utveckling vi vill ha. En vacker dag sinar oljan så pass mycket att det blir för dyrt att köra en bil på bensin eller diesel och då kan subvention för biobränslen tas bort. Men omställningen måste göras påbörjas nu.

#1
S-E S
2010-07-27 20:18

CHARLIE TRYDÉN, tack för lektionen, nu vet jag vad LCA är , men 71 %? Vad är det som är 100 %?

#1
Anders
2010-07-29 17:08

S-E S: Bensin är de 100 % man refererar till. Sekabs E85 släpper alltså ut 29% av motsvarande energimängd bensin.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.