Vi Bilägares forum

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Någon som lite kortfattat kan förklara hur systemet med reduktionsplikt skall fungera ? Omfattning och i vilken takt.

2019-06-16 11:24

Kommentarer

Jag gissar att du redan har läst detta: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt/

2019-06-16 16:37
It's a very good idea to leave a sinking ship