Vi Bilägares forum

Övertro på biobränslen

Övertro på biobränslen

Det finns en övertro på biobränslen. Bränslenas så kallade koldioxidneutralitet har basunerats ut av politiker och andra opinionsbildare i många år. Påståendena sprids i alla typer av media, även Vi bilägare, utan att ifrågasättas.

Oavsett om om man eldar biobränslen eller bensin eller gas så släpps det ut ungefär lika mycket koldioxid ur avgasröret eller skorstenen. Men förespråkarna av biobränslen tror att användningen av biobränslen får en mindre klimatpåverkan på grund av det som de kallar nettoutsläpp.

Jag har i många år hävdat att resonemangen är felaktiga, eller åtminstone kraftigt överdrivna. Men det är svårt att göra sig hörd, när man påstår saker saker som i princip underkänner stora delar av svenskt miljöarbete.

Så här ligger det till:

I naturen finns sedan århundaren en balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid. Förmultnande växtlighet (och annat) avger koldioxid, som tas upp av levande växtlighet i ungefär samma takt. Så långt tror jag alla är med.

Men när man eldar upp biobränslen, till exempel i en bilmotor, så produceras koldioxiden mycket snabbare än naturligt. Biomassa som i naturen tar flera år på sig att förmultna eldas upp på några timmar i en bilmotor. Och då rubbas balansen mellan utsläpp och upptag av koldioxid. Koldioxidutsläppen från biobränslen ökar lavinartat, medan upptaget i naturen är tämligen konstant.

För att kunna påstå att naturen tar hand om koldioxidutsläppen från biobränslen så måste upptaget i naturen öka lika snabbt som utsläppen från biobränslen ökar. Men det sker inte, och det är antagligen inte görbart. Därför är biobränslen inte hållbara ur klimatsynpunkt. Tyvärr.

 

2023-02-15 15:25

Kommentarer

blåtand skrev:

Biomassa som i naturen tar flera år på sig att förmultna eldas upp på några timmar i en bilmotor. Och då rubbas balansen mellan utsläpp och upptag av koldioxid. Koldioxidutsläppen från biobränslen ökar lavinartat, medan upptaget i naturen är tämligen konstant.
För att kunna påstå att naturen tar hand om koldioxidutsläppen från biobränslen så måste upptaget i naturen öka lika snabbt som utsläppen från biobränslen ökar. Men det sker inte, och det är antagligen inte görbart. Därför är biobränslen inte hållbara ur klimatsynpunkt. Tyvärr.

Du skriver "Biomassa som i naturen tar flera år på sig att förmultna eldas upp på några timmar i en bilmotor".

Om man istället eldar upp fossila bränslen har man biomassa som förmultade för miljoner år sedan och vars koldioxid verkligen inte passar i jordens nuvarande kretslopp.

Biobränslen skulle aldrig på egen hand kunnat mätta atmosfären med koldioxid och hela tiden fortsätta öka mängden, utan för det krävs att fossila bränslen används i extremt stor omfattning under extremt kort tid och det är detta som tyvärr gjorts och görs.

Man får heller inte glömma att haven buffrat mycket stora mängder koldioxid från fossila källor, men att det lett till försurning.

Jag vill påstå att biobränslen generellt är långt mer hållbara ur klimatsynpunkt än fossila bränslen.

Är du även motståndare till att en ökad ved- och pelletseldning ersätter fossila bränslen? Är fortsatt användning av fossil bensin och diesel ett bättre klimatval än att gå över till t ex biogas.

Uppdaterat: 2023-03-19 01:49
"Fit for 55" är ett klimatpaketet som bl a innebär att EU ska minska sina växthusgasutsläpp med 55 % till år 2030 (jämfört med 1990 års nivå) och som har det övergripande klimatmålet (enligt den klimatlag som antogs i juni 2021) att hela EU ska vara klimatneutralt senast år 2050.
John2008 skrev:

Om man istället eldar upp fossila bränslen har man biomassa som förmultade för miljoner år sedan och vars koldioxid verkligen inte passar i jordens nuvarande kretslopp.

Tyvärr gör inte naturen denna åtskillnad. Den ser inte skillnad på koldioxid och koldioxid.

John2008 skrev:

Biobränslen skulle aldrig på egen hand kunnat mätta atmosfären med koldioxid och hela tiden fortsätta öka mängden

Jo, jag hävdar att eldning av biobränslen hela tiden ökar mängden. Dels för att koldioxidutsläppen är lika stora som från fossila bränslen, och dels för att mängden biomassa som tar upp koldioxid minskar. Det är dubbelt illa ur klimatsunpunkt.

John2008 skrev:

Är du även motståndare till att en ökad ved- och pelletseldning ersätter fossila bränslen? Är fortsatt användning av fossil bensin och diesel ett bättre klimatval än att gå över till t ex biogas.

Motståndare och motståndare, jag tror att vinsten med biobränslen är nära försumbar. All extra koldioxid i atmosfären är lika illa, oavsett vad den kommer ifrån. Och eldning av olja/kol/bensin/diesel/torv/pellets/trä med mera släpper ut lika mycket koldioxid. Jag tror att vi måste övergå till verkligt förnybara alternativ, som vind och sol och vatten. Jag tycker att klimatfrågan är jätteviktig och att vi måste lösa problemen så gott vi kan. Men så länge vi eldar upp saker som släpper ut enorma mängder koldioxid så gör vi fel. Att det är biobränslen löser inte problemet.

Uppdaterat: 2023-03-27 18:47