Vi Bilägares forum

Nyheter kring dieselbilar o dess påverkan på miljön..

Nyheter kring dieselbilar o dess påverkan på miljön..

https://www.bytbil.com/nyheter/har-politikerna-varit-for-snabba-att-doma-ut-diesel-15798

Diskutera!!

2019-02-27 13:54

Kommentarer

Politiker har väl handlat mer eller mindre i panik vilket lett till felaktiga beslut.

Svenska Miljöinstitutet skriver t ex: "Vi uppmanar regeringen att koncentrera arbetet på att så snart som möjligt införa ett förbud mot de fossila drivmedlen istället för att förbjuda bilar som kommer att behövas även i det fossilfria samhället."

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/debatter/debatter---arkiv/2019-02-04-forbranningsmotorer-bor-inte-forbjudas.html

Det är mot bakgrund av ovan som jag menar att det är galet att nu köpa bilar som bara kan drivas på fossilt bränsle.

2019-02-27 14:24

https://www.dn.se/ekonomi/motor/trafikverket-det-har-ser-inte-alls-bra-ut/

DN: – Andelen personbilsdieslar har fallit till 38 procent och andelen bensinbilar har ökat. Vilka effekter får det utsläppen på några års sikt, särskilt med tanke på att bensinen har så låg andel förnybart?

Trafikverket: – Den utvecklingen ser inte alls bra ut, även om nya bilar blir snålare. De är fortfarande inte fossilfria. Det är faktiskt en ganska skrämmande ökning. Sedan 2012 har bensinbilarna mer än fördubblats. I fjol blev det 187.497 stycken. Här behövs skarpare styrmedel.

2019-02-27 18:57