Vi Bilägares forum

SAAB - Trollhättan

SAAB - Trollhättan

Jag är säker på att många av mina medläsare här på forumet kan ha både kunskaper och åsikter om detta :)

Se artikel från Ny Teknik.

http://www.nyteknik.se/fordon/natverket-fran-saab-lever-vidare-6846982?source=carma&utm_custom[cm]=302910580,31788&utm_campaign=mail4

Uppdaterat: 2017-05-21 07:49

Kommentarer

Som född Trollhättebo, numera i förskingringen, och ca 10 år på fabriken är det klart att man gillar att de ingenjörer som fixade alla bra grejer på tidigare SAAB numera har gått vidare och fortsatt att utveckla åt bilindustrin. Inte minst bra för Trollhättan.

Uppdaterat: 2017-05-22 19:22