Vad hände med vårt försvar?

9 inlägg 0 nya
Vad hände med vårt försvar?

Detta kan hända idag med tanke på hur mycket våran militär har skurits ned

Strategiskt överfall på Sverige

En gång i tiden kunde Sverige inom 48 timmar mobilisera 850 000 man till försvaret. Inom 24 timmar ett antal 100 000 unga, nyligen utbildade och väl motiverade män. Antalet mobiliseringspunkter över Sverige kunde mätas i 1000-tals, och det överallt stod det löpande underhållna och redo fordon och utrustning. Vi kunde sätta över 20 riktiga fältförband i form av brigader i strid, förband som kunde slå fienden och återta landstigningspunkter även med den tidens utrustning. Vi hade hundratals artilleripjäser och över 300 flygplan. Enbart en enda pansarbrigad hade 80-talet stridsvagnar och 100-talet pansarbandvagnar och kunde antagligen inom 48 timmar från mobilisering fara färdig för strid. Enbart en stridande bataljon hade åtminstone fyra artilleripjäser, plus hundratals pjäser på brigad- och fördelningsnivå. Enskilda bataljoner och kompanier med extra hög beredskap kunde inom några timmar anfalla fiendens första brohuvuden. Den svenska försvarsviljan var god, då det fanns en känsla av att man hade en chans. Och försvaret var en tusenhövdad hydra. Även om man kapade av de största huvudena, så växte det hela tiden ut fler. Det kanske var synd om överste Sandström och hans familj om han blev ett offer för Spetsnaz, men det var inget som svenska försvaret stod elller föll med.

Det är på marken man tar och håller ett land, eller försvarar det. Ett flygplan eller en helikopter kan inte sitta vid fronten 24/7. Det enda som kan göra det är manskap med vapen i näven, eller bakom pansaret på ett stridsfordon, förstås helst med ett hyfsat skydd i luften.

Idag kan armén inom 12-24 månader, inte timmar, inte dagar, inte veckor, mobilisera 20 000 man i ett tiotal bataljoner, inte brigader. Alla dessa är inte heller stridande fältförband. Vi kan trolla fram fyra artilleripjäser och 120 stridsvagnar. Med de kommande nedskärningarna skall armén på kortare varsel kunna mobilsera 12500 yrkessoldater i lätta förband och 60 stridsvagnar, men antagligen kommer en stor del av dessa vara förlagda i utlandsuppdrag. Eventuellt kommer vi inte heller ha kvar någon amfibiebataljon. Och hur är försvarsviljan? Vill 12500 man gå i döden i en strid de inte kan vinna?

Och frågan är om det spelar någon roll. Innan de katastrofala försvarsbesluten med start 90-talet gick det inte att ta Sverige med ett strategiskt överfall. Det gör det idag.

För att beskriva hur utfallet kunde blivit i slutet av 80-talet finns tre böcker i Garbo-serien. För att beskriva hur det skulle se ut idag räcker det med ett blogginlägg.

Läs vidare. Ber om ursäkt för varierande detaljnivå och att en del trådar dör ut, men tiden är knapp och det här är inget litterärt verk. Incidenterna skall ses som exempel. Fyller kanske ut lite under dagen.

Lördagen den 22:e juni 2009. Midsommardagen.

06:45 Landvetter Flygplats
En chartrad Aeroflot Boeing 767 med plats för över 200 passagerare på charter från St Petersburg till London anropar Landvetter flygplats på nödkanalen. Man har rökutveckling i kabinen och begär omedelbart om att få landa. Tillstånd ges, och flygplatsbrandkåren rycker omedelbart ut.

06:48 Arlanda Flygplats
En chartrad Aeroflot Ilyushin Il-96-300 med plats för över 250 passagerare, också den på väg till London från St Petersburg anropar tornet på Arlanda. En motor har havererat och brinner. Flygplatsen antar högsta beredskap och storlarm slås. Dussintals ambulanser sätter fart mot Arlanda, liksom räddningstjänst från såväl närområdet som från Uppsala och Stockholm. Liksom alla poliser norr om Stockholm. De som inte gått av nattens jobbiga midsommarskift och åkt hem och lagt sig. Vilket är de flesta. Det går att se svart rök från ena motorn på den klara midsommarmorgonen, fastän planet fortfarande ligger på 20 000 fots höjd.

06:51 Landvetter Flygplats
Aeroflots Boeing 767 landar på Landvetter flygplats, men stoppar inte vid banans slut och inväntar räddningstjänsten, utan fortsätter tvärt emot direktiv från tornet att taxa rakt mot terminalen.

06:53 Svealand, Götaland
Strömmen går över hela södra Sverige. Ledningsstolpar utanför kärnkraftverken i Oskarshamn, Forsmark och Ringhals sprängs sönder samtidigt som matarledningar från Norrland får ett antal stolpar fällda av sprängladdningar. Spänningsfallet gör att även försörjda delar automatiskt slås av. Sabotörerna drar sig tillbaka i terrängen och inväntar reparatörerna, samtidigt som de ställer in kikarsiktena på prickskyttegevären.

Stambanorna Stockholm-Malmö-Göteborg-Örebro-Stockholm, och
Göteborg-Jönköping sprängs ute på öde platser i skogen. Med det sprängs
också en stor del av de fiberkablar grävts ner i banvallarna och bär
viktig delar av den svenska teletrafiken av. Även här drar sig
sabotörerna tillbaka och inväntar att någon kommer ut och inspekterar.

Strömavbrottet gör att klockan börjar ticka för reservkraften på telestationer och basstationer, i den mån den fungerar.

Veckor och dagar tidigare har ett antal ryska sabotagegrupper tagit sig
in i landet från andra EU-länder. En del är rent av etniska ryssar
boende i t ex Estland och är här och jobbar som billig arbetskraft. Via
vanliga lastbilstransporter från andra EU-länder har sprängämnen,
automatkarbiner och prickskyttegevär smugglats in till tre
samlingspunkter. Sabotagegrupperna som uppträder fyra och fyra har
vanliga svenska hyrbilar. Varje team har, förutom sprängämnen och
handgranater, två automatkarbiner och två prickskyttegevär.

06:54-08:00 Kattegatt, Östersjön

Miniubåtar klipper av de flesta fiberkablar som går till och från
Sverige till havs, och successivt minskas kontakten med omvärlden i den
mån den inte redan störts av strömavbrott och sabotagen mot
stambanorna. Samtliga kablar till Gotland bryts.

06:54 Kaliningrad

Från den ryska enklaven i Kalinningrad avfyras 54 missiler mot
nordväst. Ryssland har trots protester från NATO anmält att man skall
ha en missilövning tillsammans med den rådande mindre flottövningen.
Övervakningssystem noterar avfyrningen, och telefoner börjar ringa
ilsket i Berlin, Bryssel, London och Washington.

06:58 Arlanda Flygplats

Aeroflots plan landar på Arlanda, där all flygtrafik strandats i väntan
på katastroflandningen. Det syns klart och tydligt hur stora mängder
svart rök bolmar ut från en behållare bredvid ena motorn. Planet
stannar inte för den samlade räddningstjänsten utan taxar vidare mot
terminalen.

06:59 Landvetter Flygplats

Ut ur planet på Landvetter strömmar det ryska elitsoldater i
kamouflagekläder och med automatkarbiner. Väktare och poliser som möter
upp skjuts brutalt ner, och resterande människor flyr fältet. Två
vakter från Falck och en polisman blir de första svenska dödsfallen.
Panik utbryter inne på terminalen när ljudet av eld från automatvapen
hörs.

07:00 Östersjön, öster om Slite

Två ryska militära svävare av Zubr-klass ute på registrerad övning
korsar det svenska territorialvattnet utanför Slite på Gotland,
samtidigt som ett större civilt Panama-registrerat men
rysslandschartrat RoRo-fartyg korsar gränsen en bit längre norrut, med
kurs rakt mot Slite. På den första svävaren finns ett mekaniserat
kompani med 10 st pansarhjulvagnar och 110 soldater, samt en
stabspluton om 30 soldater utan fordon. Den sista svävaren innehåller
en spaningspluton med 3 st pansarhjulvagnar och 30 soldater och tre
stycken mekaniserade granatkastare med tillhörande personal. Från ett
rysk helikopterplattformsfartyg ute i den ryska flottövningen lyfter
sex stycken trupptransporthelikoptrar med 60 soldater ombrod,
eskorterade av två attackhelikoptrar.

På RoRo-fartyget finns 5000 man, ett hundra stridsvagnar, 200
pansarbandvagnar och 20 stycken mekaniserade tunga artilleripjäser och
20 motoriserade salvpjäser, sk stalinorglar, plus understödsutrustning
och ett fältsjukhus. Det finns även fyra stycken nedmonterade
attackhelikoptrar med understödsförband.

07:00 Östersjön, öster om Gotland

Den ryska flottstyrkan öppnar kanon- och sjömålsroboteld mot den
skuggande svenska kustkorvetten Visby bevakandes övningen. Trots Visbys
smygteknik har man från luften haft full kontroll på var fartyget
finns. Visbys kapten tar några sekunder på sig innan han tror sina ögon
och beordrar moteld med missilmotmedel. Dessa fungerar dock inte mot
kanonelden, och Visby tar tre träffar. Visby lyckas dock avfyra en
missil mot det närmsta ryska krigsfartyget på radarn, men missilen
skjuts ner av de samlade ryska motmedlen. Pga skadorna kan inte Visby
försvara sig mot nästa våg av missiler och fartyget sprängs i luften av
dubbla missilträffar klockan 07:11. Man finner inga överlevande och 44
man går med henne ner i djupet. Alla försök till radiotrafik till
fastlandet har störts bort av den ryska flottans störsändare.

07:00 Östersjön, öster om Uppsala

Tolv stycken ryska Backfire-plan korsar territorialgränsen norr om
Stockholm på väg västerut och sex stycken Backfire korsar
territorialgränsen söder om Öland på väg mot nordväst.

07:00 Kaliningrad / St Petersburg

Samtidigt startar ytterligare sex Backfire från Kaliningrad och sex
från St Petersburg, denna gång eskorterade av var sin rote med jaktplan.

07:05 Landvetter Flygplats

Tyngre vapen börjar lastas ur på Landvetter, och efter ytterligare
några minuter står ett batteri med 120mm granatkastare på plattan, och
pjäsernas koordinater fastställs via GPS. Terminalen är helt i
elitsoldaternas kontroll, även om bara drygt 100 av 220 soldater kommit
av planet. En pluton om 25 man tar sig bort mot infarten mot
flygplatsen och spärrar av den. Den första bilen de ser beskjuts och
sticks sedan i brand med en trasa i bensintanken när den stoppat.
Klockan 07:15 är alla 220 soldaterna stationerade, inklusive plutonen
med granatkastare, stabspluton och två plutoner i reserv, som börjar
tvinga av civilister bilnycklar. Efter att en protesterande kvinna
skjutits i knäskålen samarbetar alla närvarande. All telekommunikation
till och från flygplatsen bryts, och man har även lastat av
störsändare, även om det fortfarande dröjer några minuter innan de
fungerar fullt ut.

07:06 - 07:15 Arlanda Flygplats

Liknande scener utspelar sig på Arlanda, men här utbryter skottlossning
när inkallade poliser drar vapen. Tre polismän dödas och tre såras
allvarligt. Övriga lägger ner vapnen, men en lyckas ropa på radion.
Ledningscentralen ber henne upprepa. Vilket hon inte gör. De ryska
soldaternas västar klarar pistolkulor, men en rysk soldat blir skjuten
i ansiktet och blir den första ryska förlusten. Från 07:15 fungerar
störsändarna, även om främst räddningstjänsten fått ut larm via radio.

07:07 Stockholmsområdet

Ett sabotageteam slår till mot statsministerns bostad. De två
SÄPO-vakterna skjuts omedelbart ner, och statsministern dras i enbart
kalsonger ner till hyrbilen som försvinner i den glesa morgontrafiken.
Liknande scener utspelas även hos finansministern, utrikesministern,
vice statsminister, samtliga partiledare, ÖB, chefen för marinen och
chefen för högkvarteret. Utrikesministern är dock på statsbesök och
vice statsministern är iväg på midsommarfirande. De två sabotageteamen
beger sig till sekundära måltavlor bland statsråden, där ordern inte är
att i första hand ta till fånga.

07:09 Stockholm, Slottet

Högvakten vid slottet blir attackerad av tolv civilklädda ryssar med
utfällbara batonger. Samtliga poster övermannas men vakten på
Lejonbacken lyckas slå larm. Patrullen rycker ut men möts av
eldgivning, och en kort eldstrid utbryter. Ingen i patrullen överlever,
men en ryss lämnas blödande i trappan nedanför högvaktens logement.
Högvaktschefen hör skottlossningen och slår allmänt larm, men nu
AK5-beväpnade ryssar anfaller logementet. Begränsad mängd ammunition
till AK5:orna kompletteras med medhavda handgranater och pistoler.
Striden varar i tio minuter, men högvakten har ingen större chans. Två
ryssar till mister livet och tre sårade lämnas kvar. De återstående sex
samlar ihop kvarvarande ammunition och sätter fart mot Rosenbad klockan
07:22.

07:10 London

En nyhetsflash går ut internationellt att Ryssland avfyrat ett stort
antal missiler i en övning, trots NATO:s protester. Nyheten får inget
större genomslag utan blixtrar förbi på tickers världen över, mestadels
obesett.

07:11 Stockholm, Drottningholm

Utan försök till diskretion skjuts den lilla högvaktsstyrkan på
Drottningholm ner, tillsammans med SÄPO:s livvakter. Sveriges statschef
Hans Majestät Konungen dras sömndrucken iväg och körs iväg i en hyrbil.

07:11 Östersjön öster om Gotland

Korvetten Visby exploderar enligt ovan. Explosionen noteras liksom de
tidigare nedslagen av artillerield av ubåten HMS Halland, som också
skuggar den ryska övningen, fast under vattnet. Man sänder upp en
radioboj och signalerar till fastlandet att oidentifierade explosioner
hörts i riktning av flotteskadern, samt ljud av sjunkande fartyg.

07:13 Stockholm

Två sabotageteam tvärstannar sina hyrda lätta lastbilar på Essingeleden
och ställer dem på tvären, en i varje riktning. Efterföljande bilar i
den glesa trafiken stoppar eller stoppas under vapenhot, och bilförarna
tvingas överge bilarna som sticks i brand och helt blockerar trafiken.
Trots den glesa morgontrafiken står snart hundratals bilar stilla, och
sabotagegrupperna fortsätter sätta fler och fler bilar i brand.
Rökpelarna stiger mot midsommarhimlen i Stockholm. I den mån
teletrafiken fortfarande fungerar blir SOS Alarm strax överbelastat,
men har redan skickat ut räddningstjänsten och polis.

Liknande scener utspelas på E4 norr om Södertälje och på E18 ut mot Kungsängen, samt vid utfarterna från Göteborg och Malmö.

07:15 Slite

De två svävarna kör rätt upp på badstranden i Slite, och chockerar en
och annan kvarvarande midsommarfirare. En midsommarstång krossas under
den ena svävaren, precis innan den stoppar och stridsfordonen rullar
ut. Spaningsplutonen sätter direkt iväg på landsvägen västerut, medan
pansarskyttekompaniet snarast besätter hamnen i Slite. De
granatkastarutrustade fordonen ställer upp sig direkt på stranden och
mäter in sin position.

07:18 Stockholm

De första polisbilarna anländer till eldhavet på Essingeleden, och möts
av automatkarbineld. Räddningstjänsten som kommer strax efter slår larm
på radion, men finner att någon har börjat störsända.

07:19 Karlskrona

17 stycken missiler från Kaliningrad slår ner i och kring örlogshamnen
i Karlskrona, och skadar eller slår ut hela den svenska flottan utom
HMS Halland enligt ovan, samt sätter Karlskrona i brand. Bränderna
kommer inte sluta på en vecka och antalet döda civila räknas i
hundratals och tusentals skadade. Militära förluster begränsas till ett
tiotal, då de flesta är hemma för midsommarfirandet.

07:20 Uppsala

Sex Backfire fäller sin last över F16 i Uppsala. Robotar, bomber,
multipelbombkapslar och kapslar med tusentals små minor. Samtliga fyra
JAS i beredskap totalförstörs. Även om ett stort antal JAS står
oskadade i malpåse inne i flygbasens bergrum, så är området täckt av
minor och det kommer inte gå att få ut dem. Tolv personer dödas och fem
skadas, en stor del av midsommardagsmorgons bemanning. F16 fick inte
igång sin reservkraft när strömmen gick, och hade därmed ingen kontakt
med omvärlden.

07:20 Ronneby

En rote om två JAS Gripen lyfter från F17 i Ronneby, med order att
spana mot den ryska flotteskadern, samt okulärt verifiera ett
luftintrång söder om Öland.

07:21 Såtenäs

En rote om två JAS Gripen lyfter från F7 i Såtenäs, för att möta ett
möjligt luftintrång norr om Stockholm. Strax efter start träffas det
ena planet av en bärbar luftvärnsmissil avfyrad från en hyrd lätt
lastbil en kilometer utanför området. Piloten hinner inte skjuta ut sig
innan planet kraschar och dör i eldhavet. Det andra planet släpper
motmedel, cirkulerar och inväntar order. Flygbasen får dock ingen
kontakt med Högkvarteret.

07:22 Ronneby

17 missiler slår ner på F17 i Ronneby. Inga mer Gripen kommer lyfta
därifrån. Två av missilerna sprider små hundratals små minor på
starbanorna. Ett tiotal i baspersonalen skadas och två dödas.

07:22 Slite

Hamen i Slite är nu helt i rysk kontroll utan att ett skott avlossats,
och man kan vid horisonten se RoRo-fartyget, samt börja höra ljudet av
helikoptrar.

07:23 Svea Livgarde, Kungsängen

Två av Backfirebombarna avfyrar sin last med multipelbomkapslar över
Svea Livgarde. Ett tiotal personer skadas och tre dödas av den lilla
styrkan som bemannar garnisonen. Men förödelsen är total, och de flesta
byggnader brinner. Smattret av exploderande ammunition och den svarta
röken från brinnande fordon väcker grannskapet. Övriga fyra bombplan
fortsätter västerut.

07:24 Ystad

Fyra missiler träffar Ystads hamn. En inneliggande färja skadas men
sätter sig på hamnbotten. Tre civila dödade och ett tiotal skadade. Den
skadade färjan och räddningsarbetet blockerar hamnen tills vidare.

07:26 Såtenäs

I brist på kontakt med högkvarteret ges order att JAS-planet i luften
skall fortsätta med sitt uppdrag. Samtidigt börjar man ringa runt efter
lediga piloter, men det är som sagt midsommardags morgon.

07:28 Östersjön öster om Gotland

Högkvarterets tillförordnade midsommarchef, en major från flygvapnet,
nu effektivt Sveriges krigsbefälhavare, konstaterar att man inte kan få
kontakt med Visby, och beordrar HMS Halland att undersöka. När Halland
sänder svar uppfattar den ryska flotteskadern radiotrafiken. Man sänder
upp ubåtsjakthelikoptrar.

07:28 Högkvarteret

Man har fortfarande inte fått in några väsentliga uppgifter, annat än
att man inte får kontakt med HMS Visby, och att två luftintrång
upptäckts. Majoren konstaterar att han även tappat kontakt med
radarstationer och inte har någon kontakt med Gotland. Rykten om
terrordåd på Arlanda börjar snurra i huset, men man får inte tag på
någon som kan ge besked. Majoren försöker nå chefen för högkvarteret i
hans hem, men utan resultat. Så ringer telefonen. Det är vakthavande
befäl på Svea Livgarde.

07:29 Skåne

Fyra missiler träffar det svenska brofästet på Öresundsbron, som håller
men skadas och måste stängas för trafik tills vidare. Inga dödade, men
två lastbilschaufförer skadas. Fyra missiler träffar P7 vid Revingehed.
Inga människor dödas, men en förläggning fattar eld och
stridsvagnsverkstaden totalförstörs tillsammans med tre av de sex
klargjorda utbildningsvagnarna som finns på regementet.

07:30 I luften över Närke.

JAS-planet möter fyra ryska Backfirebombare som han konstaterar är
tungt bestyckade och bär bomber och robotar. De viker inte från sin
kurs, och piloten avfyrar varningsskott. Som han flyger närmare öppnar
det bakersta planet eld med sina bakre kulsprutor, men JAS-planet
svänger undan. Piloten svär tyst, och sedan slår träningen på, han tar
ny position och avfyrar sina två jaktrobotar. Två ryska bombplan
störtar strax ner mot den mellansvenska myllan. De övriga två öppnar
eld, och skadar JAS-planet, men inte värre än att det kan linka hemåt
med sänkt fart. I samma riktning som de kvarvarande två Backfireplanen
konstaterar piloten.

07:30 Malmö

En missil träffar polishuset i Malmö, och dödar tre poliser och två
civilanställda. En andra missil missar målet och träffar ett bostadshus
där ett femtiotal svenskar som sover midsommarruset av sig dödas.
Hundratals skadas, och Malmös räddningstjänst, sjukhus och poliskår
blir helt uppbunden tills vidare, de som inte redan mött kulorna vid
bilbränderna på utfarterna från staden. Två missiler slår ner i Malmö
hamn, ingen skadad men viss materiell förstörelse.

07:31 I luften över södra Småland

De två JAS-planen från Ronneby möter sex ryska Backfirebombare.
Varningsskott avfyras, och elden besvaras från bombarna. JAS-planens
fyra jaktrobotar skjuter ner tre bombare och skadar en tredje som
vänder söderöver. De kvarvarande två bombarna viker mot sydväst mot
sitt sekundärmål Karlskrona förföljda av de två JAS-planen.

07:32 Helsingborg

Fyra missiler träffar hamnen i Helsingborg. En färja från HH Ferries
totalförstörs och ett tjugotal människor dödas och hundratals skadas,
men i övrigt skadas inte hamnen. Räddningstjänsten kan snabbt släcka
bränderna, men blir helt uppbunden av räddningsarbetet och hamnen måste
stängas för färjetrafik tills vidare. Södra Sverige är nu isolerat från
kontinenten, undantaget färjorna på Västkusten.

07:32 Östersjön, öster om Gotland

Den ryska flotteskadern vänder mot nordväst med avsikt att passera norr
om Gotland. HMS Halland, som tagit ner sin radiosändare, detekterar
ljudet av tre sonder som faller i vattnet och som börjar pinga aktivt.
Nåja, vi har lekt det här förr tänker kaptenen och låter ubåten tyst
styra vidare mot HMS Visbys senast kända placering. Samtidigt beordrar
han stridsledningen att passivt identifiera och prioritera mål samt
allokera vapen mot den ryska eskadern. Ifall att.

07:34 Stockholm

Statsministern anländer till den ryska ambassaden i bakluckan på en hyrbil, iklädd endast kalsonger.

07:35 Karlskrona

Över rökpelarna från infernot Karlskrona fäller Backfirebombarna sin
last. Kort därefter störtar en av dem mot havet, nedskjuten av
JAS-planens automatkanoner. Den sista bombaren ökar farten och styr
hemåt mot Kaliningrad. Gripenpiloterna vänder hem mot Ronneby.

07:38 Stockholm

Kungen anländer till den ryska ambassaden i bakluckan på en hyrbil, iklädd endast den kungliga pyjamasen.

07:40 Ronneby

Efter att fått kontakt med resterna av flygbasen landar de två
Gripenplanen på en väg nära flygplatsen, där personal möter upp med en
överlevande tankbil och mer ammunition. Sveriges samlade tillgängliga
flygvapen är nu en skadad JAS på en tom väg på Skaraslätten, ett
oskadat JAS-plan i en hangar på Såtenäs och två oskadade JAS på en väg
i Ronneby. Även om man skjutit ner sex Backfire och skadat en, så
förfogar det ryska försvaret över ytterligare 245 stycken, varav tolv
är på väg mot Sverige med jakteskort över Östersjön.

07:42 Såtenäs

Med morgonsolen i ryggen faller två Backfireplan över Såtenäs på hög
höjd, avfyrar sina robotar och släpper sina bombkapslar och vänder
sedan hemåt igen. Såtenäs tänds upp av detonationer från tunga
laddningar på startbanorna, och en myriad av multipelbomber sprids över
området och sprider död och förintelse. Och en bombkapsel sprider ut
minor över hela området. 15 personer dödas och ett tiotal skadas. Ett
JAS-plan är oskadat, men det ligger minor och odetonerade
multipelbomber överallt.

07:44 Såtenäs

De första inringda piloterna anländer lagom för att se förödelsen. En
av piloterna tar tag i några överlevande värnpliktiga för att leta upp
prickskyttegevär för att börja skjuta sönder minor.

07:45 Såtenäs

Det återvändande skadade JAS-planets pilot konstaterar kallt att det
inte går att landa, och landar på en gammal övergiven krigsflygplats på
en väg i riktning mot Lidköping, och försöker få kontakt med Såtenäs
och hjälp med reparationer och omladdning.

07:46 Visby

Spaningsplutonen från Slite kör in på Visby Flygplats, assisterad av
två attackhelikoptrar. Efter att ha konstaterat att man inte mött något
motstånd landsätts 60 man från trupptransporthelikoptrar. Man tankar
helikoptrarna med flygplatsens bränsle och de återvänder ut till
flotteskadern.

07:47 Forsmark

En reparatör som är ute och inspekterar de sprängda ledningarna får en
prickskytts kula genom huvudet. Övriga reparatörer flyr fältet och
inspektionerna kommer inte att återupptas i väntan på förstärkning från
driftvärnspersonal, som har midsommarledigt.

07:52 Kaliningrad, St Petersburg

På beskedet om att man har kontroll över Visby Flygplats börjar startar
ett tjugotal jaktplan från Kaliningrad, och dussintalet från St
Petersburg, med destination Gotland. De 60 flygplatsteknikerna börjar
färdigställa flygplatsen, medan spaningsplutonen går i ställning och
börjar gräva ner sig. En attackhelikopter svävar ständigt i luften,
medan dess partner landat för att spara bränsle.

Då det rapporteras att Landvetter flygplats och Arlanda flygplats är
under rysk kontroll börjar transportplan lyfta från Kaliningrad och St
Petersburg. De närmsta timmarna kommer drygt 60 plan att lyfta,
bärandes 40 pansarbandvagnar och 3200 man samt utrustning. Initialt
cirkulerar dessa över sina baser.

07:55 Slite

RoRo-fartyget lägger till och omedelbart börjar fordonen rulla av.
Först ett snabbt kompani med pansarbandvagnar som genast tar fart i
riktning Visby, följt av ett kompani med T90-stridsvagnar. Därefter kör
de två batterierna om 10 salvpjäser vardera ut och ställer upp sig på
fälten utanför Slite. Övrig urlastning kommer ta timmar.

08:13 Slite

En hemvärnsman gnuggar sig i ögonen när han tittar ut genom
villafönstret och ser ryska trupper. Han kastar sig på telefonen, som
fungerar. Kompanichefen för hemvärnskretsen svarar. Telefonkedjan drar
igång.

08:15 Slite

Salvpjäsbatterierna är skjutklara. Stridsvagnskompaniet avancerar lite
mer försiktigt mot Visby längs två parallella stråk och avdelar
enskilda stridsvagnar i viktigare korsningar som effektivt stoppar all
biltrafik i området.

08:29 Visby

Kompaniet med pansarbandvagnar vrålar in i Visby, och vibrationerna
väcker många sommarbesökande midsommarfirare såväl som bofasta. Några
minuter senare har man besatt hamnen med en pluton, och kompanichefen
ställer upp sig med en pluton på torget. En pansarbandvagn var fördelas
till tre infarter till staden. Samtidigt tar de mekaniserade
granatkastarna från den ursprungliga landstigningen upp position i
anslutning till flygplatsen. Man börjar skjuta granater mot alla kända
mobiltelefonimaster, och successivt slås dessa ut. En grupp från
spaningsplutonen avdelas för att åka runt till de olika telestationerna
och spränga dessa på plats.

09:05 Visby / Gotland / Slite

Hemvärnets telefonkedja har uppbringat all manskap man lyckas få tag
på, 143 man. Man börjar samlas på samlingsplatser sydväst om Visby.
Hemvärnsmän i Slite kurar ihop sig i sina hem och räknar stridsfordon
och skickar SMS till hemvärnsstaben.

09:10 Visby

En pluton T90-stridsvagnar anländer till Visby Flygplats, och inväntar
som reserv vidare order. Övriga stridsvagnar ur kompaniet är nu
positionerade längs vägarna mellan Visby och Slite. Stridsvagnar har
avlossat skott mot två civila bilar som inte förstod att de borde
stanna, och två kvinnor och en man har dödats.

09:15 Visby

De första ryska jaktplanen landar på Visby flygplats. De blir
omedelbart omtankade, och ställer sig redo att starta. Transportplanen
börjar lämna cirkulationen över Kaliningrad och St Petersburg.

09:25 Visby

Teletrafiken i och kring Visby har i stort sett upphört att fungera,
även om enskilda mindre telestationer fortfarande fungerar. Störsändare
stör ut radiotrafik. Morgontrötta midsommarfirare börjar titta ut över
ett nytt Visby. Skott i luften får folk som vågar sig ut att snabbt gå
in igen.

09:30 Visby / Gotland

Hemvärnskretsen har samlats och order har delats ut. Prioriterade mål
är Visby hamn, flygplatsen och Slite. Hemvärnschefen gör bedömningen
att Slite är förlorat, men avdelar fem prickskyttar som skall ta en
omväg via bil söderöver och sedan till fots ta sig upp mot Slite och
börja störa brohuvudet i möjligaste mån. En order som också går ut till
de som hukar i Slite med "lycka till" som avlutning. Tre grupper
avdelas för att hitta lägen för korta eldöverfall längs vägarna mellan
Slite och Visby.

Övriga 108 man rör sig till fots i tre plutoner mot Visby centrum från
söder, dolt och nyttjandes sin lokalkunskap. Man är beväpnade med
AK4:or, varje pluton har en kulsprutegrupp och man har ett tjugotal
engångs pansarskott och tre granatgevär som enda beväpning mot
stridsfordon.

Så börjar slaget om Visby. Om man kan kalla det så. Mot 108 lätt
beväpnade oskyddade infanterister står ett pansarskyttekompani om ca
100 man och tio pansarbandvagnar, och en pluton om tre
T80-stridsvagnar, assisterade av en spaningspluton på 30 man med tre
pansarhjulvagnar och en pluton om tre mekaniserade granatkastare. Och
två attackhelikoptrar. Några mil därifrån i Slite står 20 salvpjäser
redo, och ytterligare nästan 5000 man håller på att lastas av i hamnen.

Och hemvärnsmännen är de som skall återta mark. Hemvärnschefen önskar
tyst att han vore en pansarbataljon, om åtminstone tjugo stridsvagnar
och lika många pansarbandvagnar samt 200 pansarskyttesoldater,
assisterade av artilleri. Men det är bara att gilla läget. Assymetrisk
krigföring är så ... modernt.

Slaget varar i drygt 30 minuter innan överlevande hemvärnsmän lägger
ner vapnen. 47 hemvärnsmän är dödade, 23 sårade. Under halvtimmen
strider i Visby statskärna har drygt 250 civila dödats och 543 sårats,
främst av ryskt artilleri. De ryska förlusterna uppgår till två
pansarbandvagnar, 23 dödade och tolv sårade.

09:30 Moskva

Ryska presidenten och premiärministern kallar till brådskande presskonferens 10:00 svensk tid

10:00 Moskva

Presskonferensen startar. Budskapet är att med anledning av
midsommaraftonens våld mot ryska medborgare på Gotland, har de ryska
myndigheterna tröttnat på vårens trakasserier av ryska medborgare på
den av historisk hävd rusiska ön Gotland. Svenskar har med de svenska
myndigheternas, svenska regeringens och svenska polisens medgivande i
strid med demokratiska värderingar systematiskt stört och trakasserat
ryska medborgare som arbetar med förberedelserna för pipelinen
Nordstream. En pipeline som skall ge EU och Europas demokratiska länder
en hållbar och trygg energiförsörjning i framtiden, ohotad av
odemokratiska krafter som Ukrainas och Sveriges regeringar. Vårens
serie av våld, som förtigits av svenska media, kulminerade under
gårdagens sk "midsommarfirande", då svenskar visar sina låga moraliska
värderingar i ett landsomfattande fylleslag och allmän sex. I samband
med detta mördades en rysk medborgare i Slite, och hans fru våldtogs
och mördades. [Här visas bilder på de blodiga offren]. På grund av den
svenska polisens ovilja att utreda händelsen har Ryssland inget annat
val än att tillsätta en egen utredning på plats. Av denna anledning har
Ryssland under morgonen landsatt militärpolis på Gotland, som skall
utreda händelsen. Sverige har svarat genom att beskjuta en rysk
flottstyrka, och Ryssland har därmed känt sig tvingad att försvara sig.
Korvetten Visby har sänkts av de överlägsna ryska styrkorna, och åtta
attackerande JAS-plan har skjutits ner. Ryssland känner sig därför
tvingade att neutralisera det aggressiva svenska flygvapnet på land.
Man kommer hålla en presskonferens igen klockan 1400 (svensk tid).

10:15 Landvetter samhälle

Hemvärnskompaniet vid Landvetter har börjat samlas i samhället.
Kompanichefen avdelar två grupper som skall spana mot flygplatsen, en
skall ta sig dit via infarten från motorvägen, och en grupp skall ta
sig in bakvägen via skogen.

10:25 Landvetter flygplats

Hemvärnets gamla 11-bil blir utsatt för eldöverfall på infarten till
flygplatsen. En hemvärnsman av sex klarar sig helskinnad och flyr in i
skogen. Man lyckas inte få iväg något meddelande via radion.
Hemvärnsmannen får dock iväg ett SMS: "Eldöverfall. Infarten. Okänd
storlek. Förluster. Spanar."

10:45 Landvetter flygplats

En hemvärnsgrupp går i position för visuell spaning mot flygplatsen.
Radiotrafiken är utstörd, men man lyckas fortfarande kommunicera via
mobiltelefon. Man räknar folk, ser en pluton med granatkastare.
Rapporterar detta.

10:55 Landvetter samhälle

Hemvärnskompanichefen drar slutsatsen att ett anfall mot flygplatsen är
chanslöst, och sätter istället ut två plutoner för eldöverfall på
förrekade positioner längs motorvägen mot Göteborg, och håller en
pluton i reserv. Han börjar försöka få tag på något befäl högre upp,
men det är svårt att få kontakt riks.

11:00 Oslo

Beslut tas om att stänga gränsen mot Sverige. Endast personer med
svenskt pass kommer släppas igenom. Man beslutar om en partiell
mobilisering och befäster den ryska gränsen, där allt dock är lugnt.

11:00 Bryssel

EU-kommissionen kan inte komma överens, då den svenska kommissionären
protesterar mot alla uttalanden. I NATO-högkvarteret tas beslut om
intensivövervakning av situationen, men man har fått garantier från
Ryssland om att detta är en ren rysk-svensk angelägenhet, och
NATO-officerare bjuds in att övervaka.

11:20 Arlanda Flygplats

De första transportplanen från St Petersburg börjar landa och lasta av stridsfordon och manskap.

11:24 Slite

Den första prickskytten når skjutposition 500m söder om Slite och tar
sikte på sitt första mål. En underofficer faller framåt sekunden innan
ljudet av skottet ökar över nejden och övriga tar skydd. Prickskytten
ålar tillbaka och beger sig till nästa position, samtidigt som en
pluton med ryska pansarbandvagnar tar fart i hans riktning.

12:00 Helsingfors

Finland tar beslut om partiell mobilisering och mobiliserar 150 000 man. Men vid gränsen är allt lugnt.

13:15 Landvetter Flygplats

De första transportplanen från Kaliningrad landar och börjar lasta av stridsfordon och manskap.

13:30 Stockholm

Efter febrila försök att få tag på någon med möjlighet att ta beslutet
tar de medlemmar i regeringen som Högkvarteret fått tag på beslutet om
allmän mobilisering, och riskerar sina politiska karriärer.
Försvarsministern är emot, och vill först ha mer information och tycker
att man bör pröva diplomatiska kanaler istället.

Av de 20 000 inom armén som mobiliseras får 11 000 inte reda på det bla
pga strömavbrotten. Av övriga 9000 struntar 3000 i ordern om
mobilisering då de inte vill riskera livet eller helt enkelt tror att
det är ett skämt. Av övriga 6000 kan 3000 inte ta sig till sina
mobiliseringsplatser pga kaoset på lederna i storstäderna. Av de 3000
som under dagen når sina mobiliseringsplatser är det endast de 500 i
Boden och ca 300 som når oskadade P4 i Skövde som kommer till en
fungerande anläggning. Men samtliga upptäcker att det inte finns någon
utrustning, allting står i malpåse, och det krävs normalt ca 12 månader
att få allt i ordning. Lite utrustning för träningen av värnpliktiga
finns dock att uppbringa. I Skövde har man fyra stridsvagnar och fyra
pansarbandvagnar. Ingenting kommer dock vara redo förrän sent på
kvällen.

De mobiliserade som faktiskt dyker upp vid Kungsängen och P7 utanför
Lund får hjälpa till med räddningsarbetet, även om man i Lund
åtminstone kan avdela personal till att sätta upp en stridsvagnstropp
om två fordon.

Hade man haft samma låga inställningsgrad, alltså 15%, när vi kunde sätta 850 000 man i fält, hade vi ändå haft 127 000 man.

13:50 Landvetter Flygplats / Göteborg

En första pluton med pansarbandvagnar lämnar Landvetter flygplats för
rekognosering längs motorvägen mot Göteborg. Samtidigt viker ett civilt
RoRo-fartyg från sin kurs några kilometer utanför
terrotorialvattengränsen utanför Göteborg och styr mot Göteborgs hamn.

13:55 Landvetter Samhälle - Riksväg 40

Strax innan Landvetter samhälle utsätts plutonen ryska pansarbandvagnar
för ett eldöverfall från hemvärnet. Pansarskott spränger en bandvagn,
och skjuter av banden på en annan, som dock backar i en halvmåne bakåt
och ner i skydd av vägvallen. De lägger rök och öppnar eld med
automatkanonerna och kallar in granatkastareld.

13:56 Landvetter Samhälle - Riksväg 40

Riktskott från granatkastarna landar kort vänster om hemvärnets
skjutställning. Hemvärnsplutonen börjar göra utdragning för flytt till
alternativ skjutställning

13:57 Landvetter Samhälle - Riksväg 40

Full salva av granatkastareld landar i och kring hemvärnets tidigare
position. Då man är på fötter för omflytt i skogen dödas tre man och
fem såras. Manskap avdelas för att ta hand om de sårade, och andra
halvan av plutonen går in i alternativ skjutställning och återupptar
bekämpningen av pansarbandvagnarna.

14:00 Moskva

Man drar igång en andra presskonferens.

Svenska paramilitära styrkor har attackerat de ryska militärpoliserna i
Slite, och Ryssland har inte sett sig ha något annat val än att bekämpa
dessa och ta kontrollen över det av hävd rusiska Gotland. Man
rapporterar att det svenska flygvapnet är neutraliserat. Man bjuder in
Internationella Röda Korset och att övervaka situationen på Gotland,
och då svenska paramilitära styrkor öppnat eld mot civila svenskar
önskar man också internationell hjälp med hanteringen av skadade
civila. Ny presskonferens utlovas klockan 1600.

14:05 Landvetter Samhälle - Riksväg 40

Nästa pluton pansarbandvagnar blåser rätt förbi eldstriden i 70 km/h
och fortsätter mot Göteborg. Granatkastarelden är nu omriktad mot
hemvärnets alternativa skjutställning, och de kan endast sporadiskt
beskjuta fienden, vars skyttesoldater nu ligger i position längs bortre
sidan av vägvallen och håller konstant eldgivning mot resterna av
hemvärnsplutonen. Fjorton ryssar ligger döda tillsammans med två
utslagna pansarbandvagnar. Hemvärnets förluster är nu sex döda och 11
sårade, inklusive plutonchefen. Stf plutonchef beordrar reträtt.
Hemvärnschefen skickar sin reservpluton för att möta upp.

14:06 Visby Flygplats

En rote med två ryska attackplan och en rote med två jaktplan lämnar
Visby med Landvetter som mål. Det samma lämnar Visby med Arlanda som
mål.

14:08 Landvetter Samhälle - Riksväg 40

Den andra hemvärnsplutonen öppnar eld i ett eldöverfall efter
Landvetter samhälle. En pansarbandvagn exploderar, men de övriga två
fortsätter några hundra meter utom räckhåll för pansarskotten, innan de
kallar in granatkastareld och börjar skjuta med sina automatkanoner.
Några kilometer längre fram syns röken från sabotörernas vägspärr
tidigare under dagen.

14:20 Östersjön - norr om Gotland

Kaptenen på HMS Halland tar en risk och sänder upp en radioboj för att
kommunicera med Högkvarteret. Svaret kommer snabbt om skarpt läge, alla
fartyg ur den ryska flottan är skarpa mål och fientliga. Bojen dumpas
omdelbart, där den släpar kilometern efter ubåten, som omdelebart byter
djup, fart och riktning. Ryska antiubåtshelikoptrar flyger mot bojen,
och två jagare vänder av från flotteskadern i riktning mot bojen och
området HMS Halland är i. I stridsledningscentralen ombord på Halland
ser kaptenen över aktuella mål och vapenprioriteringar.

14:23 Riksväg 40

Eldstriderna vid eldöverfallen är för tillfället över, och en tredje
pluton ryska pansarbandvagnar blåser förbi bägge dessa och fortsätter
mot Göteborg. När de når sabotörernas vägspärr kör man helt sonika över
de utbrända vraken från personbilarna och fortsätter ner för backen mot
Göteborg utan motstånd. Man kör rakt genom tunneln under älven och
vidare ut mot Skandiahamnen.

14:23 Landvetter Flygplats

Samtliga 10 pansarbandvagnar avdelade för att landsättas på Landvetter
har nu lämnat flygplatsen. Resterande stridande personal får strida
till fots, men en stor del av personalen är flygbaspersonal.

14:30 Vinga - Göteborg

RoRo-fartyget passerar Vinga Fyr. Inget motstånd. Allt kustvärn är
nedlagt, och det finns ingen amfibiebataljon med kustjägare,
sjömålsrobotar och mobilt artilleri att mobilisera. Den skall finnas i
det brinnande Karlskrona, efter 12 månaders mobiliseringsperiod. Två
kulsprutebeväpnade Stridsbåt 90 skvalpar obemannade i midsommarvågorna
inne vid Käringberget.

14:35 Östersjön - norr om Gotland

HMS Halland avfyrar sex torpeder. Den ryska flottstyrkan detekterar
ljud av avfyrningarna men kan inte lokalisera ubåten. Eskadern tar
omdelbart och separerar två och två, samt fäller skenmål i vattnet.
Några minuter senare börjar torpederna pinga sina mål aktivt när det
bara är kilometern kvar. Nu intensifieras undanmanövrarna hos de ryska
fartygen, och man tar till aktiva motmedel. Två torpeder missar sina
mål, en torped träffar ett skenmål och en torped oskadliggörs. En
torped träffar en rysk jagare som klyvs i två och sjunker inom några
minuter, och en andra torped träffar ett underhållsfartyg, som börjar
brinna med kraftig slagsida.

HMS Halland ändrar kurs och smyger i djupet. Den ryska flottstyrkan
skjuter antiubåtsrobotar mot den position man gissar att ubåten fanns
på, och dessa börjar aktivt söka efter mål. En robot får pejl på HMS
Halland och susar efter. Halland släpper skenmål och ökar farten.
Roboten träffar skenmålet, men tryckvågen skakar om HMS Halland som i
övrigt undgår skador.

14:48 Skandiahamnen - Göteborg

Plutonen med tre ryska pansarbandvagnar anländer till Skandiahamnen och
en eldstrid med hemvärnet tar sin början. Från RoRo-fartyget startar nu
två ihopmonterade attackhelikoptrar och flyger iväg mot hamnen.

14:54 Skandiahamnen - Göteborg

Ankomsten av två attackhelikoptrar innebär ett snabbt slut på striden.
Överlevande hemvärnsmän lägger ner vapnen och de ryska soldaterna blir
fullt upptagna med att ta hand om fångar. De ryska förlusterna är en
pansarbandvagn, fem döda soldater och tretton sårade. De svenska var
tre dödade och tre sårade innan attackhelikoptrarna anlände. Två
minuter senare var de 56 dödade och 17 sårade.

15:15 Skandiahamnen - Göteborg

RoRo-fartyget anlöper hamnen och börjar lasta av 5000 man, 100
stridsvagnar, 100 artilleripjäser, 200 pansarbandvagnar, och två
isärmonterade attackhelikoptrar, allt medan två attackhelikoptrar
hovrar över hamnen. I containerhamnen ligger det sedan tidigare ett
civilt containerfartyg och väntar på att bli urlastat. Det är
fulllastat med militär utrustning, tullen skulle kontrollera de
plomberade containrarna efter urlastning...

16:00 Moskva

Ytterligare en presskonferens. Denna gång visas en knivskarp
TV-sändning från ryska ambassaden (utan ljud) som visar hur den svenska
statsministern och den svenska kungen skriver under papper i närvaro av
en uniformerad och väldekorerad rysk officer. Den ryska officeren läser
sedan på ganska felfri svenska upp dokumenten, nu med ljud och med
kungen och statsministern i bakgrunden. Dokumenten beordrar alla
svenskar att lägga ner vapnen och sluta attackera ryska medborgare.
Sverige avsäger sig också alla krav på Gotland, som skall få rätten att
utropa sig till en egen nation. Fredsbevarande styrkor från Ryssland
skall hjälpa den nya nationen att bibehålla stabilitet och fred i
regionen.

Presskonferensen fortsätter. Man meddelar att man sänkt en svensk ubåt
som attackerat ryska civila fartyg. En flygförbudszon utropas kring
Gotland. Man för intensiva diskussioner med den blivande gotländska
interimregeringen, och hoppas att allmänna val kan hållas på Gotland
framåt hösten. Alla som idag är närvarande på Gotland eller födda på
Gotland skall få rätt till medborgarskap, inklusive alla invandrare
eller besökande utlänningar.

Inte många svenskar nås däremot av denna information. Oavsett så är
alla besked om att motstånd eller mobilisering skall upphöra falska, om
man får tro den information som finns i t ex telefonkatalogerna.

Läget är nu som följer.

Ryssland har 5000 man och fordon och utrustning i Göteborg, plus ca
1000 man på Landvetter flygplats. Man har drygt 5000 man på Gotland,
där striderna helt upphört och hemvärnet kapitulerat. Visby Flygplats
är liksom Landvetter och Arlanda nu ryska militära flygbaser. På
Arlanda har man drygt 2000 man och 20 pansarbandvagnar, samt militärt
flyg. Man fortsätter systematiska bombningar av militära mål i södra
Sverige tills Sverige ovillkorligen lägger ner vapnen på söndagen, vid
det laget har man dubblat styrkan på Arlanda, som sedermera ockuperar
Stockholm.

Undantaget det svenska rätt chanslösa hemvärnet, speciellt chanslöst
mot stridsvagnar och attackhelikoptrar, kunde Sverige sätta in mindre
än 10 stridsvagnar och mindre än 10 pansarbandvagnar i södra Sverige,
och ungefär 1500 man, eller färre än enbart de ryska soldaterna som
flygits in till Arlanda.

Det utlyses nyval i Sverige, och en marionettregim på Gotland utropar
landet till en egen nation som godkänner byggandet av Nordstream.
Ryssland erhåller permanenta militärbaser på Gotland. De ryska
ockupationsstyrkorna börjar lämna Sverige i samband med att den nyvalda
svenska regeringen tillträder efter årsskiftet 2010-2011.

Ryssland får aldrig fatt på HMS Halland, som till slut söker asyl i tysk hamn när bränslet börjar ta slut.

Jes (ej verifierad)

Orkade inte riktigt läsa allt ... Men är du inte i fel forum med detta inlägg?

Nja, det beror på hur man ser det, finns ingen passande forumsdel för off-topic så det är väll denna del som används till lite allt i allo.

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.