Bild
Nästa artikel
Nyheter

Uppsalas motbild till FN:s klimatpanel

7 december 2009

I dag inleds FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Deltagarna borde börja med att läsa en debattartikel i dagens DN, skriven av Kjell Aleklett, professor i fysik och verksam vid Globala energisystem, Uppsala universitet.


Aleklett hävdar att FN:s klimatpanel IPCC:s skräckvisioner om framtida klimatförändringar är helt orealistiska. Inte för att utsläpp av fossila bränslen som kol och olja inte skulle påverka klimatet, utan för att till exempel oljan inte räcker till för att påverka klimatet i den utsträckning IPCC kalkylerar med.


Och om utsläppen koldioxid från kol ska öka till de nivåer IPCC påstår så måste kolproducenterna öka brytningen med 600 procent.


Enligt Kjell Aleklett är det inte möjligt; han anser att vi borde oroa oss betydligt mer för framtida energibrist.


Det är alltid nyttigt med motbilder.