Bild
Nästa artikel
Nyheter

Trubbig trafikstatistik

20 april 2009
"I min värld är det dom riktiga fartdårarna som höjer medelhastigheten och därmed olyckssiffrorna."

Den här veckan är det Temavecka hastighet på de svenska vägarna. Polisen stärker övervakningen av framför allt hastigheterna men också rattnykterhet och bältesanvändning ska kontrolleras.


Vägverket skriver i och för sig i ett pressmeddalande att "även rattonykterhet...kommer att kontrolleras".  Det blev nog lite tokigt där - för inte ska man väl kontrollera att bilförarna är rattonyktra?!


Hastigheten övervakas både manuellt och med hjälp av kameror. Fakta säger att man vinner 48 sekunder per mil om man kör 90 km/tim på 80-väg. Risken att dö vid en olycka ökar med 70 procent.


Hastigheten har utan tvekan en avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka. Men jag sväljer inte följande statistiskt underbyggda slutsats utan vidare:


"Om medelhastigheten minskar med fem procent minskar antalet olyckor med tio procent, antalet svåra skador med 15 procent och antalet dödsfall med 20 procent."


I min värld är det dom riktiga fartdårarna som höjer medelhastigheten och därmed olyckssiffrorna. Vi som ibland kör fem procent över (94,5 km/tim istället för 90) bidrar knappast till att öka antalet olyckor med tio procent.


Det är möjligen pedagogiskt med den sortens resonemang, men lite trubbigt är det.