Bild
Nästa artikel
Nyheter

Kom igen nu, Reinfeldt!

30 mars 2009
"MRF och Bil Sweden föreslår en skrotpremie på drygt 15 000 svenska kronor. Så, vad väntar regeringen Reinfeldt på?!"

Bil Sweden och Motorbranschens riksförbund (MRF) går i dag ut med helsidesannonser i dagspress där de kräver svensk skrotpeng för att föryngra bilparken.


Skälen är miljö-, säkerhetsmässiga och inte minst ekonomiska. Enligt bilbranschen motsvarar hälsofarliga utsläpp från en gammal bil utsläppen från hundra nya bilar. Man pekar också på att undersökningar visar att risken för dödlig skada vid en olycka är 90 procent mindre i moderna bilar jämfört med 80-talsbilar.


Och så den ekonomiska aspekten: Tyskland införde skrotpremie och ökade sina nybilsförsäljning med 21,5 procent i februari när den övriga Europamarknaden minskade med 18,3 procent.


MRF och Bil Sweden föreslår en skrotpremie på drygt 15 000 svenska kronor, vilket är bara lite mer än hälften av vad tyskarna får. Om det ger halva effekten jämfört med Tyskland så är det bra.


Så, vad väntar regeringen Reinfeldt på?!