Bild
Nästa artikel
Nyheter

Kan vi lita på Vägverket nu?

7 september 2009

Det blir alltså sänkt fart på 1 600 mil av de svenska vägarna om Vägverkets förslag går igenom.


En del ivriga motståndare till hastightssänkningen säger att sänkta hastighetsgränser kommer att leda till fler olyckor av två skäl: 1) bilförarna somnar vid ratten av tristess och 2) de tar större risker vid omkörningar.


Det förstnämnda är förstås ett skämt och det andra tror jag inte heller på. Men ettusen sexhundra mil! Det är ett drygt tredjedels varv runt jordklotet.


Säg att det verkligen skulle vara motiverat från säkerhetssynpunkt med en så genomgripande hastighetsändring - i så fall måste väl Vägverkets tidigare bedömning av lämpliga hastighetsgränser vara ett fullständigt fiasko.


Vad är det då som säger att verkets bedömning nu är riktig? Inte mycket. Nuvarande hstighetsgränser är 38 år gamla. Kunde man inte under dessa snart 40 år gjort justeringar efterhand?


Vägverket hänvisar som vanligt till statistik. Det verkar onekligen som om de sänkta hastighetsgränserna är ännu en produkt från skrivbordet.